English
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İKMEP)

Kazanılan Derece

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması gerekmektedir. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) 5 puan türünden alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

Yeterlilik Koşulları

Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Tarihçe

1999-2000 eğitim-öğretim yılından Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2001 yılında eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı’nda 50 (normal öğretim) ve 50 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 100 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 3 öğretim görevlisi ile hizmet vermektedir.

Program Profili

Önemli bir turizm bölgesinde konumlanmış olan bölümümüz, öğrencilerine seyahat işletmeciliği alanında etkin olarak çalışabilmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırma yönünde faaliyetlerini sürdürmekte, sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim içeriğini güncellemektedir. Bölümümüz öğrencilerine, iletişim, organizasyon ve pazarlama konularında temel becerileri kazandırmakla birlikte, turizm ve seyahat sektörünün genel işleyişiyle ilgili teorik bilgileri edinmelerini sağlamakta, teknik becerilerini arttıracak uygulama pratiklerini ve sektör deneyimlerini arttıracak rehberlik hizmetlerini yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm sektörü hakkında genel bilgilere ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.
2- Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
3- Turizm ve otelciliğe yönelik temel hizmet becerilerine sahiptir.
4- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
5- Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgilere sahibidir.
6- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
7- Turizm olaylarının swot analizini yapabilmesine yönelik örnek olaylar, araştırma, avantajlar, fırsatlar, dezavantajları bulma ve çözme becerisine sahiptir.
8- Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9- Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
10- Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11- Değişime ve yeniliğe açıktır.
12- Mesleki özgüven becerisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara ve meslek stajına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır. Bunun yanı sıra toplamda 120 AKTS dersi almış ve başarmış olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız; müfredatta verilen derslerin içeriği ile bağlantılı olarak çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. A, B ve C grubu seyahat acenteleri, organizasyon şirketleri, Havalimanı yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, otel işletmelerinin ön büro, satış ve pazarlama, insan kaynakları departmanları, rent a car firmaları, turizm büroları, il turizm müdürlükleri, mezunlarımızın çalışabileceği alanlar arasında öngörülmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan geçerli not alıp başvurmaları koşuluyla lisans düzeyinde fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinde öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Turizm sektöründe lokomotif konumunda bulunan seyahat işletmelerinde çalışacak nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.Bölümden mezun olacak öğrencilerin turizm sektöründe iş bulma sorunu bulunmamaktadır.Bölümümüzden alınan ön lisans diploması uluslararası niteliktedir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Emre ERGÜN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Abdullah USLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BRY1803 PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI Seçmeli 2 0 3
BİP1803 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1801 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 4
TOİ1803 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 3
TSH1001 KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE Zorunlu 2 1 5
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1807 İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 3
YDB1809 ALMANCA I Seçmeli 3 0 3
YDB1811 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 3
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AKD1000 Akademik Danışmanlık Zorunlu 0 2 0
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 3
GSR1900 RESİM Seçmeli 3 0 3
MUH1804 ACENTE MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH1806 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TSH1002 BİLETLEME(TİCKETİNG) Zorunlu 1 1 2
TSH1004 REZERVASYON Zorunlu 1 1 2
TSH1006 TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 1 3
TSH1498 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TSH1502 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 3
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1808 İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 3
YDB1810 ALMANCA II Seçmeli 3 0 3
YDB1812 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 3
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
MUH2803 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2815 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
TOİ2805 KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU Zorunlu 2 1 3
TOİ2807 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 3
TSH2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 1 3
TSH2003 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 1 3
TSH2005 ANADOLU UYGARLIKLARI Zorunlu 2 0 3
TSH2007 BİLETLEME OTOMASYON Zorunlu 2 1 3
TSH2501 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2806 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
TSH2004 TUR PROGRAMLARI Zorunlu 3 1 7
TSH2006 REHBERLİK HİZMETLERİ Zorunlu 2 1 3
TSH2008 REKLAMASYON Zorunlu 2 0 2
TSH2502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 1 1 3
TSH2504 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
TSH2798 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 9
YDB2002 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 1 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I115445411431
PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI435444444544
BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I111111111111
İLETİŞİM535343444444
ÇEVRE KORUMA111355433455
TÜRK DİLİ I115 45411431
GENEL TURİZM555555555554
ÖNBÜRO HİZMETLERİ555555555555
KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE555555555555
İNGİLİZCE I353115111111
ALMANCA I111111111111
FRANSIZCA I111111111111
İNGİLİZCE I353111111111
ALMANCA I111111111111
FRANSIZCA I111111111111
İŞLETME YÖNETİMİ I544344534355
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Akademik Danışmanlık            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II333333333343
BEDEN EĞİTİMİ111111111111
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II111111111111
RESİM454544322245
ACENTE MUHASEBESİ434333354333
GENEL MUHASEBE I313343322322
TÜRK DİLİ I111111111111
BİLETLEME(TİCKETİNG)545555555555
REZERVASYON555555555555
TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ555554555555
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)555555555555
KONUK İLETİŞİMİ33 443343344
İNGİLİZCE II115445411431
ALMANCA II353115111111
FRANSIZCA II111111111111
İNGİLİZCE II115445411431
ALMANCA II353115111111
FRANSIZCA II111111111111
İŞLETME YÖNETİMİ II424444444444
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ333443343444
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME423355353435
MALİYET MUHASEBESİ411154341222
TURİZM PAZARLAMASI445444535455
SATIŞ YÖNETİMİ534444344334
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU535344444444
TURİZM EKONOMİSİ514343443333
MESLEKİ YABANCI DİL I354333335335
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI434343434344
ANADOLU UYGARLIKLARI454555555455
BİLETLEME OTOMASYON555555555545
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI312555233333
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ534334334444
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ345444445555
İLK YARDIM111331111111
TURİZM MEVZUATI434455445444
TUR PROGRAMLARI545555555355
REHBERLİK HİZMETLERİ555555555555
REKLAMASYON334333334545
MESLEK ETİĞİ333353333344
İŞ ORGANİZASYONU513333333333
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)55555555 555
MESLEKİ YABANCI DİL II553333335334
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU423254334344
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ333334353455
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık