English
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrencilere tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olduğuna dair önlisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf tutulabilir. Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

Tarihçe

Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış, 14/12/1992 tarihinde Yüksekokul Müdürünün atanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. 18 Ocak 1993 tarihinde Hemşirelik Programı ile eğitim- öğretime başlayan yüksekokulumuzda, 1994-1995 eğitim- öğretim yılından itibaren OptisyenlikProgramı açılmıştır. Sağlık Şurası kararları doğrultusunda Sağlık Yüksekokullarının açılması sonucu, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programına öğrenci alınmamış, program1998-1999 eğitim-öğretim yılında son mezununu verilerek sonlandırılmıştır. Yüksekokulumuzbünyesinde, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programlarıaçılmıştır.18 Nisan 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) programlarının açılması kabul edilmiş ve 2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca, Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yardım Programları 9 Nisan 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla açılması uygun görülmüş; ancak öğrenci alınmaya başlanmamıştır.

Program Profili

Tıbbi laboratuvar Programının amacı; Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, klinik ve diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve beceri sahibi olan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
2- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili terimleri açıklar.
3- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
4- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
5- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
6- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
7- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
8- Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir
9- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10- Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir, çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uyar.
11- Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır
12- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Tek final yapılan teorik dersler için Ara sınav notunun % 40 Yarıyıl sonu sınav notunun % 60 Tek final yapılan uygulamalı dersler için Ara sınav notunun % 20 Uygulama notunun % 30 Yarıyıl sonu sınav notunun % 50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Sağlık sektörü ve daha spesifik çalışan sağlık hizmeti sektörlerinde iş bulma olanağı sağlar

Bir Üst Dereceye Geçiş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler. Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri programı mezunu öğrenciler buna ek olarak Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarında lisans tamamlama haklarına sahiptirler.

Eğitim Türü

Türkçe eğitim verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Öge ARTAGAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKE. Ve İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
SGP1807 ANATOMİ Zorunlu 3 0 3
SGP1815 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TLT1001 LABORATUVAR ALETLERİ Zorunlu 2 0 3
TLT1003 KİMYA Zorunlu 3 0 3
TLT1005 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 3
TLT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TLT1503 LABORATUVARDA GÜVENLİK Seçmeli 2 0 3
TLT1505 TIBBİ LAB. ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKE. ve İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
BİP1814 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TLT1002 GENEL BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 2
TLT1004 GENEL MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 2
TLT1006 TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK Zorunlu 2 0 3
TLT1498 MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TLT1502 LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TLT1504 SAĞLIK HİZ. PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 3
TLT1506 HASTANE ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2805 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
SGP2807 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 3
TLT 2509 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 3
TLT2001 GENEL MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 5
TLT2003 GENEL BİYOKİMYA II Zorunlu 3 0 5
TLT2005 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 0 4
TLT2007 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 4
TLT2501 HEMATOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2503 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
TLT2505 BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER Seçmeli 2 0 3
TLT2507 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2511 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
TLT2513 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2515 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2806 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2002 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 5
TLT2004 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 5
TLT2006 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 0 4
TLT2008 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2
TLT2498 MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TLT2502 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 3
TLT2504 BULAŞICI HAST. ve EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2506 HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2508 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
TLT2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKE. Ve İNK. TARİHİ I222222222222
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I222222222222
İLETİŞİM222222222222
ÇEVRE KORUMA2323232 2323
ANATOMİ544345434534
FİZYOLOJİ444443243424
TÜRK DİLİ I222222222222
LABORATUVAR ALETLERİ323232322323
KİMYA333333333333
GENEL BİYOLOJİ443424324243
MESLEK ETİĞİ222221221211
LABORATUVARDA GÜVENLİK323232323232
TIBBİ LAB. ORGANİZASYONU434444434333
İNGİLİZCE I211111111111
ALMANCA I2           
FRANSIZCA I            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKE. ve İNK. TARİHİ II212111111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II221212211211
WEB SAYFASI TASARIMI443322345533
TÜRK DİLİ II444334454454
GENEL BİYOKİMYA I545454534543
GENEL MİKROBİYOLOJİ I443435545445
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK445433432344
MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)332334455445
LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM334544455344
SAĞLIK HİZ. PAKET PROGRAMLAR444333344424
HASTANE ENFEKSİYONLARI343444 45543
İNGİLİZCE II333333333333
ALMANCA II111111111111
FRANSIZCA II111111111111
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ343434345343
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
HALK SAĞLIĞI333223444334
DAVRANIŞ BİLİMLERİ444444455444
MESLEKİ YABANCI DİL-I333244553343
GENEL MİKROBİYOLOJİ II444443322333
GENEL BİYOKİMYA II444424222434
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I333234434343
PATOLOJİ444444243334
HEMATOLOJİ444555433455
İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER332234433445
BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER445554444444
FARMAKOLOJİ333433322233
MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER332334453455
BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ444433443223
BESLENME İLKELERİ444333322332
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
TIBBİ TERMİNOLOJİ454544445444
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ333344422334
KLİNİK BİYOKİMYA454433334423
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II443334344334
PARAZİTOLOJİ444 34435324
MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ)433433452334
HORMON BİYOKİMYASI443322455455
BULAŞICI HAST. ve EPİDEMİYOLOJİ443334555543
HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ455554433334
SAĞLIK EĞİTİMİ334443345534
MESLEKİ YABANCI DİL II444354343444
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık