English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri(İ.Ö.)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-İkram Hizmetleri alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2016-2017 eğitim-öğretim yılında İkram Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Turizm sektörü; döviz geliri sağlanması, yeni iş sahalarının ve istihdam ortamının yaratılması, ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak üzerinde önemli durulan sektörlerden biridir. İkram hizmetleri hizmet sektöründe; yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması, istek ve beklentilerinin karşılanarak tatmin edilmesi yoluyla bölge ve ülkeye önemli katkılar sağlayan bir yapı özelliğindedir. Programımız konaklama, yiyecek içecek ve eğlence sektöründe ara eleman ve orta düzey yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm ve yiyecek içecek sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek.
2- Sosyo-ekonomik bir olay olarak, turizm sektörünün özelliklerini değerlendirebilmek.
3- Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları tanımlayabilmek.
4- Turistik ürünlerin temel özelliklerini tanımak ve bunların destinasyonlara yarattıkları etkileri tanımlayabilmek.
5- Yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde yiyecek içecek departmanlarını organize edebilmek, koordinasyonunu sağlayabilmek ve geliştirebilmek.
6- Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde profesyonel çalışma teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek.
7- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek.
8- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde teknoloji sistemlerini kullanabilmek
9- Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek.
10- Türkiye ve dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektöründe uygulamak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler oteller, tatil köyleri, yiyecek içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi işletmelerde iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca büyük turistik yolcu gemileri, ziyafet, kongre ve fuar organizasyon şirketleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde istihdam edilmeleri mümkündür.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kadir BAYSAL

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık