English
/Resource/images/4.jpg /Resource/images/1.jpg /Resource/images/2.jpg /Resource/images/3.jpg
This HTML .
Akts Nedir?

Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Komisyonu tarafındanilk olarak 1989 yılında Erasmus Programı çerçevesinde pilot bir uygulama olarak geliştirilmiş akreditasyon sistemidir.

Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla, her ders için AKTS kredisi belirlenir ve alınan notlar AKTS notlandırma sistemi yardımıyla harf notuna dönüştürülür.

Bir akademik kredi transfer sistemi olarak AKTS 30’un üzerinde ülkeye yayılmış, binden fazla yükseköğretim kurumunda tanınmaya ve kullanılmaya başlamıştır. 40 devletin imza koyduğu Bologna Süreci’nde AKTS, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın mihenk taşlarından biri olarak tanımlanmıştır. Çok sayıda ülke, kendi yükseköğretim sistemleri için AKTS’yi kredi toplama sistemi olarak yasayla kabul etmiş, bazı ülkelerde AKTS akademik tanınma için zorunlu hale gelmiştir.

AKTS sisteminin uzun vadeli amacı, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir.

AKTS’nin Temel Özellikleri

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir çalışma programının amaçlarına ulaşılması için gereken toplam öğrenci iş yükünü temel alan öğrenci merkezli bir sistemdir. Bu amaçların, edinilmesi beklenen öğrenme çıktıları ve yetkinlikleri açısından belirlenmesi tercih edilmelidir.

AKTS, tam zamanlı bir çalışma programı için bir akademik yılın 60 kredilik, dolayısıyla bir yarıyılın 30 kredilik iş yüküne karşılık gelmesi prensibine dayanır. Avrupa genelinde yüksek öğrenim kurumlarında tam zamanlı bir öğrencinin iş yükü yılda 1500–1800 saat çalışma gerektirmekte ve bu hesaba göre 1 AKTS kredisi 25–30 çalışma saatine denk gelmektedir.

AKTS kredisi ancak bir ders için gereken çalışmanın başarıyla tamamlanması ve kazanılan öğrenme çıktılarının uygun şekilde değerlendirilmesiyle elde edilebilir. Öğrenme çıktıları, öğrencinin öğrenme süreci sonunda neleri bileceği, anlayacağı ve yapabileceğini ifade eden yetkinliklerin bir toplamıdır. 

Öğrenci iş yükü belirlenirken, o ders için tamamlanması gereken tüm planlı öğrenme aktiviteleri (teorik derse katılım, seminer, bağımsız ve bireysel çalışma, proje hazırlığı, sınavlar vs.) dikkate alınmalıdır.

Bir çalışma programının tüm bileşenlerine (zorunlu ve seçmeli ders, modül, tez çalışması, staj vs.) mutlaka AKTS kredisi verilir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir.

Bu değer aslında, bir çalışma programındaki her bir dersin (bileşenin), bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, Bologna Süreci kriterleri doğrultusunda oluşturulan akademik programlar ve üniversitenin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek maksadıyla AKTS Bilgi Paketi hazırlanmıştır. Bu pakette, derslerin AKTS kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili tüm bileşenler adım adım açıklanmaktadır.

AKTS Bilgi Paketi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren ve tüm paydaşlara yönelik bilgi paketidir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKTS Bilgi Paketinin amacı ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm paydaşlara hem üniversitemizdeki akademik programlar ile ilgili bilgi vermek hem de Muğla’da ve eğitim-öğretim dışında gerekli olabilecek pratik bilgileri sağlamaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık