English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS sınavın dan 180 barajını aşmış olması gerekir. Meslek liselerinden sınavsız geçiş yoluyla gelecek adayların da YGS sınavından 180 barajımı geçmiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Öğrencilerin 1. veya 2. sınıf sonunda 30 iş günü olan stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Ortaca Meslek Yüksekokulu Otel lokanta ve İkram hizmetleri bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Programa ilk kez 1994-1995 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bu 1994 yılından itibaren programımıza kayıt yaptıran öğrenci sayısı sürekli artmaktadır.

Program Profili

Turizm ve Otel İşletmeciliği programının temel amacı; Turizm işletmeleri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, en az bir dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek, temel turizm teorisine ve genel işletme bilgilerine hakim, yöneticilik niteliklerine, iletişim becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın ve insani ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 29.08.2012 tarih ve 465/11 Sayılı senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Öğrencinin mezun olabilmesi için zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta vb. yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda istihdam edilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Ayrıca öğrencilerin DİKEY GEÇİŞ SINAVI'nda başarı göstermeleri koşulu ile Turizm ve Otel Hizmetleri Programı mezunları; Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin işletme, lojistik yönetimi, seyahat işletmeciliği, otel işletmesi yüksek okullarına, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği, Konaklama öğretmenliği vb. bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans (Tam zamanlı)

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Ozan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Ozan KAYA

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık