English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri(İKMEP)

Kazanılan Derece

Program öğrencileri 4 yarıyıl boyunca görecekleri uygulamalı meslek dersleri ve yapacakları staj ile mezun olarak gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar. Eğitimi başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri” unvanı verilmektedir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite giriş sınavlarında ilan edilmiş şartları taşımaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı’nda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

Peyzaj ve Süs Bitkileri programı 2000 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Program Profili

Peyzaj ve Süs Bitkileri Ön Lisans eğitim-öğretim programı, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekolojik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sektörün ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip üstün vasıflı bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, bölümde verilen dersler ulusal ve uluslararası müfredatlara uygun, öğrencilerin mesleki bilgi, birikim ve deneyimlerini arttırıcıdır. Yeterli fiziki ve teknik altyapı olanakları sunan derslik, laboratuar ve uygulama alanlarında, eğitim-öğretim dönemleri boyunca ihtiyaç duyulan mesleki yeterliliklerini tamamlayıcı ve geliştirici bilgiler eşliğinde toplum tarafından aranılan bireyler olmalarına katkı sağlamak üzere Peyzaj ve Süs Bitkileri programı, her yıl belirli kontenjan dahilinde öğrenci almakta ve mezun etmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Peyzaj, Peyzaj Mimarlığı, Planlama ve Tasarım kavramlarını bilir ve ilkelerini meslek yaşantısında uygular.
2- Peyzaj projelerini okuma, yorumlama ve uygulama yeteneğine sahip olur.
3- Peyzaj çalışmalarında ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan yapı malzemelerini tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur.
4- Peyzaj çalışmalarında ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan yapı malzemelerini tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur.
5- Ölçü, ölçek ve ölçülendirme kavramlarını bilir, arazi üzerinde çeşitli ölçme araç gereçleri ile röleve çıkarma yeteneğine sahip olur.
6- Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme yeteneğine sahip olur.
7- Temel çizim teknikleri doğrultusunda çizim yapabilme yetisine sahip olur.
8- Peyzaj projelerinin keşif, metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması konularında fikir sahibi olur.
9- Doğal ve kültürel alanların korunması, planlanması, onarımı ve yönetimi konularında, ilgili meslek disiplinleri ile birlikte çalışabilme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olur.
10- Peyzaj ve süs bitkilerinin morfolojik özelliklerini Latinceleriyle birlikte kavrar.
11- Peyzaj ve süs bitkilerinin üretimini ve üretim ortamlarını bilir, bakımını yapabilir.
12- Peyzaj ekolojisi ve çevre sorunları ile çözüm ilişkilerini yorumlayarak fikir üretir.
13- Kesme ve kuru çiçek düzenlemesi ve aranjman yapımını kavrar.
14- Türkçeyi kurallarına uygun olarak kullanabilme yeteneğine sahip olur.
15- Yabancı dili kurallarına uygun olarak kullanabilme yeteneğine sahip olur.
16- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi hakkında bilgi ve fikir sahibi olur.
17- Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip çıkarak, bilgiye ulaşmada bireysel ve birlikte çalışabilme yetisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Sınavlarda alınan notlar, daha sonra harf notuna dönüştürülür. Harf notu olarak FF ve FD notu başarısız; DD, DC, CC, CB, BB, BA ve AA notu başarılı kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Yarıyıllar Zorunlu Bölüm İçi Seçmeli Bölüm İçi/ Bölüm Dışı Seçmeli Toplam AKTS I Yarıyıl 30, II Yarıyıl 30, III Yarıyıl 30 ve IV Yarıyıl 30 olmak üzere mezun olacak öğrencinin minimum AKTS’Sİ 120 olmalıdır. Zorunlu stajını da tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlüklerinde, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, T.C. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü’nde, Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde, Araştırma merkezlerinde, Peyzaj Mimarlığı hizmeti veren inşaat, mimarlık ve peyzaj mimarlığı firmalarında iş bulma olanakları vardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

İki yıllık eğitim sonunda yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili üniversitelerin Ziraat Fakültelerine veya Peyzaj Mimarlığı bölümlerine geçerek eğitimlerine devam edip bu bölümleri bitirenler “Ziraat Mühendisi” veya “Peyzaj Mimarı” unvanı alabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Hülya AKAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BAH1807 BOTANİK Seçmeli 2 0 2
BAH1809 TOPRAK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 2
BİP1803 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 3
PEY1001 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI I Zorunlu 0 4 3
PEY1003 PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ Zorunlu 4 0 3
PEY1005 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 3
PEY1497 STAJ I (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
PEY1501 PEYZAJ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
PEY1503 SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PEY1002 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II Zorunlu 0 4 3
PEY1004 BİTKİ TANIMA I Zorunlu 3 0 3
PEY1006 KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I Zorunlu 3 0 2
PEY1008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 3
PEY1010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 3
PEY1498 STAJ II (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
PEY1502 ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 2
PEY1504 KURU ÇİÇEK DÜZENLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY1506 ARAZİ TESVİYESİ Seçmeli 2 0 2
STP1802 PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PEY2001 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III. Zorunlu 0 4 3
PEY2003 BİTKİ TANIMA II Zorunlu 3 0 4
PEY2005 PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 5
PEY2007 KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II Zorunlu 3 0 4
PEY2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 5
PEY2011 SEMİNER I Zorunlu 0 2 3
PEY2501 PEYZAJ MEKANİZASYONU Seçmeli 2 0 2
PEY2503 BİTKİ KOMPOZİSYONU Seçmeli 2 0 2
PEY2505 RÖLEVE VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2507 AĞAÇLANDIRMA Seçmeli 2 0 2
PEY2509 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR Seçmeli 2 0 2
SÜS2801 SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PEY2002 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. IV. Zorunlu 0 4 3
PEY2004 PEYZAJ PROJELERİ APLİKASYON TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 5
PEY2006 PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
PEY2008 YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER Zorunlu 3 0 4
PEY2010 KEŞİF VE METRAJ ÇIKARMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 4
PEY2502 SEMİNER II Seçmeli 0 2 2
PEY2504 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME Seçmeli 4 0 4
PEY2506 PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2508 ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2510 İÇ MEKANLARDA BİTKİSEL TASARIM Seçmeli 2 0 2
PEY2512 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
PEY2514 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 2
SER2804 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 2
SÜS2802 SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI Seçmeli 2 0 2
SÜS2804 BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I11111111111111151
BOTANİK1111111115312111 
TOPRAK BİLGİSİ114511222323141  
Bilgi ve İletişim Teknolojileri111111111111111  
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI I23452111112411111
PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL İLKELERİ53111111111111114
TEKNİK RESİM53113151111111114
STAJ I (30 İŞGÜNÜ)555555555555555  
PEYZAJ EKOLOJİSİ11111111411511111
SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ11111111155321112
Türk Dili I11544541143115   
İNGİLİZCE I  3  5     5     
                  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYGULAMASI II23452111112411111
BİTKİ TANIMA I12312111353111111
KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL I33554112111111113
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM12112551111111113
ÖLÇME BİLGİSİ12115143111111113
STAJ II (30 İŞGÜNÜ)555555555555555  
ÇEVRE SORUNLARI11111111 11511112
KURU ÇİÇEK DÜZENLEME TEKNİKLERİ11112111131151111
ARAZİ TESVİYESİ13351111111111113
PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA TEKNİKLERİ111111111111111  
                  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. III.44554244344451113
BİTKİ TANIMA II22112111254111111
PEYZAJ PROJELEME TEKNİĞİ35133131111111113
KONSTRÜKSİYONEL MATERYAL II32554211111211113
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM44224543111111112
SEMİNER I55555555555555115
PEYZAJ MEKANİZASYONU222222222222222  
BİTKİ KOMPOZİSYONU43322111111121112
RÖLEVE VE UYGULAMA TEKNİKLERİ333333333333333  
AĞAÇLANDIRMA12222111333211111
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR11111111511311113
SÜS BİTKİLERİ BUDAMA VE AŞILAMA TEKNİKLERİ11151111125111112
                  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ UYG. IV.5555533335434111 
PEYZAJ PROJELERİ APLİKASYON TEKNİĞİ35444451211111113
PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİKLERİ11221111521311114
YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER11111111254111111
KEŞİF VE METRAJ ÇIKARMA TEKNİKLERİ12112115111111113
SEMİNER II55555555555555115
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME512151114141131  
PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ111111111111111  
ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIM TEKNİKLERİ11111111354311111
İÇ MEKANLARDA BİTKİSEL TASARIM53223111132331112
KESME ÇİÇEK YETİŞTİRME TEKNİKLERİ11111111155251112
FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ11551111115311112
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME11131111314311112
SÜS BİTKİLERİ HASTALIK VE ZARARLILARI11112111325431114
BONSAİ YETİŞTİRME TEKNİĞİ111111111111111  
                  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık