English
Ortaca Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İKMEP)

Kazanılan Derece

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı öğrencileri derslerini başarı ile tamamladıktan; 2.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olduktan ve zorunlu stajlarını tamamladıktan sonra önlisans derecesine sahip olurlar.

Kabul Koşulları

Programa kabul edilecek öğrencilerin ülke çapında yapılan yükseköğretimde öğrenci kabulüne ilişkin sınava girmeleri zorunludur. bu sınav yılda bir kez yapılmakta olup OSYM tarafından düzenlenmektedir. Öğrencinin bu sınavda ilgili puan türünden programa yerleşmek için yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00'lük not sistemi üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler farklı üniversitelerde önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin önceki öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birime önceki öğrenimlerine ait transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Tarihçe

Yükseköğretim Kurulu'nun 25.01.1994 tarihlli kararıyla kurulan yüksekokulumuz, Ortaca ilçesindeki kurumların ve hayırseverlerin büyük desteğini alarak bir apartman binasında 1994-1995 eğitim öğretim yılında Turizm ve Otelcilik programı ile Seracılık programlarından oluşan toplam 38 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 1999 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetlerin programımız normal öğrenci programı ile öğrenci almaya başlamıştır. 2000 yılında ise aynı programın ikinci öğretimi faaliyete geçmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Turist Rehberliği, normal öğretim programı öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ve Dalyan gibi önemli turizm bölgelerine yakın bir konumda kurulmuş olan Ortaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara eleman yetiştirme çabasındadır. Program öğrencileri mesleki alanda bilgi ve becerilerini arttıracak derslerin yanı sıra iletişim, etik, pazarlama gibi sosyal alanlarda da bilgi sahibi olabilecekleri eğitimleri almaktadırlar. Müfredat kapsamında genel itibariyle teorik derslerle eğitim alan öğrencilerin uygulama becerilerini kazanabilmeleri için meslek stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarımız öğrencilerimizin sektöre adım atmasında rehberlik hizmeti sağlamaktadır. Yüksekokulumuzun sektör temsilcileri ile yakın ilişkileri sayesinde öğrencilerimizin sektör temsilcileri ile tanıştırılması sağlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Seyahat işletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir.
2- Seyahat işletmeciliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3- Seyahat işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak olay/olguları yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri geliştirir.
4- Seyahat işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
5- Seyahat işletmeciliği alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme ve kavramsallaştırma becerisine sahip olur.
6- Seyahat işletmeciliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8- Seyahat işletmeciliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
9- Seyahat işletmeciliği alanı ile ilgili insan sağlığı ve çevre bilinci konularında bilgi edinir ve bu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
10- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olur.
11- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12- Seyahat işletmeciliği Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13- Turizm alanı ve seyahat işletmeciliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
14- Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
15- İşletme, iktisat, pazarlama ve insan kaynakları alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
16- İletişim, müşteri ilişkileri, müşteri şikâyetleri, ikna yöntemleri alanlarındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
17- Rezervasyon, bilet satış, kongre fuar organizasyonları, tur programlama, tur maliyetlerinin hesaplanması, turist karşılama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olur ve bu bilgileri uygulama becerisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslerin ölçme ve değerlendirme sistemleri içerisinde mevcut bulunan; uygulama, proje, seminer, atölye, ödev gibi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Teorik derslerin en az %70, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere final sınavlarına girme hakkı tanınmaz. Öğrenci teorik derslerde devam zorunluluğunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Dersin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Her ders için en az bir ara sınav, bir yılsonu sınavı olmak üzere iki sınav gerçekleştirilmektedir. Sınavların başarı puanlarına katkı düzeyleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler her dönem 30 akts olmak üzere dört dönem üzerinden toplam 120 akts almaları, mesleki stajlarını tamamlamaları ve 4'lük not sisteminde en az 2.00 not ortalamasına sahip olmaları durumunda mezuniyete hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı mezunları A, B ve C grubu seyahat acentelerinde her departmanda acente personeli olarak istihdam olanağına sahiptirler. Aynı zamanda dileyen mezunlarımız kendi seyahat acentelerinin kurucusu ve yöneticisi olma imkanına sahip bulunmaktadır. Öğrencilerimiz müfredatta aldıkları derslere bağlı olarak hava yolu işletmeleri, havalimanı yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmecilikleri, turizm büroları ve otellerin önbüro departmanları gibi alanlarda da istihdam olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programını başarı ile tamamlayan adaylar yılda bir kez ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavından (DGS) ilgili puan türünde yeterli puanı almaları durumunda lisans düzeyinde eğitim görmeye hak kazanmaktadırlar. Bu programın mezunları DGS'de; turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, işletme gibi programları tercih edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Ali TÜRKER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali TÜRKER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BRY1803 PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI Seçmeli 2 0 3
RTV1801 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
SGP1803 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TOİ1801 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 4
TOİ1803 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 3
TSH1001 KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE Zorunlu 2 1 5
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
İŞY1801 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUH1804 ACENTE MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 3
MUH1806 GENEL MUHASEBE I Seçmeli 3 0 3
TOİ1806 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
TSH1002 BİLETLEME(TİCKETİNG) Zorunlu 1 1 2
TSH1004 REZERVASYON Zorunlu 1 1 2
TSH1006 TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Zorunlu 2 1 3
TSH1498 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 8
TSH1502 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1804 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 2 0 3
İŞY1816 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BRY2801 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 3
MUH2803 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 3
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 3
PZR2815 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 3
TOİ2805 KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU Zorunlu 2 1 3
TOİ2807 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 3
TSH2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 1 3
TSH2003 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 1 3
TSH2005 ANADOLU UYGARLIKLARI Zorunlu 2 0 3
TSH2007 BİLETLEME OTOMASYON Zorunlu 2 1 3
TSH2501 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 3
İŞY2803 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PZR2804 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
SGP2802 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
TOİ2806 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 3
TSH2004 TUR PROGRAMLARI Zorunlu 3 1 7
TSH2006 REHBERLİK HİZMETLERİ Zorunlu 2 1 3
TSH2008 REKLAMASYON Zorunlu 2 0 2
TSH2502 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 1 1 3
TSH2504 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
TSH2798 MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ) Seçmeli 0 0 9
YDB2002 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 1 3
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 3
İŞY2816 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I511111111111111  
PROTOKOL VE SOS. DAV. KURALLARI44445442131131151
İLETİŞİM34555555555332344
ÇEVRE KORUMA33112352555111441
Türk Dili I151111111111111  
GENEL TURİZM55555444441143334
ÖNBÜRO HİZMETLERİ54444454244453355
KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE55555555 44454455
İNGİLİZCE I                 
İŞLETME YÖNETİMİ I22222323341122441
                  
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
ACENTE MUHASEBESİ55545443131111115
GENEL MUHASEBE I32244354241131335
OTEL İŞLETMECİLİĞİ33434433444141433
BİLETLEME(TİCKETİNG)44333444333333445
REZERVASYON45541442 4 52 2 5
TUR OP. VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ5555444533  41222
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)555555555555     
KONUK İLETİŞİMİ53344444441131352
İŞLETME YÖNETİMİ II45444444343343554
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ33344354241121331
                  
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME543243532 1331333
MALİYET MUHASEBESİ53324354341331335
TURİZM PAZARLAMASI22223 3  3    554
SATIŞ YÖNETİMİ3332114 25    554
KONGRE SEMİNER ORGANİZASYONU44444454355444455
TURİZM EKONOMİSİ15111111111111151
MESLEKİ YABANCI DİL I354333335335     
TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI434343434344     
ANADOLU UYGARLIKLARI23333131241114111
BİLETLEME OTOMASYON44333444333333445
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI11111121531121111
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ32223243241131551
                  
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ345444445555     
İLK YARDIM53324352341331332
TURİZM MEVZUATI54554545554455455
TUR PROGRAMLARI55555444441132235
REHBERLİK HİZMETLERİ44444445454154445
REKLAMASYON4 444454543353554
MESLEK ETİĞİ24554455453253553
İŞ ORGANİZASYONU513333333333     
MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)555555555555     
MESLEKİ YABANCI DİL II553333335334     
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU423254334344     
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ2222545212    22 
                  
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık