English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İKMEP)

Kazanılan Derece

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ön Lisans.

Kabul Koşulları

Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayan öğrenciler kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci almıştır.

Program Profili

Programın öğrenci kontenjanı normal öğretim 60 kişidir. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu lise mezunu öğrenciler oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal Bilimler için gerekli olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca), Genel İşletme, İktisat, Genel Uygarlık Tarihi, Psikolojiye ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2- Halkla İlişkiler için temel kavram olan iletişim, ikna ve sözlü-sözsüz iletişim konularında bilgiye sahip olma
3- Halkla İlişkiler, Pazarlama Yönetimi, Bütünleşik Marka Yönetimi, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Halkla İlişkiler ve Uygulama Teknikleri, Halkla İlişkiler Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka ve Yönetimi, Kriz İletişimi ve Yönetimi, İletişim Araştırmaları, Reklamcılık ve Medya Sosyolojisi konusunda temel kavramları tanımlayabilme ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4- Halkla ilişkiler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sorunları tanımlayabilme, fırsatları fark edip analiz edebilme, yorumlama ve değerlendirme becerisi edinebilme
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
6- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
7- Bir yabancı dili genel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
8- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını kavramayla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
9- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
10- Alanı ile ilgili eleştirel düşünerek, yaratıcı stratejiler geliştirebilme
11- Alanına özgü değişime ve yeniliğe açık olma
12- Alanı ile ilgili medyayı takip ve analiz edebilme becerisine sahip olma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders gereksinimlerine bağlı olarak projeler ve yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrencilerimiz özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinin ilgili bölümlerinde, kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; gazete, dergi, radyo, TV gibi yayın organlarında, kamuoyu araştırma kurumlarında da istihdam edilebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Sosyoloji Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Nedim YILDIZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Tülin BACAKSIZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİT1001 OFİS PROGRAMLARI I Zorunlu 4 0 5
HİT1003 İLETİŞİM VE MEDYA Zorunlu 2 0 3
HİT1005 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 4
HİT1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1811 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 4
İŞY1825 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİT1002 OFİS PROGRAMLARI II Zorunlu 3 0 4
HİT1004 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 4
HİT1006 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 2 0 3
HİT1008 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 4
HİT1012 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 4
HİT1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
HİT2001 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Zorunlu 3 0 4
HİT2003 KAMPANYA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 4
HİT2005 BÜTÜNLEŞİK MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 5
HİT2501 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 4
HİT2503 MEDYA PLANLAMA Seçmeli 3 0 4
HİT2505 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Seçmeli 2 0 3
HİT2507 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 3
HİT2509 METİN YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 2
HİT2511 İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 4
HİT2513 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 4
HİT2515 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
HİT2517 İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM Seçmeli 4 0 4
HİT2519 MEDYA EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 3
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 3 0 3
RTV2803 ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 2
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2801 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
DŞT2802 E-TİCARET Seçmeli 3 0 4
DŞT2804 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 4
HİT2002 ORGANİZASYON VE PROTOKOL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 4
HİT2004 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE SOSYAL MEDYA Zorunlu 3 0 5
HİT2502 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
HİT2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
HİT2506 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
HİT2508 FOTOGRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 4
HİT2510 SİYASAL İLETİŞİM VE KAMPANYALAR Seçmeli 3 0 4
HİT2512 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 2
MUH2802 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Seçmeli 4 0 4
PZR2802 PAZAR ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 4
İŞY2802 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 4
İŞY2804 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2806 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 4
İŞY2810 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
OFİS PROGRAMLARI I     3 5  3 
İLETİŞİM VE MEDYA35333323 235
HALKLA İLİŞKİLER355533122533
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)344433122433
TÜRK DİLİ I54    4     
TÜRK DİLİ I54    4     
İNGİLİZCE I24422 55    
FRANSIZCA I33333344    
ALMANCA I33333345    
TEMEL HUKUK3    3  3   
GENEL İŞLETME4 32 3  333 
MİKRO EKONOMİ3 2  3  3   
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
OFİS PROGRAMLARI II     3 5  3 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON4 32 3 5  3 
İLETİŞİM HUKUKU332  3 232  
DAVRANIŞ BİLİMLERİ5232 3 3333 
KAMU YÖNETİMİ4332 3 3333 
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)344433122433
TÜRK DİLİ II54    4     
TÜRK DİLİ II54    4     
İNGİLİZCE II24422555    
FRANSIZCA II33333345    
ALMANCA II33333345    
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     4    3 
MAKRO EKONOMİ3 2  3  3   
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251    
MASAÜSTÜ YAYINCILIK     3 5  3 
KAMPANYA YÖNETİMİ244333 3 233
BÜTÜNLEŞİK MARKA YÖNETİMİ32 223  3433
SUNUM TEKNİKLERİ3453 3  3433
MEDYA PLANLAMA35322323 235
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI3532 3 5 245
MESLEKİ YABANCI DİL I2    35     
METİN YAZARLIĞI323223 42333
İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK232223 43345
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK3532 3 5 245
MESLEK ETİĞİ3 32 3  52  
İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM332223 43345
MEDYA EKONOMİSİ32322312 233
PAZARLAMA VE SATIŞ325223  3433
ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA35333323 234
İLKYARDIM3    3      
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ233434213343
ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ3233 42352 3
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151    
E-TİCARET325223  3433
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ3232223  333
ORGANİZASYON VE PROTOKOL YÖNETİMİ244333 3 233
KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE SOSYAL MEDYA343324235225
PROJE YÖNETİMİ244333 3 233
MESLEKİ YABANCI DİL II2    35     
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ323223 42333
FOTOGRAFÇILIK UYGULAMALARI3532 3 5 245
SİYASAL İLETİŞİM VE KAMPANYALAR344333 3 233
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA2    3     3
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE     3 5  3 
PAZAR ARAŞTIRMALARI3333 43353 3
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ3232 3 3333 
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI3 2  3  3   
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU112115213221
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ5    3    45
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ3232 3 3333 
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık