English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

Kazanılan Derece

Doktora - PhD

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmekteidr.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (doktora).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fizyoterapist yetiştirmeye başlamıştır. 2017-2018 Güz yarıyılında ise Doktora programı kapsamında lisansüstü eğitim verilmeye başlanmıştır. 25.05.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı kararnamenin ekine göre Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, kapatılan Muğla Sağlık Yüksekokulu yerine 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazete ilanıyla yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda doktora programı, 4 ders ve 4 tez yarıyılı içeren toplamda 4 yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Başarıyla tamamlanan ders dönemi sonrasında, doktora yeterlilik sınavını başaranlar doktora tezlerini de tamamladıklarında "doktor" unvanını almaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilir, fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü eriştiği derin ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
2- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirisel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır.
3- Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
4- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.
5- Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.
6- Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak ve Doktora Bitirme Tezinden başarılı-geçer not almak.

Mezun İstihdamı

Doktora sürecini tamamlayan Fizyoterapistler yurt içi / yurt dışı devlet ve özel üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarında istihdam edilebilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora sahibi Fizyoterapistler yurt içi / yurt dışı ilanlı üniversite akademik kadrolarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün - Yüz yüze

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Banu BAYAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Oktay KURU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6001 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 8
FTR6501 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama I Seçmeli 0 3 8
FTR6503 Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6505 Cerrahi Uygulamalar Sonrası Kardiopulmoner Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6507 Egzersiz Testleri ve Eğitimi Seçmeli 3 0 8
FTR6509 Fiziksel Uygunluk Testleri Seçmeli 3 0 8
FTR6511 Sporda Biyomekani Seçmeli 3 0 8
FTR6513 Spor Fizyoterapisinde Klinik Problem Çözme Seçmeli 3 0 8
FTR6515 Ortopedik Cerrahi Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6517 Nöromusküler Elektrik Sinir Stimülasyonu Seçmeli 3 0 8
FTR6519 Pediatrik Hastalarda Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6521 İleri Muskuloskeletal Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
FTR6523 Ortopedik Problemlerde Manuel Tedavi Seçmeli 3 0 8
FTR6525 Üst Ekstremite ve Gövde Ortezleri Seçmeli 3 0 8
FTR6527 Kadın Sağlığında Fizyoterapi Seçmeli 3 0 8
FTR6531 Romatizmal Hastalıklarda Klinik Problem Çözme Seçmeli 3 0 8
FTR6533 İleri Egzersiz Fizyolojisi I Seçmeli 3 0 8
FTR6535 Santral Sinir Sisteminin Motor Fonksiyonları Seçmeli 3 0 8
FTR6537 Sağlık Bilimlerinde Etik İlkeler ve Yayın Etiği Seçmeli 3 0 8
FTR6539 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 3 0 8
FTR6541 Bilim Tarihi ve Felsefe Seçmeli 3 0 8
FTR6543 Bilimde Yaratıcılık ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 8
FTR6545 Fizyoterapide Ağrı Yönetimi Seçmeli 3 0 8
FTR6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6002 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 8
FTR6502 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama II Seçmeli 0 3 8
FTR6504 Patolojik Yürüyüş ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
FTR6506 Ortopedik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli 3 0 8
FTR6508 Spor Yaralanmalarında Fonksiyonel Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6510 Spor Yaralanmalarında Bantlama Teknikleri Seçmeli 3 0 8
FTR6512 Alt Ekstremite Ortezleri ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6514 El Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 8
FTR6516 Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite Seçmeli 3 0 8
FTR6518 Ürojinekolojik Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6520 Palyatif Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6522 Su İçi Egzersiz Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6524 Kardiopulmoner Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6526 Pediatrik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6528 İleri Egzersiz Fizyolojisi II Seçmeli 3 0 8
FTR6530 Fiziksel Uygunluk Testleri Seçmeli 3 0 8
FTR6532 Muskuloskeletal Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6534 Alternatif Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6536 Biyoistatistik Seçmeli 3 0 8
FTR6538 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 3 0 8
FTR6540 Çağdaş Felsefe Seçmeli 3 0 8
FTR6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6090 Seminer Zorunlu 0 2 8
FTR6542 Etkili Bilimsel Sunum Teknikleri Seçmeli 3 0 8
FTR6544 Rehabilitasyon Teknolojileri Seçmeli 3 0 8
FTR6546 Spor Yaralanmalarında Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
FTR6547 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Halk Sağlığı Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
FTR6548 Dansçılarda ve Müzisyenlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6549 Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Seçmeli 3 0 8
FTR6550 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ergoterapi Seçmeli 3 0 8
FTR6551 Kognitif Fonksiyonlar ve Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 8
FTR6553 Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6555 Yürüyüş-Denge ve Koordinasyon Seçmeli 3 0 8
FTR6557 Fizyoterapide Egzersiz Yaklaşımları Seçmeli 3 0 8
FTR6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FTR6800 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FTR6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FTR6901 Tez Çalışması (TİK 1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FTR6902 Tez Çalışması (TİK 2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FTR6903 Tez Çalışması (TİK 3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Gelişim ve Öğrenme124354
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama I555555
Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları554455
Cerrahi Uygulamalar Sonrası Kardiopulmoner Rehabilitasyon555555
Egzersiz Testleri ve Eğitimi555554
Fiziksel Uygunluk Testleri555544
Sporda Biyomekani555555
Spor Fizyoterapisinde Klinik Problem Çözme 555454
Ortopedik Cerrahi Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon555445
Nöromusküler Elektrik Sinir Stimülasyonu555544
Pediatrik Hastalarda Nörogelişimsel Tedavi Yaklaşımları554554
İleri Muskuloskeletal Değerlendirme555554
Ortopedik Problemlerde Manuel Tedavi555554
Üst Ekstremite ve Gövde Ortezleri555544
Kadın Sağlığında Fizyoterapi454555
Romatizmal Hastalıklarda Klinik Problem Çözme555554
İleri Egzersiz Fizyolojisi I555321
Santral Sinir Sisteminin Motor Fonksiyonları555555
Sağlık Bilimlerinde Etik İlkeler ve Yayın Etiği555555
Ölçüm Aracı Geliştirme544343
Bilim Tarihi ve Felsefe111321
Bilimde Yaratıcılık ve Girişimcilik534543
Fizyoterapide Ağrı Yönetimi534555
Uzmanlık Alan Dersi555555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği      
Proje Geliştirme ve Yönetimi      
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme223351
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama II555555
Patolojik Yürüyüş ve Değerlendirme555555
Ortopedik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar555444
Spor Yaralanmalarında Fonksiyonel Rehabilitasyon545445
Spor Yaralanmalarında Bantlama Teknikleri552435
Alt Ekstremite Ortezleri ve Rehabilitasyon555554
El Rehabilitasyonu555555
Yaşlanma ve Fiziksel Aktivite444455
Ürojinekolojik Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları544455
Palyatif Rehabilitasyon 541235
Su İçi Egzersiz Yaklaşımları552552
Pediatrik Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon545444
İleri Egzersiz Fizyolojisi II544444
Fiziksel Uygunluk Testleri555555
Muskuloskeletal Rehabilitasyon554444
Alternatif Tedavi Yaklaşımları555332
Biyoistatistik515111
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği445445
Çağdaş Felsefe554332
Uzmanlık Alan Dersi555555
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Seminer445454
Etkili Bilimsel Sunum Teknikleri444444
Rehabilitasyon Teknolojileri444444
Spor Yaralanmalarında Değerlendirme555555
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Halk Sağlığı Uygulamaları555555
Dansçılarda ve Müzisyenlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon555555
Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi555555
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ergoterapi555555
Kognitif Fonksiyonlar ve Rehabilitasyonu555555
Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon555555
Yürüyüş-Denge ve Koordinasyon555555
Fizyoterapide Egzersiz Yaklaşımları555555
Uzmanlık Alan Dersi555555
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi551555
Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık555555
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi555555
Tez Önerisi555555
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi555555
Tez Çalışması (TİK 1)555555
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi555555
Tez Çalışması (TİK 2)555555
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi545555
Tez Çalışması (TİK 3)555555
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık