English
Milas Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi(İKMEP)

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme Yönetimi alanında önlisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar İşletme Yönetimi Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İşletme Yönetimi Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Yönetimi Programını başarıyla tamamlamak ve ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve 40 günlük meslek stajını tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin durumu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” esasları çerçevesinde tanınabilmektedir.

Tarihçe

Milas Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı, ilk öğrencilerini 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde almış ve ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir.

Program Profili

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu programda, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
2- İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmak
3- Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek
4- İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak
5- Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek
6- Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
7- Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
8- Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
9- İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek
10- Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
11- İşletme yapısında kalite odaklı yaklaşım planları yapabilmek
12- Sektörde doğru yatırımları hedefleyebilecek iş analizleri geliştirebilmek ve bunların matematiksel takiplerini yapabilmek
13- İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek
14- Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmek
15- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden ve temel hukuk bilgilerine sahip olmak
16- İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanımak
17- Üretim ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan
18- İşletme Yönetimi konusunda mesleki İngilizce/Almanca bilgisine sahip olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmiş olmaları (devamsızlıktan kalmamış olmaları) gerekir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, mini sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Sınavların katkı oranları her yıl ilgili Kurul kararı olarak öğrencilere ilan edilir. Genellikle teorik derler için ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınav katkısı % 60 şeklinde uygulanırken, uygulamalı derslerde ise ara sınav %25, uygulama sınavı %25 ve yarıyıl sonu sınavı %50 şeklinde uygulanmaktadır. Programımızın sınavlarının değerlendirilmesinde bağıl sistem kullanılmaktadır. Buna göre, bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı sayılması için (mezuniyetine herhangi bir engel olmaması için) genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

İşletme Yönetimi Programını başarıyla tamamlamak ve ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve 40 günlük meslek stajını tamamlamaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İşletme Yönetimi Programı mezunları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları departmanlarında uzman, araştırmacı, denetçi ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. İşletme Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. DİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme – Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Sermaye Piyasası • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Yönetim Bilişim Sistemleri

Eğitim Türü

İşletme Yönetimi Programında tam zamanlı örgün ön lisans eğitimi verilir. İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücünü karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Figen ÇUKUR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÜNLÜK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
MUH1801 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1001 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 1 6
İŞY1003 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
İŞY1005 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1007 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
GSM1900 MÜZİK Seçmeli 3 0 3
GSR1900 RESİM Seçmeli 3 0 3
MUH1802 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1002 İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 3
İŞY1004 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 2
İŞY1006 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 2
İŞY1008 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Zorunlu 1 1 3
İŞY1010 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 2
İŞY1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH2801 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Seçmeli 2 1 3
MUH2803 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 3
PZR2805 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
PZR2807 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 0 3
İŞY2001 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 4
İŞY2003 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I Zorunlu 2 1 3
İŞY2005 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Zorunlu 2 0 2
İŞY2007 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 0 3
İŞY2501 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2503 KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 2 0 3
İŞY2505 STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 3
İŞY2507 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
İŞY2509 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
İŞY2511 MESLEKİ YAZIŞMALAR Seçmeli 2 0 3
İŞY2513 MESLEKİ YABANCI DİL I (İngilizce) Seçmeli 2 0 3
İŞY2515 MESLEKİ YABANCI DİL I (Almanca) Seçmeli 2 0 3
İŞY2517 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP2806 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 1 1 3
MUH2802 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
MUH2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 3
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 3
PZR2808 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
PZR2810 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 3
RTV2802 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
TSH2802 EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
İŞY2004 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Zorunlu 2 1 3
İŞY2006 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
İŞY2008 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 3
İŞY2498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 5
İŞY2502 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 3
İŞY2504 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2506 E-TİCARET Seçmeli 2 0 3
İŞY2508 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2510 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2512 PARA VE BANKA Seçmeli 2 0 3
İŞY2514 MESLEKİ YABANCI DİL II (İngilizce) Seçmeli 2 0 3
İŞY2516 MESLEKİ YABANCI DİL II (Almanca) Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ I5   5   4     5   
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I34544343545444    
MATEMATİK I    5       44    
GENEL MUHASEBE I122223111111111211
TÜRK DİLİ I12113112323115    
İNGİLİZCE I          5  4    
ALMANCA I233445334544534432
FRANSIZCA I33333333333335    
GENEL İŞLETME 44444444444444444
MİKRO EKONOMİ344444444444444444
TEMEL HUKUK354544445544445543
BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ 44444444444444444
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ II5   5   4     5   
BEDEN EĞİTİMİ444444444444444   
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II34544343545444    
MÜZİK222    43244      
RESİM2323224434        
GENEL MUHASEBE II111213111111111211
TÜRK DİLİ II11112121313114    
İNGİLİZCE II          52222   
ALMANCA II134433432434432443
FRANSIZCA II33333333333333    
İSTATİSTİK    5       44    
MAKRO EKONOMİ4444444444444 4444
TİCARİ MATEMATİK111131111113231111
İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI 44444444444444444
TİCARET HUKUKU334554333455533434
MESLEK STAJI54444433453443    
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
BİLGİSAYARLI MUHASEBE111113131111111111
MALİYET MUHASEBESİ122114111111111111
HALKLA İLİŞKİLER444444444444444444
PAZARLAMA İLKELERİ444444444444444444
İŞLETME YÖNETİMİ444444444444444444
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 44444444444444444
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI444444444444444444
FİNANSAL YÖNETİM123145112114441111
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ 44444444444444444
KOOPERATİFÇİLİK132211212221111111
STRATEJİK YÖNETİM233121213232111211
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER3111345 31343111  
KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU444444444444444444
MESLEKİ YAZIŞMALAR444445454544544545
MESLEKİ YABANCI DİL I (İngilizce) 4       4    4   
MESLEKİ YABANCI DİL I (Almanca)234243455325313   
MESLEK ETİĞİ34455544344455    
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
MASAÜSTÜ YAYINCILIK444444444444444444
YÖNETİM MUHASEBESİ131113111111111111
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ111114111111111111
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ55555444555454    
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI33333333333333    
SATIŞ YÖNETİMİ444444444444444444
HİZMET PAZARLAMASI4233333           
İLETİŞİM33333333333333    
EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİ444444444444444444
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ444444444 44444444
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II4 4444444444444444
ÜRETİM YÖNETİMİ 44444444444444444
GİRİŞİMCİLİK444444444444444444
MESLEK STAJI54444433453443    
YÖNETİM VE ORGANİZASYON5455535           
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ444444444444444444
E-TİCARET122221311122111131
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU111411111111114511
SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ122112111111121111
PARA VE BANKA111112111112221111
MESLEKİ YABANCI DİL II (İngilizce) 4       4    4   
MESLEKİ YABANCI DİL II (Almanca)234243455325313   
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık