English
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Kazanılan Derece

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Programa kabul edilmek için MF-4 veya MF-4 (M.T.O.K.) alanlarında gerekli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılan bir bölüm olup, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün amacı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen, bilgi teknolojilerini iş hayatı ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Bilişim Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması, bu teknolojilerin kullanımı, bilişim sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Bilişim sistemleri alanında kullanılan donanım, yazılım ve iletişim araçlarını tanır, belirler ve etkin bilişim teknolojilerini kullanır
2- Bilişim sistemleri endüstrisinin etkili faktörlerini (bilgisayar ve bilgi iletişim araçlarını) analiz eder; bilgi – iletişim araçlarının kullanım ve tasarım performansını etkileyen faktörleri bilir
3- Bilişim sistemlerinde kullanılan görsel, nesnel, mühendislik ve endüstriyel yazılımları tanır ve teknolojik kaynakların farkında olur
4- İçinde bilişim sistemlerinin de yer aldığı faaliyetleri yürütebilecek iş yönetimi ve organizasyon becerilerine sahip olur
5- Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olur.
6- Bilişim sistemleri alanındaki iş güvenliği ilkelerini bilir; uluslararası kalite, güvence ve standartları takip eder; bunları teknolojinin gelişimi için kullanır
7- Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan akademik ve mesleki çalışmaları takip eder, mesleki becerilerin gelişimine yönelik etkinliklerde yer alır
8- Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilir; takımlarda sorumluluk alabilir; ayrıca bireysel çalışma yapabilme becerisine sahip olur
9- Bilişim sistemlerinin projelendirme ve üretiminde sorgulayıcı düşünceye, yenilikçiliğe, deney / gözlem / uygulama / akıl yürütme ve rekabetçiliğe dayanan özgün ve alternatif çözüm yolları bulur
10- Modern bilgisayarlar ve mobil sistemlerle bilgi teknolojilerine yönelik veri toplar; bu verileri analiz edebilir ve modelleyebilir; analiz sonunda optimum kararlar alır
11- Bilişim sistemleri için proje planlaması ve yönetimi ile işletme kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapar
12- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanır, çözüm önerileri geliştirebilir; güncel yazılım ve donanım teknolojilerini sanayi ve hizmet sektöründe uygulama geliştirmek üzere kullanır
13- Bilgisayar ve endüstri mühendisliğinin temel analitik düşünce prensiplerine göre endüstri ve/veya iş hayatına ait herhangi bir bilişim problemi için uygun donanım ve yazılım çözümlerini belirleyebilir
14- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
15- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurar (“Avrupa Dil Portfolyosu Global Ölçek”,Düzey B1)

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Derslere göre değerlendirme kuralları değişmekte olup, uygulaması olmayan dersler için öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır. Uygulaması olan dersler için proje, grup çalışmaları, laboratuvar uygulamaları, ödevler ve kısa sınavlar da değerlendirmeye alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Zorunlu ve seçmeli deslerden oluşan 240 AKTS ders kredisini tamamlayan ve 4.00 diploma notu üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlayan öğrenciler, bu programdan mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Mezun İstihdamı

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, bir kurumda bilgisayarla yapılan işlerinin tamamının koordine edilmesini, planlanmasını, gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp kurulmasını, bakımının yapılmasını, ağ yapısının kurulmasını, sistem mimarisini geliştirilmesini, farklı bilişim iletişim sistemlerinin entegrasyonunu ve işletimini yapabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan Çetin

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gürcan ÇETİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BSM1011 Algoritmalar ve Programlama I Zorunlu 2 1 5
BSM1013 Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 1 5
BSM1015 Web Teknolojileri Zorunlu 3 0 3
FİZ1815 Genel Fizik I Zorunlu 3 0 2
FİZ1817 Genel Fizik Laboratuvarı l Zorunlu 0 0 2
MAT1801 Genel Matematik I Zorunlu 3 1 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1801 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BSM1002 Bilim, Toplum ve Etik Zorunlu 2 0 3
BSM1012 Algoritmalar ve Programlama II Zorunlu 2 1 5
BSM1014 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 2 0 2
FİZ1816 Genel Fizik II Zorunlu 3 0 2
FİZ1818 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2
MAT1802 Genel Matematik II Zorunlu 3 1 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1802 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM2011 İstatistik ve Olasılık Hesapları Zorunlu 2 1 4
BSM2031 Veri Yapıları ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 5
BSM2033 Devre Teorisi Zorunlu 3 0 3
BSM2035 Nesne Yönelimli Programlama Zorunlu 3 1 4
BSM2037 Ayrık Matematik Zorunlu 3 0 3
BSM2501 Tedarik Zinciri ve Lojistik Seçmeli 3 0 3
BSM2503 Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 0 3
BSM2505 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı Seçmeli 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İŞL2811 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM2018 Veritabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 1 3
BSM2020 Mantık Devreleri Zorunlu 3 0 3
BSM2022 Veri Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
BSM2024 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 3 0 3
BSM2026 Mikrobilgisayar Sistemleri Zorunlu 3 1 4
BSM2030 Meslek Stajı I Zorunlu 0 0 6
MAT2802 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM3001 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 4
BSM3003 Yazılım Mühendisliği Zorunlu 3 0 3
BSM3007 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 3
BSM3015 Bilişim Sektöründe Girişimcilik Zorunlu 3 1 3
BSM3017 Bilgisayar Ağları Zorunlu 3 1 5
BSM3501 Bilgisayar Grafiği Seçmeli 2 2 6
BSM3503 Çoklu Ortam Uygulamaları Seçmeli 2 2 6
BSM3515 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 1 6
BSM3517 Bilimsel Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 3 1 6
BSM3519 Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 1 6
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM3010 Bilimsel Proje Hazırlama Zorunlu 2 1 3
BSM3012 Web Tabanlı Programlama Zorunlu 3 0 3
BSM3030 Meslek Stajı II Zorunlu 0 0 6
BSM3502 Makine Öğrenmesine Giriş Seçmeli 3 0 3
BSM3504 Esnek Hesaplama Seçmeli 3 0 3
BSM3506 Kriptoloji Seçmeli 3 0 3
BSM3508 Derin Öğrenmeye Giriş Seçmeli 3 1 6
BSM3510 Mantıksal Programlama Seçmeli 3 1 6
BSM3512 Elektronik Ticaret Uygulamaları Seçmeli 3 1 6
BSM3514 Bilgisayar Ağ Güvenliği Seçmeli 3 1 6
BSM3516 Görüntü İşleme Seçmeli 3 1 6
BSM3518 Mobil Programlama Seçmeli 3 1 6
BSM3520 Oyun Programlama Seçmeli 3 1 6
BSM3522 Sistem Programlama Seçmeli 3 1 6
BSM3524 Doğal Dil İşlemeye Giriş Seçmeli 3 1 6
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM4007 Mühendislik Projesi Zorunlu 2 2 6
BSM4509 Gerçek Zamanlı Sistemler Seçmeli 2 2 6
BSM4513 Sosyal Medya Seçmeli 2 0 3
BSM4515 Sözlü İletişim Teknikleri Seçmeli 2 0 3
BSM4517 Teknoloji Yönetimi Seçmeli 2 0 3
BSM4525 Bulut Bilişim Seçmeli 3 0 3
BSM4527 Robot Sistematiği ve Uygulamaları Seçmeli 3 1 6
BSM4529 Algılayıcı Ağlar Seçmeli 3 1 6
BSM4531 Paralel Programlama Seçmeli 3 1 6
BSM4533 Yapay Zekaya Giriş Seçmeli 3 1 6
BSM4535 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 3 1 6
BSM4537 Yazılım Güvenliğine Giriş Seçmeli 3 1 6
BSM4539 Zeki Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 6
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BSM4010 İşyeri Eğitimi Zorunlu 0 38 24
BSM4012 İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE) Zorunlu 2 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I333333333333333
Algoritmalar ve Programlama I214332254325542
Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş535241222234553
Web Teknolojileri               
Genel Fizik I111111111111111
Genel Fizik Laboratuvarı l4545211341444 1
Genel Matematik I44453444554    
Türk Dili I333333333333333
İngilizce I333333333333333
Almanca I333333333333333
Fransızca I333333333333333
İş Sağlığı ve Güvenliği I               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II333333333333333
Bilim, Toplum ve Etik211242221111121
Algoritmalar ve Programlama II554121244112431
Yönetim Bilişim Sistemleri233432133344552
Genel Fizik II111111111111111
Genel Fizik Laboratuvarı II111111111121411
Genel Matematik II111111111111111
Türk Dili II111111111111131
İngilizce II333333333333333
Almanca II333333333333333
Fransızca II333333333333333
İş Sağlığı ve Güvenliği II               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İstatistik ve Olasılık Hesapları34343 344535232
Veri Yapıları ve Algoritmalar 345343555554344
Devre Teorisi545453443345255
Nesne Yönelimli Programlama443212244321111
Ayrık Matematik454521134144411
Tedarik Zinciri ve Lojistik111232421121121
Mühendislik Ekonomisi               
Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı               
İngilizce III333333333333333
Almanca III333333333333333
Fransızca III333333333333333
Yönetim ve Organizasyon111242122222121
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Veritabanı Yönetim Sistemleri335212245324431
Mantık Devreleri411212232324531
Veri Bilimine Giriş442113244223431
Bilgisayar Mimarisi444122234534431
Mikrobilgisayar Sistemleri452212243234531
Meslek Stajı I554554444545442
Lineer Cebir111111111121411
Almanca IV333333333333333
Fransızca IV333333333333333
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İşletim Sistemleri432222334224431
Yazılım Mühendisliği134515154353321
Veri Madenciliği334212322424332
Bilişim Sektöründe Girişimcilik443552445555432
Bilgisayar Ağları334211244222242
Bilgisayar Grafiği333111143313131
Çoklu Ortam Uygulamaları543212224323332
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi545333444534554
Bilimsel Hesaplama Yöntemleri445434454445543
Yöneylem Araştırması242432354445343
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bilimsel Proje Hazırlama               
Web Tabanlı Programlama333222243423222
Meslek Stajı II553554454545542
Makine Öğrenmesine Giriş545453545524544
Esnek Hesaplama               
Kriptoloji443442554445554
Derin Öğrenmeye Giriş               
Mantıksal Programlama               
Elektronik Ticaret Uygulamaları               
Bilgisayar Ağ Güvenliği532225234224232
Görüntü İşleme332211133322121
Mobil Programlama443332534523244
Oyun Programlama223211122222221
Sistem Programlama553222433414331
Doğal Dil İşlemeye Giriş               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Mühendislik Projesi               
Gerçek Zamanlı Sistemler533211113224321
Sosyal Medya111111111111111
Sözlü İletişim Teknikleri111242431113251
Teknoloji Yönetimi452532324354531
Bulut Bilişim               
Robot Sistematiği ve Uygulamaları533213334425422
Algılayıcı Ağlar323221244222332
Paralel Programlama               
Yapay Zekaya Giriş533211113224321
Karar Destek Sistemleri               
Yazılım Güvenliğine Giriş               
Zeki Optimizasyon Teknikleri               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
İşyeri Eğitimi554554454545342
İşyeri Eğitimi İzleme ve Raporlama (UE)               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık