English
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Aşçılık programı öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

1 Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 2 Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 3 Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 4 Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 5 Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 6 Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 7 Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 8 Uluslararası mutfakların yemeklerini hazırlayabilmek 9 Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 10 Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 11 İyi iletişim kurabilmek, mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eden ve kendini sürekli geliştirerek daha yaratıcı fikirler, reçeteler ve tabaklar hazırlayabilen bir anlayışa sahip olmak 12 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 13 Sanitasyon ve hijyen kurallarını özümsemiş, bu kurallar doğrultusunda çalışma ortamının hijyenini, kişisel hijyenini, gıda hijyenini toplum sağlığını da göz önünde bulundurarak uygulama becerisine sahip olmak

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunun teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.02.2002 tarihli kararı ile kurulan Yüksekokulumuz; 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Turizm ve Otel İşletmeciliği olmak üzere 3 program ve 98 öğrencisiyle Hayırsever Kazım YILMAZ tarafından yaptırılan ve 8 Aralık 2007 tarihinde Üniversitemize devredilen binada faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.

Program Yeterlilikleri

1- Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak .
2- Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
3- Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
4- Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
5- Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
6- Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilmek
7- Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
8- Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin derslere, uygulamalara, labaratuar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70 uygulamalı ve labaratuar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgilidersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Aşçılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Otel İkram Hizmetleri Bölümünün programı olan Aşçılık ,Turizm Endüstrisinde özellikle gastronomi alanında mutfak yönetimi, insan ilişkileri,mesleğinin gerektirdiği bilgi becerileri en üst düzeyde sahip olmayı ,mesleğini icra ederken sağlık, hijyen kurallarına önem veren titiz, sorumluluk sahibi Şef adayları yetiştirmeyi amaçlar.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Yusuf YİĞİT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1001 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1003 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1005 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 4 0 3
AŞÇ1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1501 MESLEKİ MATEMATİK Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
BRY1801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP1801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ Zorunlu 2 0 2
AŞÇ1002 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 3 4
AŞÇ1004 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 5 0 4
AŞÇ1006 MENÜ PLANLAMA I Zorunlu 3 0 3
AŞÇ1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ1502 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 3
AŞÇ1504 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1802 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 3 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2001 SOĞUK MUTFAK Zorunlu 2 2 4
AŞÇ2003 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2005 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2007 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2501 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 2 2 4
TOİ2801 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 4
TOİ2803 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİK. Seçmeli 2 0 3
İŞY2809 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2002 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2004 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 4 5
AŞÇ2006 MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu 1 4 4
AŞÇ2008 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
AŞÇ2498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
AŞÇ2502 KONUK İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 1 3
AŞÇ2504 SÜSLEME SANATI Seçmeli 2 2 4
AŞÇ2506 MENÜ PLANLAMA II Seçmeli 3 0 3
TOİ2802 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
TOİ2804 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 2 2 4
İŞY2802 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLA Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I        
PİŞİRME YÖNTEMLERİ I        
MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ        
MUTFAK ORGANİZASYONU        
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)        
MESLEKİ MATEMATİK  4    4
MESLEK ETİĞİ        
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME22222222
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I        
İLETİŞİM        
İLKYARDIM        
TÜRK DİLİ        
İNGLİZCE I        
ALMANCA I        
FRANSIZCA I        
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ        
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II        
MUTFAK PLANLAMA        
MENÜ PLANLAMA I        
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)        
HİJYEN VE SANİTASYON        
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI        
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II        
ÇEVRE KORUMA        
TÜRK DİLİ        
KONUK İLETİŞİMİ        
İNGİLİZCE II        
ALMANCA II        
FRANSIZCA II        
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
SOĞUK MUTFAK        
YÖRESEL MUTFAKLAR        
MUTFAK ÜRÜNLERİ        
MESLEKİ YABANCI DİL I        
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)        
ZİYAFET MUTFAĞI        
OTEL İŞLETMECİLİĞİ        
YİYECEK İÇECEK SERVİSİ55421352
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ        
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİK.        
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ35311321
İŞLETME YÖNETİMİ I        
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
PASTANE ÜRÜNLERİ        
DÜNYA MUTFAKLARI        
MUTFAK ÇEŞİTLERİ52241525
MESLEKİ YABANCI DİL II        
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)34434535
KONUK İLİŞKİLERİ        
SÜSLEME SANATI        
MENÜ PLANLAMA II        
ŞARAP SERVİSİ        
GÖSTERİ SERVİSİ        
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLA        
İŞLETME YÖNETİMİ II        
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık