English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Kazanılan Derece

Bu bölümden mezun olanlar GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ TEKNİKERİ unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM sınavlarında yeterli puanı alarak kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 120 AKTS kredisi almak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan bir ders içeriğinin, Gıda İşleme Bölümü'nde verilen ilgili dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Tarihçe

Gıda İşleme Bölümü 2013 yılında açılmış 2015-2016 öğrenim yılında eğitime başlamıştır. 2016-2017 öğrenim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Program Profili

Gıdaların denetlenmesi ve kalite kontrolüne dayalı analizler çok hassas dikkat ve özen gerektiren analizlerdir. Bu analizlerin yapılabilmesi için gıdaların özellikleri ile ilgili temel alt yapı bilgilerine dayandırılması ve konuların pekiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış sonuçlar ve yorumlar ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak gıda alanında uzmanlaşmış, bilinçli, güvenli gıdanın önemine hakim yetişmiş gençler, hem vatandaşlarımız için güven ve gurur kaynağı olacak hem de bu gençlerin istihdamları sağlanarak yeni bir iş kolu yaratılacaktır. Gıda kalite kontrolü ve analizleri konusunda uzmanlaşmış ara elemanlarla çalışacak işletmeler, uluslararası kalite ve standartlarda üretim yaparak ihracat paylarını genişletecek, böylelikle cari açığın kapanmasında önemli rol oynayacaklardır. Programda temel hedeflerinden bir diğeri de; gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, Numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
2- Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
3- Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak
4- Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak
5- Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak
6- Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak
7- Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek
8- Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak
9- Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak
10- İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak
11- Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak
12- Mesleğinde Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak
13- Mesleki Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %40 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %60 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için yarı yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS ders almak ve genel not ortalamasını en az 2.00 ile tamamlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte toplam 30 iş günü olacak biçimde toplam 8 AKTS’lik yaz staj derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu programı başarıyla tamamlayan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı mezunları; üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarlarda, özel gıda işletmelerinde, gümrüklerde, Et ve Balık Kurumlarında ve gıdalarla ilgili işletmelerde görev yapabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin; o Bitki Koruma o Gıda Mühendisliği o Kimya o Beslenme ve Diyetetik o Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. ÖZGÜR CEYLAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. AYŞE SENA ENGİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GAP1001 Kimya I Zorunlu 2 0 3
GAP1003 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 1 4
GAP1005 Laboratuvar Teknikleri -I Zorunlu 2 1 4
GAP1007 Gıda İşleme İlkeleri Zorunlu 2 0 4
GAP1009 Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 2 0 2
GAP1011 Matematik -I Zorunlu 2 0 2
GAP1013 Ofis Programları Zorunlu 3 0 3
GAP1497 Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü) Zorunlu 0 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Almanca I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GAP1002 Kimya II Zorunlu 2 0 3
GAP1004 Gıda Mikrobiyolojisi -I Zorunlu 3 1 5
GAP1006 Laboratuvar Teknikleri -II Zorunlu 2 1 4
GAP1008 Bal ve Şekerli Ürünlerin Analizleri Zorunlu 2 2 3
GAP1012 Matematik -II Zorunlu 2 0 2
GAP1498 Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü) Zorunlu 0 0 4
GAP1502 Gıda Muhafaza Metotları Seçmeli 3 0 3
GAP1504 Su Analizleri Seçmeli 3 0 3
GAP1506 Yağ Analizleri Seçmeli 3 0 3
GAP1508 İlkyardım Seçmeli 2 0 2
GAP1510 Çevre Kimyası Seçmeli 2 0 2
GAP1512 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli 2 0 2
GAP1514 Duyusal Analiz Teknikleri Seçmeli 2 0 2
GAP1516 Gıda Kimyası ve Biyokimyası Seçmeli 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Almanca II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
GAP2001 Gıda Mikrobiyolojisi -II Zorunlu 2 2 4
GAP2003 Süt ve Ürünleri Analizleri -I Zorunlu 2 1 3
GAP2005 Tahıl ve Ürünleri Analizleri -I Zorunlu 3 2 5
GAP2007 Et ve Ürünleri Analizleri -I Zorunlu 2 2 3
GAP2009 Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri-I Zorunlu 2 1 3
GAP2501 Gıda Mevzuatı -I Seçmeli 3 0 4
GAP2503 Mesleki Yabancı Dil -I Seçmeli 2 0 2
GAP2505 İşletme Yönetimi -I Seçmeli 3 0 4
GAP2507 Çevre Koruma Seçmeli 2 0 2
GAP2509 Özel Gıdalar Teknolojisi Seçmeli 2 0 2
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
GAP2004 Süt ve Ürünleri Analizleri -II Zorunlu 2 2 4
GAP2006 Tahıl ve Ürünleri Analizleri -II Zorunlu 3 2 5
GAP2008 Et ve Ürünleri Analizleri -II Zorunlu 2 2 4
GAP2010 Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri -II Zorunlu 2 2 4
GAP2502 Gıda Mevzuatı -II Seçmeli 3 0 4
GAP2504 Mesleki Yabancı Dil -II Seçmeli 2 0 3
GAP2506 İşletme Yönetimi -II Seçmeli 3 0 4
GAP2508 Gıda Katkı Maddeleri Seçmeli 3 0 4
GAP2510 Fonksiyonel Gıdalar Seçmeli 3 0 4
GAP2512 İletişim Seçmeli 2 0 3
GAP2514 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 3
GAP2516 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Kimya I             
Mikrobiyoloji             
Laboratuvar Teknikleri -I             
Gıda İşleme İlkeleri             
Hijyen ve Sanitasyon             
Matematik -I             
Ofis Programları             
Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)             
Türk Dili I             
İngilizce I             
Fransızca I             
Almanca I             
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Kimya II             
Gıda Mikrobiyolojisi -I             
Laboratuvar Teknikleri -II             
Bal ve Şekerli Ürünlerin Analizleri             
Matematik -II             
Endüstriye Dayalı Öğretim(Staj 15 İş Günü)             
Gıda Muhafaza Metotları             
Su Analizleri             
Yağ Analizleri             
İlkyardım             
Çevre Kimyası             
Kalite Güvencesi ve Standartları             
Duyusal Analiz Teknikleri             
Gıda Kimyası ve Biyokimyası             
Türk Dili II             
İngilizce II             
Fransızca II             
Almanca II             
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ             
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111111111111
Gıda Mikrobiyolojisi -II             
Süt ve Ürünleri Analizleri -I             
Tahıl ve Ürünleri Analizleri -I             
Et ve Ürünleri Analizleri -I             
Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri-I             
Gıda Mevzuatı -I             
Mesleki Yabancı Dil -I             
İşletme Yönetimi -I             
Çevre Koruma             
Özel Gıdalar Teknolojisi             
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II             
Süt ve Ürünleri Analizleri -II             
Tahıl ve Ürünleri Analizleri -II             
Et ve Ürünleri Analizleri -II             
Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri -II             
Gıda Mevzuatı -II             
Mesleki Yabancı Dil -II             
İşletme Yönetimi -II             
Gıda Katkı Maddeleri             
Fonksiyonel Gıdalar             
İletişim             
Meslek Etiği             
Araştırma Yöntem ve Teknikleri             
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık