English
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri(İKMEP)

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 120 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı alanında önlisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS ) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Programın eğitim planlarında yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye ASMK Meslek Yüksekokulu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü altında aktif olan Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı 2001-2002 öğretim yılında fiziki altyapı ve teknolojik olanakların büyük bir kısmını tamamlamış 50 kişilik kontenjanı ile tam doluluk oranını yakalayarak şu anki 4000 metrekare alana yerleşmiş 4 katlı binasında kent merkezine 3km mesafede uluslararası tanınırlığı tartışılmaz olan Ölüdeniz Tabiat Parkı ve Babadağ paraşüt sporları merkezi yolu üzerinde bulunan Taşyaka Mahallesindeki Fethiye körfez manzarasına odaklı bir konumdaki binasında eğitim ve öğretime başlamış ve halihazırda 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretme devam etmektedir. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için de Yüksekokul kadrosunda bulunan diğer bölüm öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır. Eğitim kalitesinin arttırılması için 2010 yılında kontenjan sayısı 40 kişiye indirilmiş ve her eğitim öğretim döneminde program doluluk oranı %80 ile %100 arasında olmuştur. Tarihsel süreçte her dönem kontenjanında %60 ile %70 arasında değişen mezun vermiştir. 2011 yılında Avrupa birliği uyumu kapsamında Avrupa Kredi Transfer (AKTS) sitemine geçilerek ders sayıları ve müfredatları bu kapsamda düzenlenerek Avrupa Birliği öğrenci değişimi (ERASMUS) kriterlerine uygun hale getirilmiştir.

Program Profili

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Program Yeterlilikleri

1- Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, modelleme vb. yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini, bitkisel ve yapısal materyalleri seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanır.
2- Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olarak iç ve dış mekan süs bitkilerini tanır ve yetiştirme tekniklerine hâkim olup, peyzajda kullanımlarını bilir.
3- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur.
4- Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları, süs bitkilerinin üretim ve pazarlanma yöntemlerini kavrar ve kullanabilir.
5- Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olur.
6- Sektördeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmış olur.
7- Peyzajda arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetiği ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olur, park ve bahçe düzenleme projelerinin araziye uygulamasını yapabilecek beceriye sahip olur ve çim alan tesisini oluşturabilir.
8- Çevreye uygun süs bitkilerini seçmek, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
9- Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına ve işverene anlatabilme becerisine sahip olur.
10- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir ya da bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanır, bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olur.
11- Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
12- Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilir.
13- Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olmakla birlikte bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisine de sahip olur.
14- Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilir.
15- Doğa ve çevre koruma bilincine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS ders almak ve tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Peyzaj ve Süs Bitkileri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Peyzaj ve Süs Bitkileri sektöründe süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından lisans programına yerleştirilebilecek düzeyde not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. İsmail ÇINAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Nihat KARAKUŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BAH1807 BOTANİK Seçmeli 2 0 2
BAH1809 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
PEY1001 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI I Zorunlu 0 4 3
PEY1003 PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ Zorunlu 4 0 3
PEY1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 3
PEY1497 STAJ I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
PEY1501 PEYZAJ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
PEY1503 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Zorunlu 0 2 0
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
PEY1002 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II Zorunlu 0 4 3
PEY1004 BİTKİ TANIMA I Zorunlu 3 0 3
PEY1006 KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I Zorunlu 3 0 2
PEY1008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 3
PEY1010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 3
PEY1498 STAJ II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
PEY1502 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 2
PEY1504 KURU ÇİÇEK DÜZENLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY1506 ARAZİ TESVİYESİ Seçmeli 2 0 2
STP1802 PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PEY2001 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III. Zorunlu 0 4 3
PEY2003 BİTKİ TANIMA II Zorunlu 3 0 4
PEY2005 PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 5
PEY2007 KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II Zorunlu 3 0 4
PEY2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 5
PEY2011 SEMİNER I Zorunlu 0 2 3
PEY2501 PEYZAJ MEKANİZASYONU Seçmeli 2 0 2
PEY2503 BİTKİ KOMPOZİSYONU Seçmeli 2 0 2
PEY2505 RÖLEVE VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2507 AĞAÇLANDIRMA Seçmeli 2 0 2
PEY2509 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR Seçmeli 2 0 2
SÜS2801 SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
SÜS2803 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
GSR1900 RESİM Seçmeli 3 0 3
PEY2002 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI IV Zorunlu 0 4 3
PEY2004 PEYZAJ PROJELERİ APLİKASYON TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 5
PEY2006 PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
PEY2008 YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER Zorunlu 3 0 4
PEY2010 KEŞİF VE METRAJ ÇIKARMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
PEY2502 SEMİNER II Seçmeli 0 2 2
PEY2504 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME Seçmeli 4 0 4
PEY2506 PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2508 ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2510 İÇ MEKANLARDA BİTKİSEL TASARIM Seçmeli 2 0 2
PEY2512 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2514 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
SER2804 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 2
SER2806 BİTKİ BESLENME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 0 2
SÜS2802 SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 2
SÜS2804 BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I11544541143115 
TOPRAK BİLGİSİ111111111111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I111111111111111
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI I234521111124111
PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ531111111111111
TEKNİK RESİM531131511111111
STAJ I (30 İŞGÜNÜ)555555555555555
PEYZAJ EKOLOJİSİ111111114115111
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ111111111553211
TÜRK DİLİ I11544541143115 
İNGİLİZCE I  3  5     5   
ALMANCA I111111111111111
FRANSIZCA I111111111111111
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Akademik Danışmanlık               
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II11544541143115 
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II444444444444444
BİTKİ TANIMA I123121113531111
KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I335541121111111
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM121125511111111
ÖLÇME BİLGİSİ33333333 333333
STAJ II (30 İŞGÜNÜ)555555555555555
ÇEVRE SORUNLARI111111111115111
KURU ÇİÇEK DÜZENLEME TEKNİKLERİ111121111311511
ARAZİ TESVİYESİ133511111111111
PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA TEKNİKLERİ111111111111111
TÜRK DİLİ II11544541143115 
İNGİLİZCE II11544541143115 
ALMANCA II     5     4   
FRANSIZCA II111111111111111
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.555555555555555
BİTKİ TANIMA II221121112541111
PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ351331311111111
KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II325542111112111
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM512151115515111
SEMİNER I555555555555551
PEYZAJ MEKANİZASYONU222222222222222
BİTKİ KOMPOZİSYONU433221111111211
RÖLEVE VE UYGULAMA TEKNİKLERİ333333333333333
AĞAÇLANDIRMA12 221113332111
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR111111115113111
SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ111511111251111
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ151511111111 11
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BEDEN EĞİTİMİ111111111111111
RESİM454544322245   
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI IV555555555555555
PEYZAJ PROJELERİ APLİKASYON TEKNİĞİ354444512111111
PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİKLERİ112211115213111
YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER111111112541111
KEŞİF VE METRAJ ÇIKARMA TEKNİKLERİ121121151111111
SEMİNER II115454115145131
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME512151114141131
PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ111111111111111
ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIM TEKNİKLERİ111111113543111
İÇ MEKANLARDA BİTKİSEL TASARIM532231111323311
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ111111111552511
FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ115511111153111
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME111111111111 11
BİTKİ BESLENME BOZUKLUKLARI111111111111111
SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI111111111111111
BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ111111111111111
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık