English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Doktora

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora programına başvuru için İngiliz Dili Eğitimi lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olma şartı aranmaktadır. Adayların ALES (SÖZ) puan türünden en az 80 ayrıca YDS ve ÖSYM tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil İngilizce sınavından en az 90 puan almış olmaları gerekmektedir. diğer kabul koşulları MSKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programından mezun olmak için asgari; 240 AKTS kredisi (1 zorunlu ders + 7 seçmeli ders + Uzmanlık alan dersleri + 1 seminer + Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi + Tez Önerisine Hazırlık + Doktora Tez Çalışması I + Doktora Tez Çalışması II + Doktora Tez Çalışması III = 240 AKTS) almış olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler benzer bir programdan daha önce aldıkları ve başarıyla tamamladıkları derslerden muaf olabilirler.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Doktora Programı 2014 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Program Profili

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı

Program Yeterlilikleri

1- İngiliz dili eğitimi alanında doktora seviyesindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek.
2- Çağdaş bilgi toplumunun değerlerini özümsemek ve yaymak.
3- Alanı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve yenilikleri izleme, yorumlama ve uygulama becerilerine üst düzeyde hâkim olmak.
4- Uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilmek.
5- Uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak inceleyebilmek
6- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak.
7- Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek,
8- İngiliz dilinin öğretilmesi ile ilgili özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yürütebilmek.
9- Uluslararası alanyazını izleyebilmek, yorumlayabilme ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak,
10- Uluslar arası düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak. Yaptığı çalışmaları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek.
11- Mesleki yaşamını akademik ortamda sürdürmek için gerekli fırsatları değerlendirebilmek.
12- Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.
13- İngilizceyi, dört temel beceri olan işitme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma bakımından Avrupa Ortak Çerçevesinde tanımlana C1 seviyesinde hâkim olmak.
14- Alanda ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki projelerde görev alabilecek yeterliklere sahip olmak.
15- Dil sınıflarında öğretmen-öğrenci ve/veya öğrenci-öğrenci iletişiminin söylev çözümlemesini farklı araştırma problemlerine yönelik yapabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders döneminde sunumlar, proje çalışmaları, araştırmalar, zorunlu okumalar olmak üzere alternatif ölçme ve değerlendirme süreçleri uygulanır. Doktora mezuniyet koşullarından olan alanında özgün bir doktora tezi hazırlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS’dir. Ayrıca, Doktora programının ders (bilim) aşaması en fazla dört (4) yarı yıldır.

Mezun İstihdamı

Mezun olan öğrenciler Doktor ünvanı kazanarak, Yurt içi ve Yurt dışında akademik personel olarak görev alabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktor

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Perihan KORKUT

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İDE 6099 Advanced Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 8
İDE 6501 Teacher Education Seçmeli 3 0 8
İDE 6503 Current Issues in English Language Education Seçmeli 3 0 8
İDE 6505 An Intercultural Approach to Foreign Language Teaching Seçmeli 3 0 8
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6502 Teacher Research in Language Teaching Seçmeli 3 0 8
İDE 6504 Theories of Language Seçmeli 3 0 8
İDE 6506 Integrating Critical Thinking Skills into English Language Education Seçmeli 3 0 8
İDE 6508 New Trends in Material Design Seçmeli 3 0 8
İDE 6510 Code-Switching in Language Classrooms Seçmeli 3 0 8
İDE 6512 Advanced Statistical Methods in Language Education Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6100 Seminar Zorunlu 0 2 8
İDE 6507 Sociolinguistics Seçmeli 3 0 8
İDE 6509 Bilingual Education Seçmeli 3 0 8
İDE 6511 Contemporary Applied Linguistics Seçmeli 3 0 8
İDE 6513 Advanced Academic Writing Seçmeli 3 0 8
İDE 6515 Emerging Technologies in Education Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6800 Preparation for Qualification Exam Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6900 Preparation for Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6901 Doctoral Thesis (1.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6902 Doctoral Thesis (2.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 6700 Special Studies Zorunlu 4 0 6
İDE 6903 Doctoral Thesis (3.TIK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Proje Geliştirme ve Yönetimi               
Advanced Research Methods and Ethics525555355522253
Teacher Education 524345454452344
Current Issues in English Language Education545554455322353
An Intercultural Approach to Foreign Language Teaching543232354534533
Special Studies525555355523353
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Teacher Research in Language Teaching545455355522253
Theories of Language535535355542453
Integrating Critical Thinking Skills into English Language Education525555355522353
New Trends in Material Design545455355522253
Code-Switching in Language Classrooms535555355532243
Advanced Statistical Methods in Language Education443555555455443
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Seminar535555355532243
Sociolinguistics545554455 22353
Bilingual Education524545354422253
Contemporary Applied Linguistics525555355522253
Advanced Academic Writing535535355542453
Emerging Technologies in Education535535355542453
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Preparation for Qualification Exam524545354222253
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355522253
Preparation for Thesis Proposal524545354222253
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Doctoral Thesis (1.TIK)524545354222253
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Doctoral Thesis (2.TIK)554545354222253
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Special Studies525555355523353
Doctoral Thesis (3.TIK)554545354222253
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık