English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-İkram Hizmetleri alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2016-2017 eğitim-öğretim yılında İkram Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Turizm sektörü; döviz geliri sağlanması, yeni iş sahalarının ve istihdam ortamının yaratılması, ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak üzerinde önemli durulan sektörlerden biridir. İkram hizmetleri hizmet sektöründe; yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması, istek ve beklentilerinin karşılanarak tatmin edilmesi yoluyla bölge ve ülkeye önemli katkılar sağlayan bir yapı özelliğindedir. Programımız konaklama, yiyecek içecek ve eğlence sektöründe ara eleman ve orta düzey yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm ve yiyecek içecek sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek.
2- Sosyo-ekonomik bir olay olarak, turizm sektörünün özelliklerini değerlendirebilme
3- Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları tanımlayabilmek.
4- Turistik ürünlerin temel özelliklerini tanımak ve bunların destinasyonlara yarattıkları etkileri tanımlayabilmek.
5- Yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde yiyecek içecek departmanlarını organize edebilmek, koordinasyonunu sağlayabilmek ve geliştirebilmek.
6- Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde profesyonel çalışma teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek.
7- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek.
8- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde teknoloji sistemlerini kullanabilmek
9- Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek.
10- Türkiye ve dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektöründe uygulamak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler oteller, tatil köyleri, yiyecek içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi işletmelerde iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca büyük turistik yolcu gemileri, ziyafet, kongre ve fuar organizasyon şirketleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde istihdam edilmeleri mümkündür.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kadir BAYSAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I* Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I * Zorunlu 2 0 2
YDB1903 RUSÇA I* Zorunlu 2 0 2
İKR1001 GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
İKR1003 YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 2 0 5
İKR1005 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 3
İKR1007 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 3
İKR1009 TURİZM SEMİNERİ I Seçmeli 2 0 3
İKR1011 TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
İKR1013 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 3
İKR1015 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II* Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II * Zorunlu 2 0 2
YDB1904 RUSÇA II* Zorunlu 2 0 2
İKR1002 GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN Zorunlu 2 0 3
İKR1004 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 3
İKR1006 YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 2 0 5
İKR1008 MESLEKİ PAKET PROGRAM KULLANIMI Zorunlu 2 0 2
İKR1010 MESLEK STAJI I Zorunlu 0 0 4
İKR1012 TURİZM SEMİNERİ II Seçmeli 2 1 3
İKR1014 ÖZEL YİYECEKLERİN SERVİSİ Seçmeli 2 0 3
İKR1016 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ TRENDLER Seçmeli 2 0 3
İKR1018 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
İKR1020 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 4
İKR2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
İKR2005 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 0 4
İKR2007 CATERING HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 3
İKR2009 PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI Zorunlu 2 0 3
İKR2011 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MAALİYET KONTROLÜ Zorunlu 2 0 3
İKR2013 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İKR2015 TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İKR2017 SAŞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İKR2019 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
İKR2021 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 3
İKR2023 TURİZM İŞLETMELERİNDE KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
İKR2002 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
İKR2006 GASTRONOMİ TURİZMİ Zorunlu 2 0 2
İKR2008 ZİYAFET VE ETKİNLİK YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İKR2010 İÇECEK SERVİSİ Zorunlu 2 0 3
İKR2012 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 2
İKR2014 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 3
İKR2016 MESLEK STAJI II Zorunlu 0 0 4
İKR2018 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İKR2020 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İKR2022 TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Seçmeli 2 0 3
İKR2024 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA Seçmeli 2 0 3
İKR2026 ÖN BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İKR2028 KONUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I4445454343
TÜRK DİLİ I0505050405
GENEL TURİZM3234354535
İNGİLİZCE I*2455455344
FRANSIZCA I *2455455344
RUSÇA I*0040000040
GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİSİ0400340500
YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I3424502030
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ3254354553
GENEL MUHASEBE5553554332
TURİZM SEMİNERİ I3334333233
TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK0452223333
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ERGONOMİ2550404050
BESLENME İLKELERİ2344553555
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ0000000000
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II0000000000
TÜRK DİLİ II3243223221
İNGİLİZCE II*1341111214
FRANSIZCA II *3533534332
RUSÇA II*2455455344
GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN2423524532
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI1043540000
YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II3424502030
MESLEKİ PAKET PROGRAM KULLANIMI5243323452
MESLEK STAJI I5555505332
TURİZM SEMİNERİ II3334333233
ÖZEL YİYECEKLERİN SERVİSİ2554450000
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ TRENDLER2555325554
TURİZM EKONOMİSİ0000000000
HUKUKUN TEMEL İLKELERİ4454444344
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I5223333121
TURİZM PAZARLAMASI 0000000000
MESLEKİ YABANCI DİL I1134234334
MENÜ PLANLAMA5000433330
CATERING HİZMETLERİ5022443322
PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI2005002000
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MAALİYET KONTROLÜ5455555555
TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ3554230055
TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0412223333
SAŞLIK VE İLK YARDIM2351050505
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI0000000000
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI0000000000
TURİZM İŞLETMELERİNDE KARİYER YÖNETİMİ4334444344
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II0000000000
MESLEKİ YABANCI DİL II1001013453
GASTRONOMİ TURİZMİ4400454440
ZİYAFET VE ETKİNLİK YÖNETİMİ 2455423055
İÇECEK SERVİSİ 3424502330
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ4400454440
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON2455455344
MESLEK STAJI II5355533535
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ4444044344
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SÜSLEME TEKNİKLERİ4400454440
TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK2354504354
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA0412223333
ÖN BÜRO YÖNETİMİ4344443444
KONUKLA İLETİŞİM2455455344
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık