English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Kazanılan Derece

Bu bölümden mezun olanlar GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ TEKNİKERİ unvanı alırlar.

Kabul Koşulları

ÖSYM sınavlarında yeterli puanı alarak kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 120 AKTS kredisi almak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan bir ders içeriğinin, Gıda İşleme Bölümü'nde verilen ilgili dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Tarihçe

Gıda İşleme Bölümü 2013 yılında açılmış 2015-2016 öğrenim yılında eğitime başlamıştır. 2016-2017 öğrenim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Program Profili

Gıdaların denetlenmesi ve kalite kontrolüne dayalı analizler çok hassas dikkat ve özen gerektiren analizlerdir. Bu analizlerin yapılabilmesi için gıdaların özellikleri ile ilgili temel alt yapı bilgilerine dayandırılması ve konuların pekiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış sonuçlar ve yorumlar ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak gıda alanında uzmanlaşmış, bilinçli, güvenli gıdanın önemine hakim yetişmiş gençler, hem vatandaşlarımız için güven ve gurur kaynağı olacak hem de bu gençlerin istihdamları sağlanarak yeni bir iş kolu yaratılacaktır. Gıda kalite kontrolü ve analizleri konusunda uzmanlaşmış ara elemanlarla çalışacak işletmeler, uluslararası kalite ve standartlarda üretim yaparak ihracat paylarını genişletecek, böylelikle cari açığın kapanmasında önemli rol oynayacaklardır. Programda temel hedeflerinden bir diğeri de; gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, Numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Hijyen ve Sanitasyon Kurallarını Uygulamak
2- Laboratuar Tekniklerini Uygulamak
3- Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler Uygulamak
4- Gıdalarda Kimyasal Analizleri Uygulamak
5- Gıdalarda Fiziksel Analizleri Uygulamak
6- Gıdalarda Duyusal Analizleri Uygulamak
7- Gıda Mevzuatını Bilmek ve Analiz Sonuçlarını Değerlendirmek
8- Kalite Yönetim Sistemlerini Uygulamak
9- Araştırma ve Değerlendirme/İzleme Yapmak
10- İletişim ve Bilişim Bilgisine sahip olmak
11- Çevre ve İnsan Sağlığını Koruma Kurallarına Uymak
12- Mesleğinde Matematik İle İlgili Uygulamalar Yapmak
13- Mesleki Etik Değerleri Bilmek ve Uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %40 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %60 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için yarı yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programından mezun olabilmesi için toplam 120 AKTS ders almak ve genel not ortalamasını en az 2.00 ile tamamlamaları gerekmektedir. Bununla birlikte toplam 30 iş günü olacak biçimde toplam 8 AKTS’lik yaz staj derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu programı başarıyla tamamlayan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı mezunları; üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarlarda, özel gıda işletmelerinde, gümrüklerde, Et ve Balık Kurumlarında ve gıdalarla ilgili işletmelerde görev yapabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin; o Bitki Koruma o Gıda Mühendisliği o Kimya o Beslenme ve Diyetetik o Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. ÖZGÜR CEYLAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. AYŞE SENA ENGİN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
GAP1001 KİMYA I Zorunlu 2 0 3
GAP1003 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 1 4
GAP1005 LABORATUVAR TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 1 4
GAP1007 GIDA İŞLEME İLKELERİ Zorunlu 2 0 4
GAP1009 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 2
GAP1011 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 2
GAP1013 OFİS PROGRAMLARI Zorunlu 3 0 3
GAP1015 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 2
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
GAP1002 KİMYA II Zorunlu 2 0 3
GAP1004 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I Zorunlu 3 1 5
GAP1006 LABORATUVAR TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 1 4
GAP1008 BAL VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERİN ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 3
GAP1012 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 2
GAP1500 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (STAJ 20 İŞ GÜNÜ) Zorunlu 0 0 5
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1804 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GAP2001 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 4
GAP2003 SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I Zorunlu 2 1 3
GAP2009 MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I Zorunlu 2 1 3
GAP2011 TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I Zorunlu 2 2 5
GAP2013 ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I Zorunlu 2 1 3
GAP2503 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 2
GAP2507 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 2
GAP2509 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2
GAP2511 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 4
GAP2513 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
GAP2515 GIDA KALİTE KONTROL ESASLARI Seçmeli 2 0 3
GAP2517 YAĞ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 3
GAP2519 GIDA MUHAFAZA METOTLARI Seçmeli 3 0 3
GAP2521 GIDA PAZARLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
GAP2523 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 2
GAP2525 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GAP2004 SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II Zorunlu 2 2 4
GAP2012 TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II Zorunlu 2 2 5
GAP2014 ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II Zorunlu 2 1 4
GAP2016 MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II Zorunlu 2 1 4
GAP2504 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 3
GAP2508 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 4
GAP2510 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 3 0 4
GAP2512 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GAP2514 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GAP2518 SU ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 3
GAP2520 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 2
GAP2522 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 2 0 2
GAP2524 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 2
GAP2526 GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 3
GAP2528 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
GAP2530 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251     
KİMYA I1211111111151
MİKROBİYOLOJİ3551115131214
LABORATUVAR TEKNİKLERİ I3515115551151
GIDA İŞLEME İLKELERİ33433232322  
HİJYEN VE SANİTASYON5333335511523
MATEMATİK I1111111111151
OFİS PROGRAMLARI1111111115213
BESLENME İLKELERİ3 131113221  
TÜRK DİLİ I 5    4      
TÜRK DİLİ I 5    4      
İNGİLİZCE I24422555     
FRANSIZCA I33333344     
ALMANCA I33333345     
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22 34151     
KİMYA II1325212222225
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ I3552113331331
LABORATUVAR TEKNİKLERİ II3333333333333
BAL VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERİN ANALİZLERİ3333333331334
MATEMATİK II44443333 34 2
ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (STAJ 20 İŞ GÜNÜ)55555553     
TÜRK DİLİ II54    4      
İNGİLİZCE II24422555     
FRANSIZCA II33333345     
ALMANCA II33333345     
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5         
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ II5553315333333
SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I4444444544344
MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I33333312213  
TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I3323333341111
ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I4433333442224
MESLEKİ YABANCI DİL I3333333333334
ÇEVRE KORUMA3333333333332
ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ3433333333433
GIDA MEVZUATI3333334433422
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ232222 253211
GIDA KALİTE KONTROL ESASLARI3 111255144  
YAĞ ANALİZLERİ3333334333322
GIDA MUHAFAZA METOTLARI3333333333333
GIDA PAZARLAMA TEKNİKLERİ3 311321313  
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI3333333333333
GIDA AMBALAJLAMA3 131112321  
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II4444444332222
TAHIL VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II3334453442243
ET VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II4434333333433
MEYVE-SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ II4555532223322
MESLEKİ YABANCI DİL II2222222224554
GIDA KATKI MADDELERİ3333343333333
FONKSİYONEL GIDALAR3343333334333
İLETİŞİM2222222221333
MESLEK ETİĞİ3233321543333
SU ANALİZLERİ4444444244544
İLKYARDIM3333332335555
ÇEVRE KİMYASI3333333333333
DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ3333434233333
GIDA KİMYASI VE BİYOKİMYASI3333334333231
İÇECEK TEKNOLOJİSİ3322255554 22
İŞLETME YÖNETİMİ3333313323353
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık