English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS sınavın dan 180 barajını aşmış olması gerekir. Meslek liselerinden sınavsız geçiş yoluyla gelecek adayların da YGS sınavından 180 barajımı geçmiş olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Öğrencilerin 1. veya 2. sınıf sonunda 30 iş günü olan stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Tarihçe

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Ortaca Meslek Yüksekokulu Otel lokanta ve İkram hizmetleri bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Programa ilk kez 1994-1995 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bu 1994 yılından itibaren programımıza kayıt yaptıran öğrenci sayısı sürekli artmaktadır.

Program Profili

Turizm ve Otel İşletmeciliği programının temel amacı; Turizm işletmeleri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, en az bir dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek, temel turizm teorisine ve genel işletme bilgilerine hakim, yöneticilik niteliklerine, iletişim becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın ve insani ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Birlikte çalıştığı arkadaşlarına yardım eder ve astlarını sürekli eğiterek gelişmelerini sağlar.
2- Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3- Okulda ve staj çalışmalarında edindiği yabancı dil bilgisini sektörde kullanır.
4- Turizm ve otel işletmelerinde kullanılan bilgisayar otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını bilir ve bu sistemleri kullanır.
5- Otel işletmelerinde verilen konaklama, yeme içme ve diğer hizmetlerin nasıl organize edildiğini ve sunulduğunu bilir.
6- Olağandışı durumlarda kendi görevinin dışında kalan görevleri de yerine getirerek çalışma arkadaşlarına yardım eder.
7- Edindiği teorik ve pratik deneyimle, sektörde karşılaştığı sorunları analiz eder ve çözüm üretir. Astları ve üstleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
8- İş yoğunluğu, stres ve baskı altında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
9- Görevi ile ilgili rapor hazırlar ve üstlerine sunar.
10- Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve mesleki standartları bilir.
11- Turizm ve otel işletmelerinin etkilendiği iç ve dış çevresel faktörleri bilir
12- En az bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde bilir.
13- İletişim gücü yüksektir ve ekip çalışmasına uyum sağlar.
14- Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanı altında yapılan menü planlama, gıda üretimi, barda servis, servis hizmetleri, ziyafet organizasyonları uygulamalarını bilir ve bu uygulamalarda aktif görev alır.
15- Mesleği ile ilgili yenilikleri sürekli takip eder, kendini sürekli geliştirir.
16- Temel turizm ve işletmecilik kavramlarını açıklar.
17- Rezervasyon alma, oda satışı, müşteri karşılama, hesap işleme, muhasebe ve kayıt işlemlerini bilir ve uygular
18- Kat hizmetleri yönetimi, oda ve genel alan temizliği, çamaşırhane yönetimi, temizlik ürünlerinin kullanımı ve denetimini bilir ve uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Mutlak Değerlendirme Sistemi Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 29.08.2012 tarih ve 465/11 Sayılı senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir. Öğrencinin mezun olabilmesi için zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta vb. yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda istihdam edilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Ayrıca öğrencilerin DİKEY GEÇİŞ SINAVI'nda başarı göstermeleri koşulu ile Turizm ve Otel Hizmetleri Programı mezunları; Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin işletme, lojistik yönetimi, seyahat işletmeciliği, otel işletmesi yüksek okullarına, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği, Konaklama öğretmenliği vb. bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans (Tam zamanlı)

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ozan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ozan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TOİ1001 ÖN BÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 4
TOİ1003 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 2 4
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 3
TOİ1007 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 4 2 6
TOİ1009 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 4
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 3
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.II Zorunlu 2 0 2
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
TOİ1002 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1004 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL. Zorunlu 2 0 2
TOİ1006 TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1008 YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 4 2 5
TOİ1010 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ1498 MESLEK STAJI Zorunlu 0 0 8
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2801 ZİYAFET MUTFAĞI Seçmeli 3 1 4
MUH2805 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2811 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 4 1 6
PZR2813 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 4 2 6
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2001 MESLEKİ YABANCI DİL I(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2003 MESLEKİ YABANCI DİL I(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2005 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 2
TOİ2007 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 1 5
TOİ2009 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 3
TOİ2501 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2503 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2505 ODA SERVİSİ Seçmeli 3 1 6
TOİ2507 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I Seçmeli 3 3 6
TOİ2509 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 3 1 4
TOİ2511 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 2
TOİ2513 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I Seçmeli 2 4 4
TSH2805 BİLETLEME OTOMASYONU Seçmeli 2 2 3
YDB2801 2. YABANCI DİL I(İngilizce) Seçmeli 4 0 4
YDB2803 2. YABANCI DİL I(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2805 2. YABANCI DİL I(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
İŞY2815 EKONOMİ Seçmeli 3 0 5
İŞY2817 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AŞÇ2802 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 4 4
MUH2810 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 4
MUH2812 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TOİ2002 MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce) Zorunlu 2 0 3
TOİ2004 MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca) Zorunlu 2 0 3
TOİ2006 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 5
TOİ2008 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL. Zorunlu 2 0 3
TOİ2010 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 3
TOİ2502 ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 6
TOİ2504 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2506 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 2
TOİ2508 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II Seçmeli 3 3 6
TOİ2510 KONUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
TOİ2512 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 2
TOİ2514 KAT KONTROLÜ Seçmeli 2 0 3
TOİ2516 GENEL ALANLAR KONTROLÜ Seçmeli 2 0 2
TOİ2518 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 3
TOİ2520 YİYECEK İCECEK SERVİSİ II Seçmeli 2 4 4
TOİ2798 MESLEK STAJI Seçmeli 0 0 8
TSH2804 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 1 1 2
YDB2802 2. YABANCI DİL II(İngilizce Seçmeli 4 0 4
YDB2804 2. YABANCI DİL II(Almanca) Seçmeli 4 0 4
YDB2806 2. YABANCI DİL II(Rusça) Seçmeli 4 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                  
Türk Dili I                  
ÖN BÜRO HİZMETLERİ555555555355515553
KAT HİZMETLERİ351143 33331115555
GENEL TURİZM152241312551112533
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ I334253333333353422
OTEL İŞLETMECİLİĞİ33434433444141433 
İNGİLİZCE I                  
Almanca I454335344444333333
Fransızca I245545534425221222
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.II                  
Türk Dili II                  
TURİZM EKONOMİSİ151111111111111511
KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞL.351133535331333455
TUR OPE. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ33   343334 2 342 
YİYECEK-İÇECEK SERVİSİ II344353333334554333
KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ555545555445535554
MESLEK STAJI515551153433555555
İNGİLİZCE II                  
                   
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
PİŞİRME YÖNTEMLERİ II513315115333515133
MALİYET MUHASEBESİ251132555321134352
ENVANTER İŞLEMLERİ324344344444322222
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ434455344444222222
ÇEVRE KORUMA114111112424135343
MESLEKİ YABANCI DİL II(İngilizce)                  
MESLEKİ YABANCI DİL II(Almanca)344344234455522222
BARDA SERVİS34245 233         
ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.333533335111311141
TURİZM COĞRAFYASI II121223212212131221
ZİYAFET SERVİSİ VE YÖNETİMİ534455344555      
ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ434344344444      
TURİZM MEVZUATI 5   23 352   34  
OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II555545555445545453
KONUKLA İLETİŞİM531113531111513341
MESLEK ETİĞİ31111333112 213111
KAT KONTROLÜ434544344445222225
GENEL ALANLAR KONTROLÜ344444444444      
İŞ ORGANİZASYONU534345354455422222
YİYECEK İCECEK SERVİSİ II344353333334554333
MESLEK STAJI515551153433555555
ANADOLU UYGARLIKLARI23333131241114111 
2. YABANCI DİL II(İngilizce345333333335333333
2. YABANCI DİL II(Almanca)344344234455522222
2. YABANCI DİL II(Rusça)343344344455522222
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ151114233322114113
İŞLETME YÖNETİMİ II45444444343343554 
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık