English
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

Kazanılan Derece

Maden Mühendisi

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS MF-4 puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alınarak başlanmıştır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.

Program Profili

Maden Mühendisliği Bölümüne her yıl 40 yeni öğrenci almaktadır. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve Maden Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2- Maden Mühendisliği alanında karmaşık problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4- Maden Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5- Maden Mühendisliğine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin ve araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6- Maden Mühendisliği disiplini içi ve Mühendislik Fakültesinin diğer disiplinlerinde etkin biçimde çalışabilme becerisi; takım ve/veya bireysel çalışma becerisi.
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9- Maden Mühendisliğinde etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Maden Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11- Maden Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Maden Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Maden Mühendisliği Bölümleri’nden mezun olanlar; TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve çimento fabrikaları, Mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, Maden arama, Fizibilite ve değerlendirme çalışmaları, Tünel ve metro çalışmalarında istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi olarak görev alabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde yüksek lisans programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Taki GÜLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Principles Of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I Zorunlu 2 0 2
CENG 1801 Information Technologies for Engineers Zorunlu 2 0 4
CHEM 1851 General Chemistry I Zorunlu 3 0 6
ENG 1803 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 1 2 2
ISG 1801 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Zorunlu 2 0 2
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TURKISH I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Principles Of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
ATBY1804 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II Zorunlu 2 0 2
CHEM 1852 General Chemistry II Zorunlu 3 0 6
ENG 1804 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 1 2 2
ISG 1802 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Zorunlu 2 0 2
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MINE 1002 Technical Drawing Zorunlu 1 2 2
MINE 1006 Introduction to Mining and Ethics Zorunlu 2 0 2
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TURKISH II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 2803 General Geology Zorunlu 3 0 4
GEOE 2805 Mineralogy and Petrography Zorunlu 2 0 5
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
MINE 2001 Statics and Dynamics Zorunlu 3 0 5
MINE 2005 Surface Mining Methods Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MATH 2856 Mathematics for Engineers Zorunlu 3 0 5
MINE 2010 Strength of Materials Zorunlu 3 0 4
MINE 2012 Marbles and Natural Stones Technolgy Zorunlu 2 0 3
MINE 2014 Underground Mining Methods Zorunlu 3 0 5
MINE 2016 Mineral Processing I Zorunlu 2 0 5
MINE 2018 Fluid Mechanics Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 3000 Summer Practice I* Zorunlu 0 0 4
MINE 3005 Mine Valuation and Economics Zorunlu 3 0 3
MINE 3007 Mine Power and Machinery Zorunlu 2 0 3
MINE 3011 Rock Mechanics Zorunlu 2 0 5
MINE 3013 Mineral Processing II Zorunlu 2 0 5
MINE 3017 MINING LAW AND THE ENVIRONMENT Zorunlu 3 0 3
STA 3801 Statistical Methods for Engineers Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE 3802 Ore Deposits Zorunlu 2 0 2
MINE 3002 Rock Fragmentation and Mechanical Excavation Zorunlu 3 0 6
MINE 3006 Mine Surveying Zorunlu 1 2 4
MINE 3010 Flotation Zorunlu 1 0 5
MINE 3016 Soil Mechanics Zorunlu 2 0 3
MINE 3018 Engineering Thermodynamics Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAD 4901 Madencilik Tarihi Seçmeli 3 0 5
MINE 4000 Summer Practice II* Zorunlu 0 0 4
MINE 4003 Mine Ventilation Zorunlu 2 0 3
MINE 4005 Project Design in Mining or Mineral Processing I Zorunlu 1 3 5
MINE 4007 Drilling Technology Zorunlu 2 0 3
MINE 4501 Applied Rock Mechanics-Surface Structures*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4503 Tunneling, Shaft Sinking and Support Design*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4505 Marble Plant Machinery*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4507 Mine Planning and Equipment Selection*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4509 Transport and Drainage in Mines*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4511 Mine Tailings and Effluent Management*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4515 Introduction to Coal Preparation and Technology*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4517 Introduction to Ceramics Technology*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4519 Process Mineralogy*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4523 Mining and Sustainability*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4525 Ethics in Engineering*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4529 History of Mining Seçmeli 3 0 5
MINE 4531 Metallurgy Seçmeli 3 0 5
MINE 4533 Industrial Minerals Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 4004 Project Design in Mining or Mineral Processing II Zorunlu 1 3 5
MINE 4502 Applied Rock Mechanis-Underground Structures*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4504 Reclamation and Mine Closure*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4506 Marble Quarry Machinery*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4508 Mine Mechanization*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4510 Coal Mining Methods and Design*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4514 Beneficiation of Metallic and Preciousl Minerals*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4516 Energy Resources*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4518 Hydrometallurgy*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4520 Waste Processing and Recycling*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4522 Computer Aided Mineral Processing Applications*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4524 Solid-Liquid Separation*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4526 Computer Applications in Mining*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4528 Total Quality Management in Mining*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4530 Mine System Analysis*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4532 Project Management in Mining*** Seçmeli 3 0 5
MINE 4534 Gold Extraction Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk I     33    
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I     33    
Information Technologies for Engineers     324   
General Chemistry I54125342 11
Academic Writing and Oral Presentation Skills I      54   
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I 3      5 4
Calculus I553332131  
General Physics I53222222   
Turkish I    4 53   
TURKISH I    4 53   
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk II     33    
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II     33    
General Chemistry II54125342 11
Academic Writing and Oral Presentation Skills II      54   
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II 3      5 4
Calculus II553332131  
Technical Drawing3 5        
Introduction to Mining and Ethics31222244514
General Physics II53222222   
Turkish II    4 53   
TURKISH II    4 53   
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
General Geology41 2 31 1 2
Mineralogy and Petrography21 2121 3 1
Differential Equations54333433444
Statics and Dynamics5333       
Surface Mining Methods442   4  43
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Mathematics for Engineers51 2       
Strength of Materials44         
Marbles and Natural Stones Technolgy 23  3     
Underground Mining Methods33533123434
Mineral Processing I41 45535   
Fluid Mechanics52222      
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice I*44444444444
Mine Valuation and Economics35  3      
Mine Power and Machinery32333423434
Rock Mechanics 54335352 3 
Mineral Processing II33 25 52   
MINING LAW AND THE ENVIRONMENT2 232  3545
Statistical Methods for Engineers53  5 5    
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Ore Deposits11  33    2
Rock Fragmentation and Mechanical Excavation3443 12  15
Mine Surveying4333242    
Flotation33 25 52   
Soil Mechanics45 3       
Engineering Thermodynamics54321     1
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Madencilik Tarihi       3   
Summer Practice II*44444444444
Mine Ventilation35 15      
Project Design in Mining or Mineral Processing I44455555553
Drilling Technology32223333332
Applied Rock Mechanics-Surface Structures***443        
Tunneling, Shaft Sinking and Support Design***45211      
Marble Plant Machinery***33221243214
Mine Planning and Equipment Selection***33112132344
Transport and Drainage in Mines***43443334222
Mine Tailings and Effluent Management***5 5   5    
Introduction to Coal Preparation and Technology***5 5   5   5
Introduction to Ceramics Technology***3    112   
Process Mineralogy***2335  55   
Mining and Sustainability***32211453345
Ethics in Engineering***55111515424
History of Mining       3   
Metallurgy32 2   4424
Industrial Minerals3 5   5    
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Project Design in Mining or Mineral Processing II44455555553
Applied Rock Mechanis-Underground Structures***443        
Reclamation and Mine Closure***221  3   25
Marble Quarry Machinery***31222244514
Mine Mechanization***32333422333
Coal Mining Methods and Design***33432123434
Beneficiation of Metallic and Preciousl Minerals***2425  55   
Energy Resources***5    3 3355
Hydrometallurgy***2223  55   
Waste Processing and Recycling***1  3   2  2
Computer Aided Mineral Processing Applications***4411441    
Solid-Liquid Separation***25 51      
Computer Applications in Mining***25 51      
Total Quality Management in Mining***22233345534
Mine System Analysis***34434334333
Project Management in Mining***33         
Gold Extraction 3212 2551 2
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık