English
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Muğla Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girmelidirler. ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra isimleri resmi ÖSYM listesinde bulunanlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kabul edilebilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da TT notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İlköğretim Bölümü 2001 yılında kurulmuş ve 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Okulöncesi Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama İlköğretim Okulları ve Anaokulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde dört yarıyılda gerçekleştirilmektedir. Okulöncesi Öğretmenliği Programı resmi ve özel kurumlarda bulunan kreş, anaokulu, anasınıfı, özel sınıf, çocuk klübü ve etüt merkezlerinde görev yapacak okulöncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programın öğrenci kontenjanı 70 kişidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Okulöncesi Öğretmenliği Programı, 3 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ile hizmet vermektedir. Programla ilgili kararlar, bölüm kurulu tarafından alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Çocuk gelişimi ve öğrenme alanlarının sağladığı kavramsal ve yorumsamacı çerçeveye dayanan öğrenme ortamları ve pedagojik uygulamaları tasarlar.
2- Yerel, ulusal ve global sosyo-politik bağlamların okul ve öğrenci çıktılarını nasıl etkilediğini anlar.
3- Çalışacağı alanın, temel kavramları, varsayımları, araştırma araçları, akıl yürütme şekilleri, belirsizlikleri ve tartışmalarını anlar.
4- Çocuğun gelişimi ile ilgili ortaya çıkabilecek olası problemleri ve öğrenme fırsatlarını bilir.
5- Kendi öğretme stratejilerini etik ve pedogojik açıklamalara dayanarak ifade eder ve savunur.
6- Okul ve toplum içindeki bireyler, gruplar ve kurumlarla işbirliği içinde çalışabilmek için gereken bilgi ve becerileri kullanır.
7- Çocukların duygu, düşünce, deneyim ve ifade şekillerindeki farklılıkları anlar ve uyum sağlar.
8- Çocukların başarılarını, güçlü ve zayıf yönlerini ve öğrenme stillerini değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanır.
9- Çocukları öğrenmeye teşvik ederken aynı zamanda onların fiziksel ve sosyo-duygusal iyi olma hallerini de destekleyen bir eğitim ortamı oluşturur ve devam ettirir.
10- Öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici çeşitli öğretim yöntemlerini bilir ve kullanır.
11- Sınıf içi uygulamalarında yeni ve etkililiği kanıtlanmış teknolojileri uygun şekilde kullanır.
12- Çocukların başarıları, güçlü ve zayıf yönleri, ilgileri ve öğrenme stilleri ile uyumlu olacak eğitim ortamları ve öğretim uygulamaları tasarlar.
13- Eğitimle ilgili varsayımları, seçimleri ve eylemlerinin öğrenciler, veliler ve öğrenme ortamındaki diğer uzmanlar üzerindeki etkisini değerlendirir ve mesleki gelişim imkanlarını kullanır. Ailesel, kurumsal ve kültürel bilgi ve uygulamalar hakkındaki düşüncelerine nüfuz etmiş varsayımları analiz eder.
14- Çocuklar, aileleri ve komünite üyeleriyle adil, saygılı ve duyarlı şekilde iletişim kurar. Toplumumuz içindeki kültürel çeşitliliğe değer verir.
15- Profesyonel eğitimcilerin hukuki hak ve sorumluluklarını ve kendi alanı ile ilgili kanunları bilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Herbir ders için değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sınavların ders başarısına katkı oranları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. Dersteki başarı durumu; üniversitedeki tüm yüksekokul, fakülte ve enstitüler ve diğer rektörlüğe bağlı birimlerde bağıl sistem ile belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak, uygulamaları ve stajları başarı ile yerine getirmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bu şartları taşıyan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun olabilirler.

Mezun İstihdamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Okul Öncesi Öğretmenliği Doktora Programı Okulöncesi Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nurettin ŞAHİN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Şeyda Deniz TARIM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
SBÖ1805 PSiKOLOJi Zorunlu 2 0 3
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
İFÖ1801 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 5
İOÖ1001 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
EBB1806 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 5
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
TEB1804 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İOÖ1002 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
EBB2811 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İFÖ2901 OKUL ÖNCESİ KURUM. HİJYEN VE TEMİZLİK EĞİT. Seçmeli 3 0 4
İOÖ2001 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMINDE GELIŞIM I Zorunlu 3 0 5
İOÖ2003 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 4
İOÖ2007 YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI Zorunlu 2 2 4
İOÖ2009 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 3
İOÖ2501 OKUL ÖNCESİ SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ Seçmeli 3 0 4
İOÖ2503 ÇOCUKLARDA CINSEL KIMLIK GELIŞIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ2505 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ETIK Seçmeli 3 0 4
İOÖ2507 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK Seçmeli 3 0 4
İOÖ2509 DÜŞÜNME EĞITIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ2511 ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK Seçmeli 3 0 4
İSÖ2903 ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
SBÖ2802 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
TEB2802 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İOÖ2002 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 4
İOÖ2004 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 4
İOÖ2008 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 4
İOÖ2010 DRAMA Zorunlu 2 2 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3807 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB3811 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 4
GMÖ3801 MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 3
İMÖ3801 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 4
İOÖ3001 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 3
İOÖ3003 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 3
İOÖ3005 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3804 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
EBB3808 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 3
GMÖ3802 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 3
SBÖ3806 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 4
SBÖ3808 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
İOÖ3002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 4
İOÖ3004 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 3
İOÖ3006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4807 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 7
GRÖ4901 RESİM ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 4
RPD4901 STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Seçmeli 3 0 4
İFÖ4901 FEN TEKNOLOJİ VE DOĞA ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 4
İOÖ4001 ANNE-BABA EĞITIMI Zorunlu 2 0 4
İOÖ4003 ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu 1 2 7
İOÖ4501 ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
İOÖ4503 OKUL ÖNCESINDE KAVRAM ÖĞRETIMI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4505 OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4509 DIL SOSYALLEŞMESI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4511 OKUL ÖNCESINDE KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM Seçmeli 3 0 4
İOÖ4513 KÜRESELLEŞME VE EĞITIM Seçmeli 3 0 4
İSÖ4901 ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4816 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 7
EBB4920 ÇOCUĞU TANIMA ve DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 4
EBB4924 HİZMET İÇİ EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
İFÖ4902 FEN ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 4
İFÖ4912 BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI Seçmeli 2 0 4
İOÖ4002 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 5
İOÖ4004 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 7
İOÖ4502 ÇOCUKTA DIL BECERILERININ DESTEKLENMESI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4504 OKUL ÖNCESINDE YABANCI DIL ÖĞRETIMI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4506 OKUL ÖNCESINDE YARATICI DRAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 4
İOÖ4508 OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 4
İOÖ4510 TOPLUMSAL CINSIYET Seçmeli 2 0 4
İOÖ4512 0-3 YAŞ DÖNEMI ÇOCUKLARININ BAKIMI VE EĞITIMI Seçmeli 2 0 4
İSÖ4904 EĞİTSEL OYUNLAR VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I               
Eğitim Bilimlerine Giriş444343334333335
Bilgisayar I133222222252224
PSiKOLOJi534533534452224
Türkçe I: Yazılı Anlatım232222222222222
İngilizce I244232222222222
Almanca I244232222222222
Fransızca I244232222222222
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ343322222222222
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ555542523534545
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Eğitim Psikolojisi444343334333335
Eğitim Felsefesi455535333434533
Bilgisayar II133222222252224
Türkçe II: Sözlü Anlatım232222222222222
İngilizce II244232222222222
Almanca II244232222222222
Fransızca II244232222222222
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM445535335334445
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim İlke ve Yöntemleri555554444445555
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ453335534333353
İngilizce III244232222222222
Almanca III244232222222222
Fransızca III244232222222222
OKUL ÖNCESİ KURUM. HİJYEN VE TEMİZLİK EĞİT.344335224222234
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMINDE GELIŞIM I555543534433544
ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ454535335222253
YARATICILIK VE GELIŞTIRILMESI544535455543454
ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ545543555544455
OKUL ÖNCESİ SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ54545554 455455
ÇOCUKLARDA CINSEL KIMLIK GELIŞIMI544555535534345
OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ETIK555554435434555
OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK454345424434455
DÜŞÜNME EĞITIMI544535444445443
ENGELLİ BİREYLER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK545555555555555
ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER545555445534444
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı555553344555333
Türk Eğitim Tarihi344443344555333
ÇOCUK EDEBİYATI445543443344333
İngilizce IV244232222222222
Almanca IV244232222222222
Fransızca IV244232222222222
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II555523524222243
MATEMATİK EĞİTİMİ555553455555334
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI554455544455534
DRAMA555553555555335
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sınıf Yönetimi444343334333335
Okul Deneyimi555555555555555
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 55555555555555
MÜZİK EĞİTİMİ I435453455555544
İSTATİSTİK255222222222222
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ435554455555444
FEN EĞİTİMİ545554455555444
GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ445553455555544
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Ölçme ve Değerlendirme444333354444334
ÖZEL EĞİTİM545555555455555
MÜZİK EĞİTİMİ II435453455555444
ETKİLİ İLETİŞİM433545534445353
Topluma Hizmet Uygulamaları545555435445555
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II555555555555554
MATERYAL GELİŞTİRME555553344555333
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ555435453335555
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Rehberlik444544444534455
Öğretmenlik Uygulaması I555555555555555
RESİM ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI545453455555444
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI453335222222343
FEN TEKNOLOJİ VE DOĞA ETKİNLİKLERİ54555445 555444
ANNE-BABA EĞITIMI554345335435555
ARAŞTIRMA PROJESİ I444444444444444
ÜSTÜN YETENEKLİ VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ434355433444445
OKUL ÖNCESINDE KAVRAM ÖĞRETIMI555555555555555
OKUL ÖNCESINDE KAYNAŞTIRMA EĞITIMI443452243543454
DIL SOSYALLEŞMESI554555545545345
OKUL ÖNCESINDE KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM554555555545535
KÜRESELLEŞME VE EĞITIM454344333333554
ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi454555334433335
Öğretmenlik Uygulaması II555555555555555
ÇOCUĞU TANIMA ve DEĞERLENDİRME444544553535455
HİZMET İÇİ EĞİTİM555555555555555
FEN ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI545554455555444
BİTKİ VE HAYVAN KOLEKSİYONLARI343344444454455
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI555555555545454
ARAŞTIRMA PROJESİ II444444444444444
ÇOCUKTA DIL BECERILERININ DESTEKLENMESI544555555535345
OKUL ÖNCESINDE YABANCI DIL ÖĞRETIMI54 555555555444
OKUL ÖNCESINDE YARATICI DRAMA UYGULAMALARI555553555555335
OKUL ÖNCESI EĞITIMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR444345224555435
TOPLUMSAL CINSIYET453543444334553
0-3 YAŞ DÖNEMI ÇOCUKLARININ BAKIMI VE EĞITIMI544555555545545
EĞİTSEL OYUNLAR VE ÖĞRETİMİ545545555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık