English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Doktora

Kazanılan Derece

Doktora diploması

Kabul Koşulları

1) Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak. 2) ALES sayısal puan türünde en az 65 puan almak, 3) YDS sınavından en az 55 puan almak (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak), 4) Bölümce yapılacak olan yazılı değerlendirmede başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB (75-79) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Lisans diplomasıyla programı tamamlamak için öğrenciler, 14 ders, 1 seminer ve 1 tez çalışmasını başarmak zorundadır. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Bu program 2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmıştır.

Program Profili

Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a) Bilime yenilik getirme, b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Program Yeterlilikleri

1- Fen Bilgisi eğitimi uzmanlık alanlarında ve özel konularda çalışmalar yapabilmek.
2- Fen Bilgisi eğitiminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirme yaparak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3- Fen Bilgisi eğitimi lisans ve lisansüstü programlarında etkili öğretim hizmeti sunabilmek ve bu programlarda etkili danışmanlık yapabilmek.
4- Fen Bilgisi eğitimi alanında özgün bilimsel araştırmalar ve/veya yayınlar yapabilme.
5- Bilimsel ve mesleki etik değerlerine sahip olabilmek.
6- Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becericisine sahip olabilmek.
7- Bilimsel araştırmalarda proje hazırlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerine sahip olabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Mezunlar üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler. Ancak bu program Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Aylin ÇAM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İFÖ 6099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 8
İFÖ 6525 FEN EĞİTİMİ VE BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6527 SİSTEM BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6529 DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ: FİZİK VE YER BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6531 FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR VE UYGULAMADA DENEY TASARIMLARI Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6533 PROJE TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6535 FEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 8
İFÖ 6537 FEN EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6539 SINIF DUVARLARININ ÖTESİNDE FEN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6541 ÖĞRENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6565 STEM EĞİTİMİNE DAYALI FEN ÖĞRENME Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6534 KLASİK VE MODERN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 8
İFÖ 6536 PROBLEM ÇÖZME VE MATEMATİK MODELLEME Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6538 DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ: KİMYA VE BİYOLOJİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6540 ÇAĞDAŞ FEN PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6542 FEN EĞİTİMİNDE MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6544 BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6546 FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6548 BİLİMSEL RAPOR YAZMA VE YAYINLAMA Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6550 META ANALİZ VE İÇERİK ANALİZİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6552 FEN EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL DEĞİŞKENLER Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6100 SEMİNER Zorunlu 0 2 8
İFÖ 6543 EKOLOJİK AYAK İZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6545 FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6547 TEKNOLOJİ TABANLI FEN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6549 FEN EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6551 PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE ARAŞTIRMA TASARIMI Seçmeli 2 2 8
İFÖ 6553 FEN EĞİTİMİNDE İLERİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 2 8
İFÖ 6555 KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6557 KİMYA EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 8
İFÖ 6559 FEN EĞİTİMİNDE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6561 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ Seçmeli 3 0 8
İFÖ 6563 HİZMETİÇİ FEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6800 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6900 TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6901 TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6902 TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 6903 TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Proje Geliştirme ve Yönetimi       
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ5555555
FEN EĞİTİMİ VE BİLİM FELSEFESİ5555555
SİSTEM BİYOLOJİSİ4444444
DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ: FİZİK VE YER BİLİMLERİ4544454
FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR VE UYGULAMADA DENEY TASARIMLARI4544454
PROJE TEMELLİ FEN ÖĞRETİMİ4444444
FEN EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA4444444
FEN EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5555555
SINIF DUVARLARININ ÖTESİNDE FEN ÖĞRETİMİ5445445
ÖĞRENME FİZYOLOJİSİ4444444
STEM EĞİTİMİNE DAYALI FEN ÖĞRENME5555555
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
KLASİK VE MODERN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER5444455
PROBLEM ÇÖZME VE MATEMATİK MODELLEME4444444
DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ: KİMYA VE BİYOLOJİ5555555
ÇAĞDAŞ FEN PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI5554454
FEN EĞİTİMİNDE MESLEKİ YABANCI DİL5435444
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME5444444
FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5454454
BİLİMSEL RAPOR YAZMA VE YAYINLAMA5555555
META ANALİZ VE İÇERİK ANALİZİ 5555555
FEN EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL DEĞİŞKENLER5555555
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
SEMİNER5555555
FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME5555455
TEKNOLOJİ TABANLI FEN ÖĞRETİMİ5445454
FEN EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ5455454
PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA VE ARAŞTIRMA TASARIMI5555444
FEN EĞİTİMİNDE İLERİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ5454554
KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI 5555555
KİMYA EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULAR5555445
FEN EĞİTİMİNDE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ5455555
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ4445444
HİZMETİÇİ FEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 5555555
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK5555555
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK5555555
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK)5555555
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK)5555555
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
UZMANLIK ALAN DERSİ5555555
TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)5555555
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık