Milas Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programın ders öğretim planı içerisinde yer alan derslerden minimum 120 ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredi tanımlanan program yeterlilikleri çerçevesinde sağlandığında Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. İlk kayıt için gerekli belgeler http://www.oidb.mu.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin durumu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” esasları çerçevesinde tanınabilmektedir.

Tarihçe

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Milas Meslek Yüksekokulunda 1996 yılında Turizm ve Otelcilik adıyla kurulmuş ve 1996-97 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Önlisans programı olarak açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda 20 yılı aşkın bir süredir turizm sektörünün her alanına kalifiye ara eleman ve yönetici adayları yetiştirilmektedir.

Program Profili

İnsan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olan bu programda, Turizm ve otel Sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık teorik ve pratik önlisans eğitimi verilmektedir. Programın Normal ve İkinci Öğretimi bulunmaktadır ve her birinin öğrenci kontenjanı 60 kişidir. Öğrenciler, zorunlu ve seçimlik derslerinin yanı sıra 8 AKTS kredilik İşyeri Eğitimi ya da mesleki staj yapmak zorundadırlar. Zorunlu staj süresi 30 işgünüdür. Her öğrencinin dönem başında (dersler başlamadan bir hafta önce) derslere kayıt yaptırması gerekir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için en az 2.00 ortalamayı tutturmuş olmaları gerekir.

Program Yeterlilikleri

1- Girişimcilik becerisi
2- Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3- Etkin iletişim kurma becerisi
4- Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
5- İletişim araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme becerisi
6- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
7- Mesleki özgüven becerisi
8- Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
9- Mesleki yasal mevzuaatı anlayabilme ve uygulama becerisi
10- Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
11- Sosyal toplumsal sorumlulukları kavrama uygulama becerisi
12- Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
13- Disiplinlerarası da dâhil takımlarda çalışma becerisi
14- Yabancı dilde iletişim kurma becerisi
15- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmiş olmaları (devamsızlıktan kalmamış olmaları) gerekir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, mini sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Sınavların katkı oranları her yıl ilgili Kurul kararı olarak öğrencilere ilan edilir. Genellikle teorik derler için ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınav katkısı % 60 şeklinde uygulanırken, uygulamalı derslerde ise ara sınav %25, uygulama sınavı %25 ve yarıyıl sonu sınavı %50 şeklinde uygulanmaktadır. Programımızın sınavlarının değerlendirilmesinde bağıl sistem kullanılmaktadır. Buna göre, bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı sayılması için (mezuniyetine herhangi bir engel olmaması için) genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için minimum 120 ECTS(AKTS) karşılığı dersten başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını tutturmak ve zorunlu stajı başarıyla yapmış olmak gerekir.

Mezun İstihdamı

Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

İlgili yasa gereği Ön lisans programlarından her yıl mezun olan öğrencilerin %5’i lisans programlarına dikey geçiş yapma hakkına sahiptir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilir.

Eğitim Türü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda tam zamanlı örgün ön lisans eğitimi verilir.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Süleyman ÖNER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. GÜLŞAH ÇEKEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1001 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 4
TOİ1003 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 2 4
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 3
TOİ1007 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 4 2 6
TOİ1009 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 4
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TOİ1002 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1004 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL. Zorunlu 2 0 2
TOİ1006 TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1008 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 4 2 5
TOİ1010 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 8
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2801 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 3 1 4
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2811 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 4 1 6
PZR2813 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 4 2 6
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2001 MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2003 MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2005 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ2007 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 5
TOİ2009 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 3
TOİ2501 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2503 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2505 ODA SERVİSİ Seçmeli 3 1 6
TOİ2507 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I Seçmeli 3 3 6
TOİ2509 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 3 1 4
TOİ2511 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 2
YDB2801 2. YABANCI DİL I(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2803 2. YABANCI DİL I(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2805 2. YABANCI DİL I(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2815 EKONOMİ Seçmeli 3 0 5
İŞY2817 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSD1900 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 3
MUH2810 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 4
MUH2812 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2002 MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2004 MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2006 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 5
TOİ2008 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL. Zorunlu 2 0 3
TOİ2010 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 3
TOİ2502 ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 6
TOİ2504 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2506 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 2
TOİ2508 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II Seçmeli 3 3 6
TOİ2510 KONUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
TOİ2512 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2514 KAT KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2516 GENEL ALANLAR KONTROLÜ Seçmeli 2 0 2
TOİ2518 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 3
TOİ2798 MESLEK STAJI Seçmeli 0 0 8
TSH2804 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 1 1 2
YDB2802 2. YABANCI DİL II(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2804 2. YABANCI DİL II(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2806 2. YABANCI DİL II(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I               
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I111555524454333
TÜRK DİLİ I112455333555   
ÖN BÜRO HİZMETLERİ344444454434333
KAT HİZMETLERİ444434343434324
GENEL TURİZM333335434543323
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I333333333333333
OTEL İŞLETMECİLİĞİ353454553332453
İNGİLİZCE I               
ALMANCA I               
FRANSIZCA I245545534425   
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II333333333333333
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II111555524454   
TÜRK DİLİ II112455333555   
TURİZM EKONOMİSİ532322443433424
KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL.444344444444424
TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ443433454544433
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II33333333333 333
KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ444445554344333
MESLEK STAJI555555555555555
İNGİLİZCE II               
ALMANCA II               
FRANSIZCA II3333333333     
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ZİYAFET MUTFAĞI443533554435423
GENEL MUHASEBE I434334333334343
TURİZM PAZARLAMASI444444434333424
PAZARLAMA İLKELERİ543454334434434
SATIŞ YÖNETİMİ544454433344433
İLETİŞİM344455455522324
İLK YARDIM444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce)444444444444444
MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca)               
ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ443444453434333
MENÜ PLANLAMA333333333333333
TURİZM COĞRAFYASI I342334434443323
ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ344444443334324
DEKORASYON HİZMETLERİ33433 433334434
ODA SERVİSİ244444453355334
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I454444554535433
ŞARAP SERVİSİ345434454545454
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI333333333333333
2. YABANCI DİL I(İngilizce)454345544455   
2. YABANCI DİL I(Almanca)               
2. YABANCI DİL I(Rusça)343344344455   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ243314445444314
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ554543342431424
İŞLETME YÖNETİMİ I544343434534543
EKONOMİ543343434543443
TEMEL HUKUK333433435333334
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BEDEN EĞİTİMİ444444444444444
MALİYET MUHASEBESİ343433333433434
ENVANTER İŞLEMLERİ443334343443333
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ344434444444434
ÇEVRE KORUMA343334333335444
MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce)444444444444455
BARDA SERVİS333333333333333
ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.343444454434333
TURİZM COĞRAFYASI II342324434443323
ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ554333554445333
ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ344444454434333
TURİZM MEVZUATI342223435543323
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II454444554535433
KONUKLA İLETİŞİM455545555555334
MESLEK ETİĞİ434324333343324
KAT KONTROLÜ344444444344324
GENEL ALANLAR KONTROLÜ344444444444323
İŞ ORGANİZASYONU444434443333334
MESLEK STAJI555555555555555
ANADOLU UYGARLIKLARI333344343343433
2. YABANCI DİL II(İngilizce)454345544455   
2. YABANCI DİL II(Almanca)354345344455   
2. YABANCI DİL II(Rusça)343344344455333
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ444344434434434
İŞLETME YÖNETİMİ II4444444444 4454
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık