English
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İKMEP)

Kazanılan Derece

Konaklama, yeme içme, ulaştırma hizmetinin verildiği bütün turizm işletmelerinde (otel, yiyecek içecek işletmeleri, kruvaziyer gemiler, yatlar, faaliyet alanı ziyafet, kongre ve fuar organizasyonu olan işletmeleri, ulaştırma işletmeleri), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde turizmci olarak alt ve orta düzey yönetim kademelerinde istihdam edilmeleri mümkündür.

Kabul Koşulları

Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan http://oidb.mu.edu.tr/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin bu programının tüm derslerini başarmış olması, diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmış olması ve F1 ve F2 notunun bulunmaması gerekmektedir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Önceki Öğrenim

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile önlisans programlarından mezun olan adaylar, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak adayların, önlisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere ait notlar, Not Durum Belgesine, Genel Not Ortalamasına katılmaksızın aynen aktarılmakta ve bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenmektedir. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Tarihçe

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı bağlı bulunduğu Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulunun da açılış tarihi olan 2006 yıllından itibaren faal durumdadır. Programlarımızın her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Programı değişen iş dünyasının pratik ve teorik bilgileriyle öğrencileri, özellikle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadı.

Program Yeterlilikleri

1- İşletmecilik ve işletme biliminin temel konuları, süreçleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak
2- Turizm sektörü ile ilgili temel konular, süreçler, fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak
3- Temel konaklama işletmeciliği ile ilgili temel terimleri bilme ve kullanma yeterliliğine sahip olmak
4- Konaklama işletmeciliği ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5- İletişim gücü yüksek akıllı çözümlerle müşterilere verimli kaliteli hizmet üretme
6- Turizm endüstrisi ile ilgili mesleki konulara hakim olma, yorum yapma, tartışma yapma yeteneğine sahip olabilmek
7- Konaklama işletmeciliğinde kullanılan araç gereçleri etkin bir biçimde kullanabilme
8- Konaklama işletmeciliği ile ilgili genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilme
9- Konaklama işletmelerinde yönetsel ve operasyonel süreçlerde kriz yönetimi ve sorun çözümü yapabilme
10- Konaklama işletmeciliğinde meslek etiği ve turizm mevzuatı hakkında temel kavramları bilme
11- Turizm işletmelerinde çevre yönetimi ve güvenliğine hakim olma, çalışanların sosyal sorumluluk, güvenlik ve sağlığı konularıyla ilgili bilgi sahibi olma
12- Konaklama işletmelerinin işleyişi sürecinehakim olma, bu alanlarda kullanılan belgeleri tanıma ve takip etme
13- Turizm endüstrisi ile ilgili güncel gelişmeler ve yeniliklerle ilgili yorum yapabilme, tartışma ve sürdürülebilir bir turizm anlayışına sahip olma
14- Konaklama işletmeciliği ile ilgili mesleki becerilere sahip olma, girişimci bir anlayışla hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilincine sahip olma
15- Çalıştığı işletmelerde konaklama işletmeciliğinin ihtiyaç duyacağı kalifiye iş gücünü yetiştirebilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler, otellerde, yiyecek-içecek işletmelerinde, seyahat endüstrisi alanında, konferans ve kongre merkezlerinde, seyahat gemilerinde kalifiye personel olarak çalışma fırsatı yakalamaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler ve kendilerine aynı içerikte ve başarılı olmak koşuluyla almış oldukları dersler için muafiyet tanınabilir. Ayrıca programı başarı ile bitiren öğrencilerimiz, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının amacı turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Yusuf YİĞİT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Yasemin AKGÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1001 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 4
TOİ1003 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 2 4
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 3
TOİ1007 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 4 2 6
TOİ1009 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 4
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1002 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1004 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL. Zorunlu 2 0 2
TOİ1006 TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1008 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 4 2 5
TOİ1010 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 8
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2801 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 3 1 4
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2811 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 4 1 6
PZR2813 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 4 2 6
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2001 MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2003 MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2005 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ2007 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 5
TOİ2009 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 3
TOİ2501 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2503 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2505 ODA SERVİSİ Seçmeli 3 1 6
TOİ2507 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I Seçmeli 3 3 6
TOİ2509 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 3 1 4
TOİ2511 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 2
TOİ2513 KAHVE KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 3
YDB2801 2. YABANCI DİL I(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2803 2. YABANCI DİL I(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2805 2. YABANCI DİL I(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2815 EKONOMİ Seçmeli 3 0 5
İŞY2817 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2810 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 4
MUH2812 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2002 MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2004 MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2006 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 5
TOİ2008 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL. Zorunlu 2 0 3
TOİ2010 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 3
TOİ2502 ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 6
TOİ2504 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2506 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 2
TOİ2508 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II Seçmeli 3 3 6
TOİ2510 KONUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
TOİ2512 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2514 KAT KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2516 GENEL ALANLAR KONTROLÜ Seçmeli 2 0 2
TOİ2518 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 3
TOİ2798 MESLEK STAJI Seçmeli 0 0 8
TSH2804 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 1 1 2
YDB2802 2. YABANCI DİL II(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2804 2. YABANCI DİL II(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2806 2. YABANCI DİL II(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLK.VE İNK. TARİHİ I               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I333334434333   
TÜRK DİLİ I511111134322   
ÖN BÜRO HİZMETLERİ434444344453   
KAT HİZMETLERİ333444433333   
GENEL TURİZM               
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I255235533223355
OTEL İŞLETMECİLİĞİ454544434444   
İNGİLİZCE I               
ALMANCA I222222222222513
FRANSIZCA I111111111111511
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II               
TÜRK DİLİ II               
TURİZM EKONOMİSİ               
KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL.               
TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ               
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II255144544224355
KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ               
MESLEK STAJI515551153433   
İNGİLİZCE II               
ALMANCA II               
FRANSIZCA II               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ZİYAFET MUTFAĞI111555555555555
GENEL MUHASEBE I               
TURİZM PAZARLAMASI542225123213433
PAZARLAMA İLKELERİ               
SATIŞ YÖNETİMİ               
İLETİŞİM               
İLK YARDIM122124144325111
MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)1  1 13453     
MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca)1111111111 1511
ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ               
MENÜ PLANLAMA445354344323442
TURİZM COĞRAFYASI I               
DEKORASYON HİZMETLERİ332444423554114
ODA SERVİSİ               
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I               
ŞARAP SERVİSİ               
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI               
KAHVE KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ               
2. YABANCI DİL I(İngilizce)134111121441525
2. YABANCI DİL I(Almanca)               
2. YABANCI DİL I(Rusça)112222222232522
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ4555444        
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ334244224212114
İŞLETME YÖNETİMİ I               
EKONOMİ533222334433224
TEMEL HUKUK554311313411115
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
MALİYET MUHASEBESİ               
ENVANTER İŞLEMLERİ               
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ               
ÇEVRE KORUMA               
MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce)1  1 134 3     
MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca)1111111111 1511
BARDA SERVİS255233533322355
ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.               
TURİZM COĞRAFYASI II               
ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ               
ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ               
TURİZM MEVZUATI               
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II               
KONUKLA İLETİŞİM               
MESLEK ETİĞİ151114145555111
KAT KONTROLÜ323344354344113
GENEL ALANLAR KONTROLÜ               
İŞ ORGANİZASYONU444444444344   
MESLEK STAJI515551153433   
ANADOLU UYGARLIKLARI               
2. YABANCI DİL II(İngilizce)               
2. YABANCI DİL II(Almanca)               
2. YABANCI DİL II(Rusça)112222222232522
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ2233 2233222   
İŞLETME YÖNETİMİ II555555555555   
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık