English
Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon(İKMEP)

Kazanılan Derece

Müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlayarak yeterli krediyi kazanan öğrenciler ön lisans diplomalarını alarak Restorasyon Teknikeri unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Lise Diploması Öğrenci Seçme Sınavında başarılı olmak

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin mezun olması için tamamlaması gereken kredi 120'dir. Öğrencinin mezun olabilmesi için not ortalamasının 2.00 üzerinde olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrencilerin daha önce mezun oldukları yüksek öğrenim kurumlarındaki derslerden eğitimleri süresince muaf olmaları mümkündür. Ancak muafiyetin sağlanabilmesi için ders içeriklerinin ve harf not aralıklarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimari Restorasyon program müfredatıyla uyumlu olması gerekmektedir. Muafiyetler yönetim kurulunun onayı sonrası geçerlilik kazanacaktır.

Tarihçe

Mimari Restorasyon Programı Teknik Programlar Bölümü adı altında Restorasyon Programı adi ile Milas Meslek Yüksekokulu'nun 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Öğretime başlayan ilk programdır. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren Bölüm adı Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Program adı da Mimari Restorasyon Programı olarak değişmiştir. Bölümümüz Mimari Restorasyon Programı'nda 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretimde de Eğitim-Öğretime devam etmektedir.

Program Profili

Her akademik yıl için 40+2 öğrencilik bir kontenjanı bulunan Restorasyon Programı, müfredatı dört yarıyılda tamamlanan tam zamanlı eğitim verir. 40 iş günü meslek stajı da dahil, müfredatın gerektirdiği tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. 2016–2017 akademik yılı itibarıyla 150 öğrencisi bulunan programda 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Program, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek üzere aşağıdaki fiziki imkanlara sahiptir: - Ahşap, Arkeolojik eser ve Çini işlikleri , Bilgisayar Laboratuarları - 2 tane derslik

Program Yeterlilikleri

1- Koruma alanında nitelikli ara eleman olarak istihdam edilebilme
2- Mimari çizim tekniklerine hakim olabilmek
3- Koruma alanında entelektüel bakış açısına sahip olabilmek
4- Geleneksel yapım sistemlerine hakim olabilmek
5- Rölöve çizim ve raporlarını hazırlayabilmek
6- Şantiye çalışması yürütebilmek
7- Çalıştıkları iş ortamlarında iş güvenliğini göz önünde bulundurmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, atelye ve laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Tüm zorunlu ve mesleki seçmeli dersler için sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Her yarıyıl en az en az bir ara sınav yapılır ve bu sınavların tarihleri yarıyılın ilk ayında program tarafından duyurulur. Ara sınavlar ve dönem içi ödevler ve projeler haricinde öğrenciler bir yılsonu sınavına girmekle yükümlüdür. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Yüksek Okul Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları program tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler program tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, atelye ve laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Tüm zorunlu ve mesleki seçmeli dersler için sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Her yarıyıl en az en az bir ara sınav yapılır ve bu sınavların tarihleri yarıyılın ilk ayında program tarafından duyurulur. Ara sınavlar ve dönem içi ödevler ve projeler haricinde öğrenciler bir yılsonu sınavına girmekle yükümlüdür. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Yüksek Okul Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları program tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler program tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları aşağıdaki alanlarda ara eleman olarak çalışma olanaklarına sahiptirler: Mimarlık ve iç mimarlık alanında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar, Şehircilik alanında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Restorasyon Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler. Çini El Sanatları Eski Çini Onarımları Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk Sanatları İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Şehir ve Bölge Planlama Tezhip

Eğitim Türü

Bu program restorasyon mesleğini icra edebilecek veya kamu ve özel işletmelerin Restorasyon faaliyetlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına işyeri açabilecek, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Restorasyon Programının amacı, öğrencilerine aşağıdaki davranışları kazandırarak mezun etmektir. • Restorasyon mesleğinin temel ilkelerini kavramak. • Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak • Restorasyon mesleğinde öncelikle özgün malzemenin, gerektiğinde modern teknolojinin kullanımının önemini kavramak. • Alanında ferdi ve grup çalışmasının önemini kavramak. • Ulusal ve uluslar arası boyutta restorasyon mesleğinin sorumluluğunu bilmek. • İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilmek. • Üst kademe yöneticiler ile alt kademe çalışanlar arasında meslek elemanı olarak önemli bir sorumluluk yüklendiğini bilmek. • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilmek. • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilmek. • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilmek. Matbu evrak düzenleyebilmek, bilgi ve belge toplayabilmek, arşivlenmiş bilgi ve belgeleri kullanabilmek. • Restorasyon projesi hazırlayabilmek. • İlgili bilim disiplinlerini, örneğin Arkeoloji ve Sanat Tarihi konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olmak • Restorasyon ve Konservasyonun ayrılmaz iki koruma çalışması olduğunu kavramak. • Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmak.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Ünal Dereli

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Bora Aldemir

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1803 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 3
MRS1001 TEKNİK RESİM I Zorunlu 2 1 4
MRS1003 GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALARI I Zorunlu 3 1 4
MRS1005 MESLEK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 3
MRS1007 İNCE YAPI I Zorunlu 2 0 4
MRS1009 KORUMA KURAM VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
MRS1011 GELENEKSEL YAPI SİS. VE ÖGELERİ Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Seçmeli 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Seçmeli 2 0 2
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
MRS1002 TEKNİK RESİM II Zorunlu 2 1 4
MRS1004 GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 4
MRS1006 RÖLEVE I Zorunlu 2 1 4
MRS1008 İNCE YAPI II Zorunlu 2 0 3
MRS1010 REST. METRAJ VE KEŞİF (ÖLÇME BİLGİSİ) Zorunlu 2 0 2
MRS1012 YAPI MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2
MRS1498 MESLEK STAJI I ( 20 İŞ GÜNÜ ) Zorunlu 0 0 5
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Seçmeli 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BYT2801 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 2
MRS2001 RESTORASYON PROJESİ I Zorunlu 2 1 4
MRS2003 BİLGİSAYAR DESTEK TASARIM I Zorunlu 2 0 3
MRS2005 ESKİ ESERLERİN KOR.VE REST.İLK. Zorunlu 3 0 4
MRS2007 RÖLEVE II Zorunlu 2 1 4
MRS2501 KAGİR MALZEME VE YAPI TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 3
MRS2503 AHŞAP MALZEME VE YAPI TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 3
MRS2505 GENELEKSEL EL SANATLARI UYG. III (Ahşap) Seçmeli 4 2 8
MRS2507 GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. III (Çini-Seramik) Seçmeli 4 2 8
MRS2509 ARKEOLOJİ VE KAZI BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
MRS2511 RESTORASYONDA MODERN MALZEME TEK. Seçmeli 2 0 2
MRS2513 METAL TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MRS2002 RESTORASYON PROJESİ II Zorunlu 2 1 4
MRS2004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II Zorunlu 2 0 2
MRS2008 RÖLEVE III Zorunlu 2 1 4
MRS2498 MESLEK STAJI I1 ( 20 İŞ GÜNÜ ) Zorunlu 0 0 5
MRS2502 KAGİR YAP.BOZ.NED.VE KOR.TEK. Seçmeli 3 0 4
MRS2504 AHŞABIN BOZULMA NEDENLERİ VE KORUN. Seçmeli 3 0 4
MRS2506 GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. IV (AHŞAP) Seçmeli 4 2 8
MRS2508 GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. IV (ÇİNİ-SERAMİK) Seçmeli 4 2 8
MRS2510 ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI Seçmeli 3 0 3
MRS2512 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I3333330
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I3333330
TEKNİK RESİM I0000000
GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALARI I5555550
MESLEK BİLGİSİ0000000
İNCE YAPI I0000000
KORUMA KURAM VE YÖNTEMLERİ0000000
GELENEKSEL YAPI SİS. VE ÖGELERİ5555550
TÜRK DİLİ I4444440
İNGİLİZCE I4444445
ALMANCA I0000000
FRANSIZCA I3333330
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ4122342
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II0000000
TEKNİK RESİM II0000000
GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALARI II5555550
RÖLEVE I3000000
İNCE YAPI II0000000
REST. METRAJ VE KEŞİF (ÖLÇME BİLGİSİ)5555550
YAPI MALZEME BİLGİSİ0000000
MESLEK STAJI I ( 20 İŞ GÜNÜ )5555550
TÜRK DİLİ II3333330
İNGİLİZCE II4444444
ALMANCA II3000000
FRANSIZCA II3333330
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
FOTOĞRAFÇILIK5555550
RESTORASYON PROJESİ I5555500
BİLGİSAYAR DESTEK TASARIM I4444440
ESKİ ESERLERİN KOR.VE REST.İLK.0000000
RÖLEVE II0000000
KAGİR MALZEME VE YAPI TEKNİĞİ5555550
AHŞAP MALZEME VE YAPI TEKNİĞİ0000000
GENELEKSEL EL SANATLARI UYG. III (Ahşap)5555550
GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. III (Çini-Seramik)5555550
ARKEOLOJİ VE KAZI BİLGİSİ0000000
RESTORASYONDA MODERN MALZEME TEK.5555550
METAL TEKNOLOJİSİ0000000
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
RESTORASYON PROJESİ II5555550
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II3333330
RÖLEVE III5555550
MESLEK STAJI I1 ( 20 İŞ GÜNÜ )5555550
KAGİR YAP.BOZ.NED.VE KOR.TEK.5555550
AHŞABIN BOZULMA NEDENLERİ VE KORUN.0000000
GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. IV (AHŞAP)5555550
GELENEKSEL EL SANATLARI UYG. IV (ÇİNİ-SERAMİK)5555550
ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI0000000
MİMARLIK VE SANAT TARİHİ0000000
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık