English
Milas Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı(İKMEP)

Kazanılan Derece

Müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlayarak yeterli krediyi kazanan öğrenciler ön lisans diplomalarını alarak Kuyumculuk ve Takı Tasarımı teknisyeni unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

KUYUMCULUK ve TAKI TASARIMI bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler

Yeterlilik Koşulları

KUYUMCULUK ve TAKI TASARIMI lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Programımızda örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.), Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Program 1996-1997 güz yarıyılında öğretim faaliyetine geçmiştir.

Program Profili

Tasarımla ilgili temel takı tasarımı ilkeleri doğrultusunda geçmişten günümüze kadar her türden form ve figürlerden yararlanarak yeni ürünlerin tasarlanması, süs taşı kıymetli ve yarı kıymetli süs taşlarının ham ya da işlenmiş halde tanınması ve isimlendirilmesi, arazide ham olarak tespit edilmesi ve çıkartılması, bunların muhtelif yöntemlerle işlenerek mamul hale getirilmesi, metalle ilgili el işlemeciliğine yönelik malzemelerin tanıtımı ve kullanım teknikleri kuyumculuk meslek bilgisi ve değerli metallerle takı üretimi konularını içerir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanı ile ilgili konularda iş güvenliği işçi sağlığı ve çevre koruma bilgissi ve bilincine sahip olmak
2- Metalde ayar düşürme -yükseltme bilgisi uygulamalı olarak öğrenilmesi
3- Atölyede bulunan makinelerin düzenli bakımın yapmak ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
4- Atölyede kullanılan el aletlerinin kullanım alanlarının bilinmesi
5- sanatsal ve estetik öngörü ile 3 boyutlu tasarımların çizilebilmesi
6- tasarımların bilgisayar ortamında (Jewelcad-rhinoceros) çizilebilmesi
7- Geçmişten günümüze kuyumculuk ve takı tarihinin tarihsel gelişiminin incelenmesi
8- Süstaşının metalle çevrelenip takı olarak kullanılmasını sağlamak
9- Kuyumculuk tekniklerinin metal üzerinde uygulanmasını sağlamak
10- Üretilen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek
11- Değerli süstaşlarının kesimlerinin atölye ortamında uygulamalı olarak öğrenilmesi
12- Görülen hertürlü biçim ve objeleri tasarıma dönüştürmek üzere algılaybilme becerisinin kazanılması
13- Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkilap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
14- Alanındaki bilgileri takip edip kullanbileceği kadar yabancı dil bilmek
15- Konusma ve yazı dilini iyi kullanan bireyler olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Öğrencinin ders notunun tespitinde sınavların katkı paylarına yönelik genel uygulama, ara sınav değerlendirmesinde alınan puanın %40’ı, yarıyıl sonu sınav değerlendirmesinde alınan puanın %60’ı şeklindedir. Bununla birlikte ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının ders notuna olan katkı payları, dersleri yürüten öğretim elemanları tarafından farklı oranlarda belirlenebilir. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun katkı payları, yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Bağıl Değerlendirme Sistemi "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için en az 120 akts yi ve zorunlu meslek stajlarını tamamlamış olmak gerekmektedir.Mezuniyet not ortalamsının 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Kuyumculuk sektöründe metal ve taş atölyelerinde, tasarım ofislerinde iş olanaklarına sahip olabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

KUYUMCULUK ve TAKI TASARIMI programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin KUYUMCULUK ve TAKI TASARIMI programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Meslek Yüksekokulumuz belirli meslekler yönelik kalifiye ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan uygulamalı eğitim veren dört yarıyıllık bir yüksek öğrenim kurumudur.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gülüzar ÇELEBİLİK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Rezzan BORA KOÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 3
KTT 1011 KUYUMCULUK TEMEL TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 4
KTT 1013 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 4
KTT 1015 MODELAJ Zorunlu 2 3 5
KTT 1017 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 3 4
KTT 1019 SÜSTAŞLARI JEOLOJİSİ Zorunlu 1 2 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KTT 1008 TAKI YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 4
KTT 1010 PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 1 1 3
KTT 1012 TAKI TASARIMI I Zorunlu 1 3 4
KTT 1014 MODELAJ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 4
KTT 1016 SÜSTAŞI ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 4
KTT 1498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KTT 2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI Zorunlu 2 0 3
KTT 2015 TAKI TASARIMI II Zorunlu 1 2 3
KTT 2017 KUYUMCULUKTA SÜSLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 3
KTT 2019 MÜCEVHER TAŞLARI Zorunlu 1 2 3
KTT 2501 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 0 3
KTT 2503 SANAT TARİHİ I Seçmeli 3 0 3
KTT 2505 RENK BİLGİSİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2507 FORM VE KOMPOZİSYON Seçmeli 3 0 3
KTT 2509 KİŞİYE ÖZEL TAKI TASARIMI Seçmeli 3 0 3
KTT 2511 KUYUMCULUKTA MESLEKİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 3
KTT 2513 METALİ ŞEKİLLENDİRME Seçmeli 2 1 3
KTT 2515 KUYUMCULUKTA MİNE TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2517 KUYUMCULUKTA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2519 İLERİ KUYUMCULUK Seçmeli 3 0 3
KTT 2521 ÇAĞDAŞ KUYUMCULUK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2523 RENKLİ MÜCEVHER TAŞLARI BİLGİSİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2525 ELMAS VE İNCİ BİLGİSİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2527 FASETLİ MÜCEVHER TAŞI KESİMİ Seçmeli 2 1 3
KTT 2529 SÜSTAŞLARINDA RENK Seçmeli 3 0 3
KTT 2531 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA CAD/CAM I Seçmeli 3 0 3
KTT 2533 GELENEKSEL ANADOLU TAKILARI Seçmeli 3 0 3
KTT 2535 SÜSTAŞLARI MİNEROLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2537 SÜSLEME TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 3
KTT 2539 KAYIP MUM TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 3
KTT 2541 TAKI ÇİZİMİ VE MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2543 SERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 3
KTT 2OO9 TAKI SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 3
SGP 2801 İLK YARDIM Seçmeli 3 0 3
İŞY 2813 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KTT 2012 KOLEKSİYON HAZIRLAMA Zorunlu 2 2 2
KTT 2014 MUM MODEL Zorunlu 2 1 2
KTT 2016 MÜCEVHER TAŞI İŞLEMECİLİĞİ Zorunlu 1 2 2
KTT 2018 ESTETİK VE SANAT KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 2
KTT 2020 TAKI TASARIMI III Zorunlu 1 2 2
KTT 2498 MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
KTT 2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 3
KTT 2504 SANAT TARİHİ II Seçmeli 3 0 3
KTT 2508 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2510 KUYUMCULUKTA BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2512 TAKI TAMİRİ VE BAKIMI Seçmeli 2 1 3
KTT 2514 VİTRİN KUYUMCULUĞU Seçmeli 3 0 3
KTT 2516 ÇAĞDAŞ MÜCEVHERCİLER VE ÜNLÜ MÜCEVHERLER Seçmeli 3 0 3
KTT 2518 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA CAD/CAM II Seçmeli 3 0 3
KTT 2520 MODA SANATI VE AKSESUAR Seçmeli 3 0 3
KTT 2522 OBJE TASARIMI Seçmeli 3 0 3
KTT 2524 FARKLI MATERYALLERLE TAKI TASRIMI VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2526 SERAMİK TAKI TASARIMI Seçmeli 3 0 3
KTT 2528 METAL TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2530 ARKEO-GEMOLOJİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2532 SÜSTAŞLARI UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 3
KTT 2534 DEKORATİF SÜSTAŞI İŞLEMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2538 SÜSLEME TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 3 0 3
KTT 2540 KUYUMCULUKTA PRES TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2542 MIHLAMACILIK Seçmeli 2 1 3
KTT 2544 MÜCEVHER TAŞI ARAMA VE MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 3
KTT 2546 SÜSTAŞI OLUŞUM ORTAMLARI Seçmeli 3 0 3
PZR 2536 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
İŞY 2808 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I333333         
Bilgi ve İletişim Teknolojileri333333         
KUYUMCULUK TEMEL TEKNİKLERİ1555   45     2
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ111111111111111
MODELAJ1335   55     2
TEMEL SANAT EĞİTİMİ    2      2   
SÜSTAŞLARI JEOLOJİSİ5 5      55  55
Türk Dili I444444         
İNGİLİZCE I          5  4 
Almanca I345555543454345
Fransızca I333333         
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II               
TAKI YAPIM TEKNİKLERİ1555    55    2
PROJE GELİŞTİRME1             4
TAKI TASARIMI I    5      5   
MODELAJ UYGULAMALARI1335   55     2
SÜSTAŞI ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ5 55   5  5  5 
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)               
Türk Dili II3333 3         
İngilizce II          52222
Almanca II3              
Fransızca II333333         
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI     552    5 32
TAKI TASARIMI II    5      5   
KUYUMCULUKTA SÜSLEME TEKNİKLERİ1555   55     2
MÜCEVHER TAŞLARI 5     5      55
MESLEKİ YABANCI DİL I444444444444454
SANAT TARİHİ I      2        
RENK BİLGİSİ    3      1   
FORM VE KOMPOZİSYON    3      4   
KİŞİYE ÖZEL TAKI TASARIMI    5      5   
KUYUMCULUKTA MESLEKİ İLETİŞİM               5
METALİ ŞEKİLLENDİRME1555   55     2
KUYUMCULUKTA MİNE TEKNİĞİ1555   25     2
KUYUMCULUKTA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ5 52          2
İLERİ KUYUMCULUK23551  55      
ÇAĞDAŞ KUYUMCULUK TEKNİKLERİ13551  55  1   
RENKLİ MÜCEVHER TAŞLARI BİLGİSİ5            55
ELMAS VE İNCİ BİLGİSİ5     5      55
FASETLİ MÜCEVHER TAŞI KESİMİ 5 55      5  55
SÜSTAŞLARINDA RENK5 55         55
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA CAD/CAM I    552    5 32
GELENEKSEL ANADOLU TAKILARI     3 5    2 22
SÜSTAŞLARI MİNEROLOJİSİ 5     5    5555
SÜSLEME TERMİNOLOJİSİ I15551  25  1   
KAYIP MUM TEKNİĞİ1335   55     2
TAKI ÇİZİMİ VE MODELLEME TEKNİKLERİ    4      2   
SERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ1335   55     2
TAKI SANATI TARİHİ 111111511111111
İLK YARDIM444444444444444
İŞLETME YÖNETİMİ1111112115115 5
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
KOLEKSİYON HAZIRLAMA1555   55     2
MUM MODEL133551555135522
MÜCEVHER TAŞI İŞLEMECİLİĞİ 5 55      5  5 
ESTETİK VE SANAT KAVRAMLARI      1    1   
TAKI TASARIMI III    5      5   
MESLEK STAJI (20 İŞ GÜNÜ)               
MESLEKİ YABANCI DİL II444444444444555
SANAT TARİHİ II      2        
MESLEK ETİĞİ              1
KUYUMCULUKTA BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ 1555   55     2
TAKI TAMİRİ VE BAKIMI1335   55     2
VİTRİN KUYUMCULUĞU         5    2
ÇAĞDAŞ MÜCEVHERCİLER VE ÜNLÜ MÜCEVHERLER              2
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA CAD/CAM II    552    5 32
MODA SANATI VE AKSESUAR  2  2 3    2 22
OBJE TASARIMI    5      3   
FARKLI MATERYALLERLE TAKI TASRIMI VE ÜRETİMİ    5      5   
SERAMİK TAKI TASARIMI    5      5   
METAL TEKNOLOJİSİ23551  55      
ARKEO-GEMOLOJİ5     5       5
SÜSTAŞLARI UYGULAMALARI 5 5       5  55
DEKORATİF SÜSTAŞI İŞLEMECİLİĞİ5 55      55 55
SÜSLEME TERMİNOLOJİSİ II15551  25  1   
KUYUMCULUKTA PRES TEKNİĞİ 1335   55     2
MIHLAMACILIK1335   55     2
MÜCEVHER TAŞI ARAMA VE MADENCİLİĞİ5     5  5   55
SÜSTAŞI OLUŞUM ORTAMLARI 5     5      55
PAZARLAMA YÖNETİMİ         5   22
KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ          3     
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık