English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Bahçe Tarımı alanında Ön Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite giriş sınavlarında ilan edilmiş şartları taşımaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Bahçe Tarımı Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Bahçe Tarımı Programı’nda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

1998-1999 Eğitim – Öğretim yılında ‘Bahçe Ziraatı Programı’ açılarak Dalyan yolu üzerinde bulunan binasında faaliyete geçmiştir. Program, 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılından itibaren ‘Bahçe Tarımı Programı’ ismini almıştır.

Program Profili

Bahçe Tarımı Ön Lisans eğitim-öğretim programı, ‘Bilginin sevgiyle bütünleştiği Üniversite’ sloganını benimsemiş bir üniversitenin bünyesinde evrensel standartlara uygun eğitim vermektedir. Bu amaçla bilimsel açıdan donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi, paylaşımcı zihniyetin hâkim kılınması, öğrenciye bilgiye ulaşım yollarını vermek; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında topluma yol gösterici olmak, bilgiyi paylaşmak; teorik ve uygulamalı eğitimle donanan mezunlarının sektörde talep edilmesini sağlamak misyonu üstlenilmiştir. Maksimum hizmet ve ürün kalitesini hedef alarak bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen mezunları ile öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip çalışanlarının başarıyı ilke edindiği, bilimsel çalışma ve araştırmaların toplum hizmeti yararına sunulduğu kurum olmak vizyonuna uygun olarak eğitim- öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bahçe tarımı sektörü, hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir sektördür. Bu çerçevede, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun eğitim -öğretim kalitesini sürdürülebilir kılmak, yeni teknolojik gelişmelerin ve rekabetçi piyasanın koşullarına uygun dinamik bir yapı oluşturmak, öğretim elemanlarının araştırma ve yayın faaliyetlerini artırmak, ulusal ve uluslar arası projelerde daha çok aktif görevler üstlenmek hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
2- İyi derecede Türkçe, orta derecede İngilizce kullanım becerisine; bilgisayar ve internet kullanarak bilgiye ulaşma becerilerine sahip,
3- Bitki hücre organelleri, dokuları ve organlarını tanır, işlevlerini bilir; bitiklerde su ve besin maddesi alımı, fotosentez, solunum ve bitki hormonları gibi fizyolojik olaylarını bilir,
4- Toprağın tanımını, bileşimini ve toprak oluşumuna etki eden faktörleri bilir; toprak verimliliği kavramı ve bitki besin maddesi olan elementleri ve görevlerini, bitki beslenme bozukluklarını bilir
5- Bitki ile bitkilerin içinde yaşadıkları ortam arasındaki karşılıklı ilişkileri, meyve ve sebze yetiştirme tekniklerini bilir
6- Arazinin ölçümünü yaparak alanını hesaplayabilir, planını çizebilir. Tarım alet ve ekipmanlarının özelliklerini ve ne için ve nasıl kullanıldıklarını bilir,
7- Meyve ve sebze türlerini sınıflandırabilir; toprak işleme, sulama, gübreleme, budama ve hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi bakım işlerini yaparak bitki yetiştirebilir, kültür mantarı yetiştirebilir, elde ettiği ürünlerin işleme teknolojisini bilir, muhafaza ve pazarlanmasını yapabilir,
8- Bitkilerde sulama yapabilir,
9- Tarımsal savaşta temel bilgileri ve yapılan hataları bilir, bahçe bitkileri hastalık ve zararlılarını tanıyabilir ve mücadelesini yapabilir,
10- Tıbbi ve aromatik bitkileri tanımlayabilir, ılıman, subtropik ve tropik iklim meyvelerinin yetiştiriciliğini bilir, organik tarım üretiminde temel ilkeleri ve yasal prosedürü bilir,
11- Üzümsü meyveleri tanır ve yetiştirebilir, asma bitkisini tanır, üzüm yetiştiriciliğini bilir.
12- İyi tarım uygulamaları, örtü altı tarımında meyve ve sebze üretimi yapmayı bilir
13- Meyve ağaçlarında budama, aşılama yapabilir; sebze fidesi ve meyve fidanı üretebilir, yeni çeşit elde etme, seleksiyon ve melezleme gibi bitki ıslahı konularında bilgi sahibidir,
14- Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen, bilgi toplayan ve bunlarını sunabilen yeterliliğe sahip,
15- Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilir yeterliliktedir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınavlarda alınan notlar, daha sonra harf notuna dönüştürülür. Harf notu olarak FF ve FD notu başarısız; DD, DC, CC, CB, BB, BA ve AA notu başarılı kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bahçe tarımı mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait fidancılık, seracılık ve yetiştiricilik alanlarında, meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçe ve seralarında da bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Ziraat Fakülteleri’nin ilgili Lisans Bölümleri’ne geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Murat GÜNERİ

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık