English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Doktora)

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında doktor ünvanına sahip olunur.

Kabul Koşulları

Biyoloji Programı Doktora Kabul ve Kayıt koşulları; Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde MSK Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan MSKÜ Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Doktora) 180 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Doktora programı 2005-2006 yılından bu yana öğrenci almaktadır.

Program Profili

Biyoloji ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek doktor ünvanına sahip bilim insanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Seçilmiş bir konu üzerine olan literatürü incelemek ve sonuçlarını yorumlamak
2- Kendi alanında ekipmanları kullanmak ve teorik seviyede tanımlamak
3- Bilimsel bir sorunun cevaplanmasında tüm kaynakları derinlemesine kullanmak ve bilimsel araştırmanın inceliklerini öğrenmek
4- Hipotez temelli deneysel araştırma projelerine ve aynı zamanda biyoloji alanındaki tüm sorulara bilimsel metodu uygulamak
5- Bilimsel verilerin değerlendirilmesinde bilimsel literatüre uygun tanımlamaları içeren sözlü ve yazılı sunum teknikleri kullanmak
6- Deneysel sonuçlara uygun istatistiksel analizleri uygulamak
7- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek
8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
9- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
10- Deneysel sonuçların standart bir format halinde verildiği bilimsel makaleler hazırlamak
11- Alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanmak
12- Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulamak
13- Disiplinler arası çalışmalara katılmak
14- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak; gerektiğinde bu uygulamaları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanmak
15- Alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanmak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak
16- Alanı ile ilgili konularda proje ve etkinlikler düzenlemek ve bunları uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Biyoloji dalında Doktora diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktoralı mezunlarımız, yurtiçinde veya yurtdışında doktora sonrası çalışmalara katılabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BİY6501 BITKI HÜCRE KÜLTÜRLERI Seçmeli 2 0 6
BİY6503 KLASIK BITKI ISLAHI TEKNIKLERI Seçmeli 3 0 6
BİY6505 BÖCEK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 6
BİY6507 GÖL EKOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY6509 ANTIMIKROBIYAL TEKNOLOJI Seçmeli 2 0 6
BİY6511 MIKROORGANIZMALARDA İLETIŞIM MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY6513 MİKROBİYAL ENZİMLER Seçmeli 3 0 6
BİY6515 KOZMETIK MIKROBIYOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY6517 BIYOTEKNOLOJIDE AKTINOMISETLER Seçmeli 3 0 6
BİY6519 BAKTERI METABOLIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY6521 TOPRAK BİTKİ ELEMANLARI ANALIZLERI Seçmeli 2 2 6
BİY6523 BITKILERDE ADAPTASYON MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY6525 BİTKİLERDE OKSIDATIF STRES Seçmeli 3 0 6
BİY6527 MAKROFUNGUS SISTEMATIĞI Seçmeli 2 2 6
BİY6529 BIYOLOJIDE İSTATISTIKSEL METOTLAR Seçmeli 2 2 6
BİY6531 BALIK SITOGENETIĞI Seçmeli 2 0 6
BİY6533 SU KALITESINI BELIRLEMEK IÇIN BIYOLOJIK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 6
BİY6535 TATLISU ORGANIZMALARININ KIRLILIK EKOLOJILERI Seçmeli 3 0 6
BİY6537 GEN MÜH. BIYOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY6539 KANSERIN MOLEKÜLERBIYOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY6541 KANTITATIF GENETIK Seçmeli 3 0 6
BİY6543 MOLEKÜLER EVRİM Seçmeli 3 0 6
BİY6545 GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY6547 HAYVANLARIN POPULASYON EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 6
BİY6549 BIYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI Seçmeli 3 0 6
BİY6551 PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
BİY6555 BİTKİ BÜYÜME REGÜLATÖR Seçmeli 3 0 6
BİY6557 FUNGININ MOLEKÜLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 6
BİY6559 TRANSGENIK BITKI TEKNOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY6569 HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
BİY 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY6502 BITKILERDE IN VITRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY6504 BÖCEK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY6506 DIPTERA SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 0 6
BİY6508 SU KALITESININ FIZIKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYINI Seçmeli 2 0 6
BİY6510 SU VE ATIK SU MIKROBIYOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY6512 MIKROBIYOLOJIDE SAYIM YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY6514 MIKROBIYAL BIYONANOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY6516 EKSTREMOFILLER Seçmeli 3 0 6
BİY6518 BIYOFILM VE ANTIBIYOFILM Seçmeli 3 0 6
BİY6520 BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ Seçmeli 3 0 6
BİY6522 VERİMLİLİK ANALIZLERI Seçmeli 2 2 6
BİY6524 BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ Seçmeli 3 0 6
BİY6526 MEDIKAL FUNGUSLAR Seçmeli 2 2 6
BİY6528 MIKORHIZA Seçmeli 2 2 6
BİY6530 KÜLTÜR BALIKLARI ÜRETIMI Seçmeli 2 0 6
BİY6532 DÜNYA EKOSISTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY6534 TATLISU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETIMI Seçmeli 3 0 6
BİY6536 TATLISULARDA BIYOLOJIK IZLEME Seçmeli 3 0 6
BİY6538 İMMUNOFARMAKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY6540 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜC. Seçmeli 3 0 6
BİY6542 KORUMA GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY6544 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
BİY6546 BİYOLOJİDE DENEME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 6
BİY6548 BÖCEK - BESİN İLİŞKİLERİ VE DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY6550 BİYOPESTİSİTLER Seçmeli 3 0 6
BİY6554 İLERI BITKI ISLAHI Seçmeli 3 0 6
BİY6556 ENZİM KINETİĞİ Seçmeli 3 0 6
BİY6558 ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 6
BİY6560 BITKI ISLAHININ GENETIK SITOGENETIK VE MOLEKÜLER İLKELERI Seçmeli 3 0 6
BİY6562 BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY6564 TRÜF TAKSONOMİSİ Zorunlu 2 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
BİY 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5545544453444554
BITKI HÜCRE KÜLTÜRLERI4444444224433333
KLASIK BITKI ISLAHI TEKNIKLERI4443434224433333
BÖCEK DAVRANIŞLARI5353345334244553
GÖL EKOLOJISI5353255432543454
ANTIMIKROBIYAL TEKNOLOJI5544555555455455
MIKROORGANIZMALARDA İLETIŞIM MEKANIZMALARI5455455555555454
MİKROBİYAL ENZİMLER5454554555555444
KOZMETIK MIKROBIYOLOJISI5455455555555544
BIYOTEKNOLOJIDE AKTINOMISETLER5455455555555444
BAKTERI METABOLIZMASI5 55555555554454
TOPRAK BİTKİ ELEMANLARI ANALIZLERI4444554353544444
BITKILERDE ADAPTASYON MEKANIZMALARI5444544544554455
BİTKİLERDE OKSIDATIF STRES5444545544554454
MAKROFUNGUS SISTEMATIĞI4443434243443543
BIYOLOJIDE İSTATISTIKSEL METOTLAR5454535544455454
BALIK SITOGENETIĞI4554544555545545
SU KALITESINI BELIRLEMEK IÇIN BIYOLOJIK YÖNTEMLER4554544555545545
TATLISU ORGANIZMALARININ KIRLILIK EKOLOJILERI4554544555545545
GEN MÜH. BIYOTEKNOLOJI4344534333244455
KANSERIN MOLEKÜLERBIYOLOJISI4333434333233444
KANTITATIF GENETIK5255555343453543
MOLEKÜLER EVRİM5455555345454543
GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ5553454534544454
HAYVANLARIN POPULASYON EKOLOJİSİ4554544555545545
BIYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI4555444554455454
PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ4544455454544455
BİTKİ BÜYÜME REGÜLATÖR5544454353444444
FUNGININ MOLEKÜLER ANALİZİ4545455444455445
TRANSGENIK BITKI TEKNOLOJISI444443422 433333
HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ4444433333344444
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
SEMİNER                
Uzmanlık Alan Dersi                
BITKILERDE IN VITRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNIKLERI4444444224433333
BÖCEK FİZYOLOJİSİ5353445334244553
DIPTERA SİSTEMATİĞİ5555255332543454
SU KALITESININ FIZIKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYINI5555255432543454
SU VE ATIK SU MIKROBIYOLOJISI4444444554455454
MIKROBIYOLOJIDE SAYIM YÖNTEMLERI4444455554544444
MIKROBIYAL BIYONANOTEKNOLOJI5555555555555555
EKSTREMOFILLER5555455555555544
BIYOFILM VE ANTIBIYOFILM5455454555554444
BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ3355434433343445
VERİMLİLİK ANALIZLERI5544445353544444
BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ5544545544554455
MEDIKAL FUNGUSLAR4443434243443543
MIKORHIZA4443434243443543
KÜLTÜR BALIKLARI ÜRETIMI5 54333323443344
DÜNYA EKOSISTEMLERI4554544555545545
TATLISU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETIMI4554544555545545
TATLISULARDA BIYOLOJIK IZLEME4554544555545545
İMMUNOFARMAKOLOJI4344 24332234444
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜC.4344534333333444
KORUMA GENETIĞI5455555344554544
POPULASYON GENETİĞİ5355555344453543
BİYOLOJİDE DENEME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ5445555554445445
BÖCEK - BESİN İLİŞKİLERİ VE DAYANIKLILIK MEKANİZMALARI5334554554445545
BİYOPESTİSİTLER3444555454545454
İLERI BITKI ISLAHI4535445445454545
ENZİM KINETİĞİ4545535445455455
ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU4544455455455444
BITKI ISLAHININ GENETIK SITOGENETIK VE MOLEKÜLER İLKELERI4443434224433333
BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI4544455544445554
TRÜF TAKSONOMİSİ4544445554554454
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Yeterlik Sınavına Hazırlık                
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Tez Önerisi                
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Tez Çalışması (1.TİK)                
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Tez Çalışması (2.TİK                
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi                
Tez Çalışması (3.TİK)                
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Tez Çalışması (Tez Savunması)                
Uzmanlık Alan Dersi                
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık