English
Milas Meslek Yüksekokulu Pazarlama(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Program müfredatında yer alan her dönem için alınması gereken belirlenmiş seçmeli ders kredisini de dikkate alarak toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek, bununla birlikte mevcut uygulamadaki 40 gün süreli staj uygulamasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce herhangi bir Yüksek Öğretim kurumuna kayıt yaptırmış öğrenciler, başarı ile tamamlamış oldukları derslere ilişkin, kayıt yılının ilk haftasında transkript ve ders içeriklerini sunmaları durumunda, içerikleri uyumlu derslerden muafiyet tanınmasını talep etme hakkına sahiptir.

Tarihçe

Programımız 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde faaliyetine başlamıştır.

Program Profili

Programımız öğrencilerine pazarlama alanında etkin olarak çalışabilmelerine yardımcı olacak becerileri kazandırma yönünde faaliyetlerini sürdürmekte, sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim içeriğini güncellemektedir. Programımız öğrencilerine sektörün ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri edinmelerinin sağlanmasının dışında, becerilerini arttıracak uygulama pratiklerini ve sektör deneyimlerini arttıracak rehberlik hizmetlerini ve staj koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Pazarlama alanında temel düzeyde bilgilere sahip olabilmek.
2- Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
3- Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek.
4- Alanına özgü bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama ve öngörü de bulunabilme becerisine sahip olabilmek.
5- Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmekte ve uygulayabilmek.
6- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip ve mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olabilmek.
7- Multidisipliner ekip çalışmasına yatkın ve işbirliği içinde sorumluluk alma bilincine sahip olabilmek.
8- Sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirisel bakış açısı ile değerlendirebilmek.
9- Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek.
10- Gereksinimlere yönelik yeni bilgileri öğrenmeye açık olduğunu gösterebilmek.
11- İş hayatında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olabilmek.
12- Mesleki özgüven ve girişimcilik becerisine sahip olabilmek.
13- Değişen şartlara yönelik ekonomik yapıyı değerlendirerek rekabet şartlarına göre rasyonel hareket edebilmek.
14- Ülkenin ihtiyaç duyduğu milli/çevreci/yenilikçi bakış açısına sahip olabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilerimizin dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ders devam koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Her dersin katkı payları dağılım yüzdesine göre ara sınav/uygulama/ödev/yarıyıl sonu sınavı katkısı sonucu ortaya çıkan ders notu bağıl değerlendirmeyle 100 puan üzerinden harf notuna dönüştürülür ve AA, BA, BB, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenci dersi başarmış kabul edilir. DC ve DD harf notları ise koşullu başarılı notu olarak yansır. Genel not ortalaması 2,00 altında kalan öğrenciler mezuniyet aşamasında koşullu başarılı geçtiği dersleri tekrar ederek genel not ortalamasını 2,00'a tamamlaması gerekmektedir. Öğrenci derse devam koşulu sağlamaması durumunda TT harf notu ile gelecek yıl dersi devam şartıyla tekrar alması gerekmektedir. FF ve FD harf notlarında ise öğrenci dersi başaramamış kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 2,00 Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda 40 günlük zorunlu stajlarını tamamlamaları zorunludur.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektör ve kamu sektöründe görev alabilmekte veya kendi adlarına işletme kurabilmektedir. Mezunlarımız iş hayatında reklam, tanıtım, müşteri ilişkileri vb. alanlarda çalışmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Pazarlama programından mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İşletme, İktisat, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik vb. lisans programlarından herhangi birine geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Türü

Örgün tam zamanlı eğitim verilmektedir.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Tayfun ÇUKUR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Hacer ESEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
MAP1801 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
PZR1001 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 4 1 6
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1817 İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 3
İŞY1819 EKONOMİ Zorunlu 2 1 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ. VE İNK.TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1820 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 3
MAP1802 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 2
MUH1806 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR1498 MESLEK STAJI ( 20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
PZR1502 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
RTV1804 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 3
SGP1804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1812 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN. Seçmeli 2 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1820 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1834 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2803 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Seçmeli 2 1 3
MUH2811 BİLG. MUHASEBE YAZILIMLARI Zorunlu 2 2 4
PZR2001 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN. Zorunlu 3 1 4
PZR2003 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2005 GLOBAL PAZARLAMA Zorunlu 3 0 3
PZR2007 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 1 4
PZR2009 SATIŞ YÖNETİMİ Zorunlu 4 0 4
PZR2501 MESLEKİ YAZIŞMALAR Seçmeli 2 1 3
PZR2503 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 1 1 3
PZR2507 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2807 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 3
İŞY2811 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DŞT2802 İHRACAT TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
DŞT2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II Seçmeli 2 1 3
PZR2002 PAZARLAMA MEVZUATI Zorunlu 2 0 2
PZR2004 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2006 PERAKENDE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 5
PZR2008 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 1 3
PZR2010 ELEKTRONİK PAZARLAMA Zorunlu 1 1 2
PZR2012 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 2
PZR2498 MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
PZR2502 TURİZM PAZARLAMASI Seçmeli 2 1 3
PZR2504 SATIŞ SAHA PLANLAMASI Seçmeli 1 1 3
PZR2506 TELEVİZYON REKLAMCILIĞI Seçmeli 2 1 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I             5
MATEMATİK I  442         
PAZARLAMA İLKELERİ33333333333333
İLETİŞİM33333333333333
TÜRK DİLİ I12113112323115
İNGİLİZCE I44444444444444
ALMANCA I34545354324552
FRANSIZCA I33333333333335
İŞLETME YÖNETİMİ I33333333333333
TEMEL HUKUK354 4444554444
İSTATİSTİK 3 54       3 
EKONOMİ54344343343454
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
ATATÜRK İLKELERİ. VE İNK.TARİHİ II              
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I34544343545444
MATEMATİK II  442         
GENEL MUHASEBE I33333333333333
MESLEK STAJI ( 20 İŞGÜNÜ)54444433453443
HALKLA İLİŞKİLER33333333333333
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA45544445555544
ÇEVRE KORUMA13311421121113
TÜRK DİLİ II11112121313114
İNGİLİZCE II44444444444444
ALMANCA II35223532123532
FRANSIZCA II33333333333333
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.33333333333333
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ24542433443323
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ33333333333333
İŞLETME YÖNETİMİ II33333333333333
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I33333333333333
PAZARLAMA İLETİŞİM TEKN.33333333333333
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ55555444555454
GLOBAL PAZARLAMA45555444555555
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI33333333333333
SATIŞ YÖNETİMİ33333333333333
MESLEKİ YAZIŞMALAR45533543545444
MESLEKİ YABANCI DİL44444444444444
MESLEK ETİĞİ34455544344455
TİCARET HUKUKU33333333333333
DAVRANIŞ BİLİMLERİ33333333333333
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
İHRACAT TEKNİKLERİ33333333333333
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II45545543455555
PAZARLAMA MEVZUATI35445543454454
MARKA YÖNETİMİ33333333333333
PERAKENDE YÖNETİMİ45443345455554
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI33333333333333
ELEKTRONİK PAZARLAMA45555444555555
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ45555433454555
MESLEK STAJI (20 İŞGÜNÜ)54444433443443
TURİZM PAZARLAMASI45455433445 55
SATIŞ SAHA PLANLAMASI55555433434453
TELEVİZYON REKLAMCILIĞI44544434545555
İLK YARDIM15421121232111
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI33333333333333
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık