English
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri(İ.Ö.)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Turizm-İkram Hizmetleri alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olması gerekmektedir. Çalışma şekli örgün ve ikinci öğretim biçimindedir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal / Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

2016-2017 eğitim-öğretim yılında İkram Hizmetleri Programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır.

Program Profili

Turizm sektörü, ulaşım, konaklama, eğlence, kongre, spor disiplinlerini içine alan ve gelişmekte olan ülkelerde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Turizm sektörü; döviz geliri sağlanması, yeni iş sahalarının ve istihdam ortamının yaratılması, ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak üzerinde önemli durulan sektörlerden biridir. İkram hizmetleri hizmet sektöründe; yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması, istek ve beklentilerinin karşılanarak tatmin edilmesi yoluyla bölge ve ülkeye önemli katkılar sağlayan bir yapı özelliğindedir. Programımız konaklama, yiyecek içecek ve eğlence sektöründe ara eleman ve orta düzey yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Program Yeterlilikleri

1- Turizm ve yiyecek içecek sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek.
2- Sosyo-ekonomik bir olay olarak, turizm sektörünün özelliklerini değerlendirebilmek.
3- Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları tanımlayabilmek.
4- Turistik ürünlerin temel özelliklerini tanımak ve bunların destinasyonlara yarattıkları etkileri tanımlayabilmek.
5- Yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde yiyecek içecek departmanlarını organize edebilmek, koordinasyonunu sağlayabilmek ve geliştirebilmek.
6- Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde profesyonel çalışma teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek.
7- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek.
8- Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde teknoloji sistemlerini kullanabilmek
9- Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek.
10- Türkiye ve dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektöründe uygulamak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuvar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için 120 AKTS alınması gerekmektedir. Programın normal öğretim süresi 4 yarıyıldır. Zorunlu derslerin tümünde başarılı olan ve seçmeli olarak aldığı derslerle gerekli AKTS’yi tamamlayan öğrenciler, genel not ortalamaları 2.00 ya da daha fazla ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Gerekli katılımı göstermeyen öğrenciler final sınavlarına katılamazlar.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler oteller, tatil köyleri, yiyecek içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi işletmelerde iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca büyük turistik yolcu gemileri, ziyafet, kongre ve fuar organizasyon şirketleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İl Müdürlükleri ve Belediyelerde istihdam edilmeleri mümkündür.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim ve 2. Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erhan İŞLEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Kadir BAYSAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TOİ1005 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 3
YDB1801 İNGİLİZCE I* Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I * Zorunlu 2 0 2
YDB1903 RUSÇA I* Zorunlu 2 0 2
İKR1001 GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
İKR1003 YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I Zorunlu 2 0 5
İKR1005 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 3
İKR1007 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 0 3
İKR1009 TURİZM SEMİNERİ I Seçmeli 2 0 3
İKR1011 TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
İKR1013 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 3
İKR1015 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II* Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II * Zorunlu 2 0 2
YDB1904 RUSÇA II* Zorunlu 2 0 2
İKR1002 GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN Zorunlu 2 0 3
İKR1004 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 3
İKR1006 YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II Zorunlu 2 0 5
İKR1008 MESLEKİ PAKET PROGRAM KULLANIMI Zorunlu 2 0 2
İKR1010 MESLEK STAJI I Zorunlu 0 0 4
İKR1012 TURİZM SEMİNERİ II Seçmeli 2 0 3
İKR1014 ÖZEL YİYECEKLERİN SERVİSİ Seçmeli 2 0 3
İKR1016 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ TRENDLER Seçmeli 2 0 3
İKR1018 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
İKR1020 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
PZR2809 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 4
İKR2001 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 2
İKR2005 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 0 4
İKR2007 CATERING HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 3
İKR2009 PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI Zorunlu 2 0 3
İKR2011 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MAALİYET KONTROLÜ Zorunlu 2 0 3
İKR2013 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İKR2014 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 3
İKR2015 TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
İKR2017 SAŞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
İKR2019 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
İKR2021 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 3
İKR2023 TURİZM İŞLETMELERİNDE KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
İKR2002 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 2
İKR2006 GASTRONOMİ TURİZMİ Zorunlu 2 0 2
İKR2008 ZİYAFET VE ETKİNLİK YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İKR2010 İÇECEK SERVİSİ Zorunlu 2 0 3
İKR2012 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 2
İKR2016 MESLEK STAJI II Zorunlu 0 0 4
İKR2018 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İKR2020 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İKR2022 TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK Seçmeli 2 0 3
İKR2024 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA Seçmeli 2 0 3
İKR2026 ÖN BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
İKR2028 KONUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I          
TÜRK DİLİ I          
GENEL TURİZM          
İNGİLİZCE I*          
FRANSIZCA I *          
RUSÇA I*          
GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİSİ          
YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ I          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ          
GENEL MUHASEBE          
TURİZM SEMİNERİ I          
TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ERGONOMİ          
BESLENME İLKELERİ          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II          
TÜRK DİLİ II          
İNGİLİZCE II*          
FRANSIZCA II *          
RUSÇA II*          
GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI          
YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ II          
MESLEKİ PAKET PROGRAM KULLANIMI          
MESLEK STAJI I          
TURİZM SEMİNERİ II          
ÖZEL YİYECEKLERİN SERVİSİ          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YENİ TRENDLER          
TURİZM EKONOMİSİ          
HUKUKUN TEMEL İLKELERİ          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I          
TURİZM PAZARLAMASI           
MESLEKİ YABANCI DİL I          
MENÜ PLANLAMA          
CATERING HİZMETLERİ          
PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MAALİYET KONTROLÜ          
TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON          
TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ          
SAŞLIK VE İLK YARDIM          
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI          
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI          
TURİZM İŞLETMELERİNDE KARİYER YÖNETİMİ          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II          
MESLEKİ YABANCI DİL II          
GASTRONOMİ TURİZMİ          
ZİYAFET VE ETKİNLİK YÖNETİMİ           
İÇECEK SERVİSİ           
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ          
MESLEK STAJI II          
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE SÜSLEME TEKNİKLERİ          
TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK          
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA          
ÖN BÜRO YÖNETİMİ          
KONUKLA İLETİŞİM          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık