English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Bahçe Tarımı alanında Ön Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite giriş sınavlarında ilan edilmiş şartları taşımaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Bahçe Tarımı Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Bahçe Tarımı Programı’nda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

1998-1999 Eğitim – Öğretim yılında ‘Bahçe Ziraatı Programı’ açılarak Dalyan yolu üzerinde bulunan binasında faaliyete geçmiştir. Program, 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılından itibaren ‘Bahçe Tarımı Programı’ ismini almıştır.

Program Profili

Bahçe Tarımı Ön Lisans eğitim-öğretim programı, ‘Bilginin sevgiyle bütünleştiği Üniversite’ sloganını benimsemiş bir üniversitenin bünyesinde evrensel standartlara uygun eğitim vermektedir. Bu amaçla bilimsel açıdan donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi, paylaşımcı zihniyetin hâkim kılınması, öğrenciye bilgiye ulaşım yollarını vermek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında topluma yol gösterici olmak, bilgiyi paylaşmak; teorik ve uygulamalı eğitimle donanan mezunlarının sektörde talep edilmesini sağlamak misyonu üstlenilmiştir. Maksimum hizmet ve ürün kalitesini hedef alarak bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen mezunları ile öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip çalışanlarının başarıyı ilke edindiği, bilimsel çalışma ve araştırmaların toplum hizmeti yararına sunulduğu kurum olmak vizyonuna uygun olarak eğitim- öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bahçe tarımı sektörü, hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir sektördür. Bu çerçevede, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun eğitim -öğretim kalitesini sürdürülebilir kılmak, yeni teknolojik gelişmelerin ve rekabetçi piyasanın koşullarına uygun dinamik bir yapı oluşturmak, öğretim elemanlarının araştırma ve yayın faaliyetlerini artırmak, ulusal ve uluslar arası projelerde daha çok aktif görevler üstlenmek hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
2- İyi derecede Türkçe, orta derecede İngilizce kullanım becerisine; bilgisayar ve internet kullanarak bilgiye ulaşma becerilerine sahip,
3- Bitki hücre organelleri, dokuları ve organlarını tanır, işlevlerini bilir; bitiklerde su ve besin maddesi alımı, fotosentez, solunum ve bitki hormonları gibi fizyolojik olaylarını bilir,
4- Toprağın tanımını, bileşimini ve toprak oluşumuna etki eden faktörleri bilir; toprak verimliliği kavramı ve bitki besin maddesi olan elementleri ve görevlerini, bitki beslenme bozukluklarını bilir
5- Bitki ile bitkilerin içinde yaşadıkları ortam arasındaki karşılıklı ilişkileri, meyve ve sebze yetiştirme tekniklerini bilir
6- Arazinin ölçümünü yaparak alanını hesaplayabilir, planını çizebilir. Tarım alet ve ekipmanlarının özelliklerini ve ne için ve nasıl kullanıldıklarını bilir,
7- Meyve ve sebze türlerini sınıflandırabilir; toprak işleme, sulama, gübreleme, budama ve hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi bakım işlerini yaparak bitki yetiştirebilir, kültür mantarı yetiştirebilir, elde ettiği ürünlerin işleme teknolojisini bilir, muhafaza ve pazarlanmasını yapabilir,
8- Bitkilerde sulama yapabilir,
9- Tarımsal savaşta temel bilgileri ve yapılan hataları bilir, bahçe bitkileri hastalık ve zararlılarını tanıyabilir ve mücadelesini yapabilir,
10- Tıbbi ve aromatik bitkileri tanımlayabilir, ılıman, subtropik ve tropik iklim meyvelerinin yetiştiriciliğini bilir, organik tarım üretiminde temel ilkeleri ve yasal prosedürü bilir,
11- Üzümsü meyveleri tanır ve yetiştirebilir, asma bitkisini tanır, üzüm yetiştiriciliğini bilir.
12- İyi tarım uygulamaları, örtü altı tarımında meyve ve sebze üretimi yapmayı bilir
13- Meyve ağaçlarında budama, aşılama yapabilir; sebze fidesi ve meyve fidanı üretebilir, yeni çeşit elde etme, seleksiyon ve melezleme gibi bitki ıslahı konularında bilgi sahibidir,
14- Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen, bilgi toplayan ve bunlarını sunabilen yeterliliğe sahip,
15- Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilir yeterliliktedir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınavlarda alınan notlar, daha sonra harf notuna dönüştürülür. Harf notu olarak FF ve FD notu başarısız; DD, DC, CC, CB, BB, BA ve AA notu başarılı kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bahçe tarımı mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait fidancılık, seracılık ve yetiştiricilik alanlarında, meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçe ve seralarında da bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Ziraat Fakülteleri’nin ilgili Lisans Bölümleri’ne geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İbrahim YOKAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Murat GÜNERİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BAH1001 BOTANİK Zorunlu 3 0 3
BAH1003 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 3 0 3
BAH1005 BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 3
BAH1497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
BAH1501 BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
BAH1503 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 1 2 2
BAH1505 BAHÇE TARIMI MEKANİZASYONU Seçmeli 2 0 2
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH1002 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3
BAH1004 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 3 0 2
BAH1006 BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 3
BAH1008 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 3
BAH1502 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 2
BAH1504 TARIMSAL SAVAŞ İLKELERİ Seçmeli 2 0 2
BAH1506 TROPİK İKLİM MEYVELERİ Seçmeli 2 0 2
BAH1508 EKOLOJİK TARIM Seçmeli 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 3
SER1802 BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 3 0 3
SER1804 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 2
STP1804 BAHÇE BİTKİLERİ SULAMA TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH2001 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ-I Zorunlu 3 0 4
BAH2003 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ-I Zorunlu 3 0 4
BAH2005 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 0 3
BAH2007 BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-III Zorunlu 0 4 3
BAH2497 STAJ (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
BAH2501 BİTKİSEL ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
SER2801 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 4
SER2803 ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
SER2805 ÖRTÜ ALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH2002 ILIMAN İKLİM MEYVELERİ-II Zorunlu 3 0 4
BAH2004 SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ-II Zorunlu 3 0 4
BAH2006 KÜLTÜR SEBZELERİ Zorunlu 3 0 4
BAH2008 BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-IV Zorunlu 0 4 3
BAH2010 MUHAFAZA VE PAZARLAMA Zorunlu 3 0 4
BAH2012 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 3 0 3
BAH2502 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 2 0 2
BAH2504 ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 2 0 2
BAH2506 GENETİK VE BİTKİ ISLAHI Seçmeli 2 0 2
BAH2508 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2
BAH2510 MEYVECİLİKTE BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 2
SER2802 İYİ TARIM UYGULAMALARI, KALİTE VE SERTİFİKASYON Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I511111111111111
BOTANİK115241111111111
TOPRAK BİLGİSİ114511222323141
BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-I135555555555553
STAJ (30 İŞGÜNÜ)133353555434443
BİTKİ EKOLOJİSİ113251111112144
ÖLÇME BİLGİSİ   125 51    33
BAHÇE TARIMI MEKANİZASYONU111225211112144
Bilgi ve İletişim Teknolojileri111111111111111
Türk Dili I151111111111111
İNGİLİZCE I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİTKİ FİZYOLOJİSİ125341111111141
GENEL MEYVECİLİK215351532222222
BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-II255555555555552
MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ122251111211144
KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ111221522112144
TARIMSAL SAVAŞ İLKELERİ 12231425425 52
TROPİK İKLİM MEYVELERİ144 52554125551
EKOLOJİK TARIM   2543145131 3
Bilgi ve İletişim Teknolojileri222221111111111
BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ114532331322221
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER               
BAHÇE BİTKİLERİ SULAMA TEKNİĞİ123544252122241
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ-I111132422512344
SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ-I224454555243553
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ 1223 325344433
BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-III113222444322344
STAJ (30 İŞGÜNÜ)133353555434443
BİTKİSEL ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ233231311223243
GÜBRELER VE GÜBRELEME123532321112141
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ112251332115143
ÖRTÜ ALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ122343544255331
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
ILIMAN İKLİM MEYVELERİ-II111132422512344
SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ-II134553555224552
KÜLTÜR SEBZELERİ112251532112143
BAHÇE TARIMI UYGULAMASI-IV11445454554 454
MUHAFAZA VE PAZARLAMA134151534122251
BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ   1  2 5  3   
GENEL BAĞCILIK113232332152144
ÜZÜMSÜ MEYVELER234253554155452
GENETİK VE BİTKİ ISLAHI113141221222544
FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME TEKNİĞİ113351221111111
MEYVECİLİKTE BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ123143324333551
İYİ TARIM UYGULAMALARI, KALİTE VE SERTİFİKASYON  1231413445335
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık