English
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrencilere tıbbi laboratuvar teknikleri programından mezun olduğuna dair önlisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce herhangi bir yükseköğretim öğrenimi gören öğrencilerin almış olduğu dersler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygun olmak şartıyla, ders programında yer alan dersinin yerine muaf tutulabilir. Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında bilgisayar ve yabancı dil derslerinden muaf tutulmak isteyen öğrenciler Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavına girebilirler.

Tarihçe

Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış, 14/12/1992 tarihinde Yüksekokul Müdürünün atanması ile tüzel kişilik kazanmıştır. 18 Ocak 1993 tarihinde Hemşirelik Programı ile eğitim- öğretime başlayan yüksekokulumuzda, 1994-1995 eğitim- öğretim yılından itibaren OptisyenlikProgramı açılmıştır. Sağlık Şurası kararları doğrultusunda Sağlık Yüksekokullarının açılması sonucu, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Programına öğrenci alınmamış, program1998-1999 eğitim-öğretim yılında son mezununu verilerek sonlandırılmıştır. Yüksekokulumuzbünyesinde, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında da Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programlarıaçılmıştır.18 Nisan 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) programlarının açılması kabul edilmiş ve 2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca, Çocuk Gelişimi, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yardım Programları 9 Nisan 2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla açılması uygun görülmüş; ancak öğrenci alınmaya başlanmamıştır.

Program Profili

Tıbbi laboratuvar Programının amacı; Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli, klinik ve diğer araştırma laboratuarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi ve beceri sahibi olan sağlık elemanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Tek final yapılan teorik dersler için Ara sınav notunun % 40 Yarıyıl sonu sınav notunun % 60 Tek final yapılan uygulamalı dersler için Ara sınav notunun % 20 Uygulama notunun % 30 Yarıyıl sonu sınav notunun % 50

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Sağlık sektörü ve daha spesifik çalışan sağlık hizmeti sektörlerinde iş bulma olanağı sağlar

Bir Üst Dereceye Geçiş

DGS Sınavı ile öğrenciler lisans eğitimine devam edebilirler. Tıbbi Laboratuvar ve Teknikleri programı mezunu öğrenciler buna ek olarak Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans programlarında lisans tamamlama haklarına sahiptirler.

Eğitim Türü

Türkçe eğitim verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Öge ARTAGAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKE. Ve İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
SGP1807 ANATOMİ Zorunlu 3 0 3
SGP1815 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TLT1001 LABORATUVAR ALETLERİ Zorunlu 2 0 3
TLT1003 KİMYA Zorunlu 3 0 3
TLT1005 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 3
TLT1501 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
TLT1503 LABORATUVARDA GÜVENLİK Seçmeli 2 0 3
TLT1505 TIBBİ LAB. ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKE. ve İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
BİP1814 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TLT1002 GENEL BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 2
TLT1004 GENEL MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 2
TLT1006 TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK Zorunlu 2 0 3
TLT1498 MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TLT1502 LABORATUVAR KAZALARI ve İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TLT1504 SAĞLIK HİZ. PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 3
TLT1506 HASTANE ENFEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2805 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
SGP2807 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 3
TLT 2509 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 3
TLT2001 GENEL MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 5
TLT2003 GENEL BİYOKİMYA II Zorunlu 3 0 5
TLT2005 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 0 4
TLT2007 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 4
TLT2501 HEMATOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2503 İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
TLT2505 BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER Seçmeli 2 0 3
TLT2507 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2511 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 3
TLT2513 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2515 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SGP2806 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2002 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 5
TLT2004 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 5
TLT2006 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 0 4
TLT2008 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2
TLT2498 MESLEK STAJI II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TLT2502 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 3
TLT2504 BULAŞICI HAST. ve EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2506 HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ Seçmeli 2 0 3
TLT2508 SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
TLT2510 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık