English
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İKMEP)

Kazanılan Derece

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunlarına "Ön Lisans Diploması ve "Tıbbi Tanıtım Temsilcisi" unvanı verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre YGS-6 türünden aldıkları puana göre Programa yerleşebilirler.

Yeterlilik Koşulları

Dört yarıyıl sonunda yaz stajları dâhiltoplam 120 kredi almış olmak, ayrıca 4 lük not sistemine göre en az 2,00 genel akademik not ortalamasına sahip olmak.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölümümüz Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü taktirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

Tarihçe

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programımız, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında açılan I.Öğretim ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılan II.Öğretim programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Program Profili

Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama Programı iki yıllık eğitim veren bir önlisans programıdır. Mezunlarını sektör ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yeterliliklerle donatmayı amaçlamakta bu doğrultuda, uygulama ve diğer ders içerikleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2- Mesleğinin etik ilkeleri çerçevesinde hareket eder, ilkelerini gözetir ve çözüm önerileri üretebilir.
3- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında elde ettiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer ve sorumluluk alır.
4- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
6- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında sektörün, toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.
7- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında elde ettiği bilgi ve becerileri kullanarak, mesleğinin hitap ettiği kişiler/kurumlarla iyi ilişkiler kurar, ilişkileri geliştirir ve mesleği ile ilgili gelişme sağlayacak önerileri dikkate alır.
8- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
9- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
10- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
11- Toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişilerle/kurumlarla paylaşır.
14- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
15- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
16- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama mesleği çerçevesinde araştırma ve analiz yapabilme yeteneğine sahiptir.
17- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, toplam altmış günlük stajı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunları; mesleki yaşamlarında, ulusal ve uluslar arası ilaç firmalarında, medikal firmalarda ve ecza depolarında tıbbi satış temsilcisi unvanlarıyla istihdam edilebilme imkanına sahiptirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, istihdam fırsatı ve mesleki kariyerlerinde kariyer hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşabilmek konusunda oldukça avantajlıdırlar. Bunun en önemli sebebi; sağlık sektörünün geniş bir sektör olmasına rağmen, pazarlama ve tıbbi bilginin bir arada verilerek öğrenci yetiştirilen başka bir programın olmayışıdır. Söz konusu programda öğrenim görecek öğrencilerin staj, uygulama imkânları: Programımız öğrencileri ilaç firmaları, medikal firmalar, ecza depoları ve eczanelerde staj ve uygulama yapma imkanına sahiptirler. Eğitim-Öğretim müfredatında öğrencilerin yapmak zorunda olduğu 60 iş günü meslek stajı bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca uygulamalı derslerle teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek sektöre bilinçli ve hazırlıklı olarak yetişecektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar. DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: · Halkla İlişkiler · Halkla İlişkiler ve Tanıtım · Pazarlama · Uluslararası Ticaret · Uluslararası Ticaret ve Finansman · Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Öge ARTAGAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
MUH1803 TİCARİ BİLGİ VE BELGELER Seçmeli 2 0 2
PZR1801 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 2
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
SGP1805 HASTALIKLAR BİLGİSİ I Zorunlu 2 0 2
SGP1807 ANATOMİ Zorunlu 3 0 3
SGP1809 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2
SGP1811 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TLT1801 GENEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 2
TLT1803 GENEL BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 2
TMS100 MESLEK STAJI-I Zorunlu 0 0 8
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1823 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 2
İŞY1827 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
BİP1816 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 3 0 2
PZR1804 SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 2
PZR1806 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 2
SGP1806 HASTALIKLAR BİLGİSİ II Zorunlu 2 0 2
SGP1808 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 2
SGP1810 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDS1802 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 3 0 2
TTP1002 FARMAKOLOJİ I Zorunlu 3 0 3
TTP1498 MESLEK STAJI-I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TTP1502 PAZARLAMADA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 2
TTP1504 FİTOFARMASÖTİKLER Seçmeli 3 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1830 ZAMAN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2823 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 2
PZR2819 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 2
PZR2821 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 2
PZR2823 PAZARLAMA MEVZUATI Seçmeli 2 0 2
PZR2825 FİZİKSEL DAĞITIM VE YÖNETİM Seçmeli 2 0 2
RTV2807 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 2
SGP2801 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 3
SGP2803 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 2
SGP2811 TIBBİ ÜRÜN BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
TTP2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 3
TTP2003 FARMAKOLOJİ II Zorunlu 3 0 3
TTP2005 İLAÇ-MEDİKAL PAZARI VE FİRMA DEĞERLENDİRMELERİ Zorunlu 3 0 2
TTP2007 MESLEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 2
TTP2501 İŞ ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
TTP2503 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
TTP2505 MESLEKİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2823 KALİTE YÖNETİMİ VE YÖNTEM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 3
İŞY2825 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 2
İŞY2827 KARİYER PLANI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 2
İŞY2829 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 2
İŞY2831 HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2820 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Zorunlu 3 0 3
PZR2822 PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 2
PZR2824 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 2
PZR2826 MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 2
PZR2828 DOĞRUDAN PAZARLAMA Seçmeli 2 0 2
TTP2002 MESLEKİ YABANCI DİLII Zorunlu 3 0 3
TTP2004 FARMAKOLOJİ III Zorunlu 3 0 3
TTP2006 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER Zorunlu 2 4 3
TTP2498 MESLEK SATAJI II (30 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TTP2502 İKNA KURAMLARI VE RETORİK Seçmeli 2 0 2
TTP2504 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 2
TTP2506 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 2
İŞY2822 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 2
İŞY2826 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
İŞY2828 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I22232222222122222
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I33232324323133233
TİCARİ BİLGİ VE BELGELER43434354334145434
PAZARLAMA İLKELERİ4343334 543143544
İLETİŞİM43544531453145534
HASTALIKLAR BİLGİSİ I54235451543153444
ANATOMİ34333344543243334
FİZYOLOJİ33333432332133334
TIBBİ TERMİNOLOJİ44444431454124535
TÜRK DİLİ I33333331333133333
GENEL MİKROBİYOLOJİ45235541533124345
GENEL BİYOKİMYA34222341231435354
MESLEK STAJI-I55555555555555555
İNGİLİZCE I22222222222522222
ALMANCA I22222222222522222
FRANSIZCA I22222222222522222
İŞLETME YÖNETİMİ I44543341235143344
TEMEL HUKUK22222221222122222
                  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22222222222122222
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II33333335333133333
SATIŞ YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ45434542554225455
SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ54454235412142354
HASTALIKLAR BİLGİSİ II34334542354135542
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ33324351452124345
DAVRANIŞ BİLİMLERİ33451221442143543
TÜRK DİLİ II33333331333133333
BİYOİSTATİSTİK43544335442145354
FARMAKOLOJİ I34434543342342354
MESLEK STAJI-I (30 İŞGÜNÜ)55555555555555555
PAZARLAMADA İLETİŞİM43544232434135554
FİTOFARMASÖTİKLER34544345232133454
İNGİLİZCE II22222222222522222
ALMANCA II22222221222522222
FRANSIZCA II22222225222222222
ZAMAN YÖNETİMİ43542541454235454
                  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ELEKTRONİK TİCARET33321225332232542
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ42355422 42232244
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI45332451454152355
PAZARLAMA MEVZUATI44242352442134543
FİZİKSEL DAĞITIM VE YÖNETİM34541242331142345
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA44444421454242233
İLK YARDIM35422541325145231
HALK SAĞLIĞI34541223254333455
TIBBİ ÜRÜN BİLGİSİ32324242454531124
MESLEKİ YABANCI DİL I44444442444544142
FARMAKOLOJİ II42334445442424443
İLAÇ-MEDİKAL PAZARI VE FİRMA DEĞERLENDİRMELERİ55555551555145545
MESLEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ42423235422325422
İŞ ETİĞİ33541233254125354
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ43435412542142545
MESLEKİ MÜZAKERE TEKNİKLERİ43242422233254422
KALİTE YÖNETİMİ VE YÖNTEM GELİŞTİRME33543242442334523
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ45432541455154232
KARİYER PLANI VE YÖNETİMİ45 35442455245354
STRATEJİK YÖNETİM34532342243432232
HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ23142542452122344
                  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM54535333454533442
PAZAR PLANLAMASI VE ARAŞTIRMALARI54534343332234544
HİZMET PAZARLAMASI34353534345335534
MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ43454322315322345
DOĞRUDAN PAZARLAMA43535334343324435
MESLEKİ YABANCI DİLII43431444352134533
FARMAKOLOJİ III23423453252232132
MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER34242355432222244
MESLEK SATAJI II (30 İŞ GÜNÜ)45434354355433554
İKNA KURAMLARI VE RETORİK54544353543433245
SOSYAL PSİKOLOJİ43535333545534533
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ34344325434322352
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU23232312343432435
KRİZ VE STRES YÖNETİMİ443543543322 2323
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ32345335325324423
                  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık