English
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul Koşulları

ÖSYM'nin yapmış olduğu yükseköğrenim eğitimine geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puan almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Sekiz yarıyıllık eğitim öğrenim sonrasında yaz stajını da dahil 240 kredi tamamlayıp, 2.00 (4.00 sistemde) ve üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenci diyetisyen olarak mezun olur.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölüm Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölüm lisans programı ile uyumlandırılır ve öğrenimine devam eder.

Tarihçe

Yükseköğretim Kurulunun 11.05.2011 tarihli toplantısında alınan kararı ile Fethiye Sağlık Yüksekokulu bünyesinde "Beslenme ve Diyetetik" bölümünün açılması uygun görülmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör (Biyokimya), 3 Dr.Öğr.Üyesi (Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Organik Kimya) olmak üzere 4 öğretim üyesi ile Yükseköğretim Kurulunun 24.05.2018 tarih ve 39264 sayılı yazısı ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 60 + 2 öğrenci ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümde araştırmalarda ve öğrenci eğitimlerinde kullanılmak üzere donanımlı bir adet laboratuvar bulunmaktadır.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, toplumun beslenme durumunu saptayan ve beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştıran ve önerileri uygulayan, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptayan ve yönlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürüten, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Program Yeterlilikleri

1- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2- Besin öğelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu besin ögelerinin kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, ve metabolik mekanizmalar içerisindeki etkileşim ve değişimlerini açıklar.
3- Beslenme ve Diyetetik Alanında besin kaynaklarını ve besinlerin özelliklerini, ekonomik kullanımlarını birbirleri ile ilişkisini ve hazırlama-pişirme-saklama yöntemlerini açıklar.
4- Toplumun veya bireylerin beslenme durumunu, toplu beslenme yapılan yerlerin özelliklerine uygun toplu beslenme sistemlerinin her bir aşamasını planlar, sağlıklı beslenme konusunda toplumu veya bireyleri bilgilendirir.
5- Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
6- Doğuştan ve sonradan oluşabilen beslenmeye bağlı hastalıkları ve özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlar , uygular ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri sunar.
7- Beslenme ve Diyetetik ile ilgili gelişmeleri takip etmek için bilimsel yöntemleri, teknikleri, bilgi kaynaklarını etkin kullanarak öğrenmeyi yönlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
8- Beslenme ve Diyetetik alanında ki kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
9- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasayı, yönetmeliği, mevzuatı ve mesleki etik kurallarını uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim - Öğretim faaliyeti 4 yıl 8 yarıyıl şeklinde olup bölümden mezun olacak öğrencinin minimum AKTS'si 240 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Tedavi Kurumlarında Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşlarda Sağlık ünitelerinde ( Diyabet, onkoloji, metabolik, kardiyoloji, rehabilitasyon vb.) Toplu beslenme yapan kuruluşlarda (Okullar, Kreşler, Oteller, Yemek fabrikaları, Kamı kuruluşları, Sağlık kuruluşları Restoranlar vb.) Besin endüstrisi ve besin kontrol laboratuarlarında Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Beslenme ve sağlık ilişkili araştırma yapan kurumlarda, Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gerekli şartları sağladıkları takdirde devam edebilirler.

Eğitim Türü

Türkçe

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Fatmagül YUR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Nilgün ÖNCÜL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BDB1003 Beslenme İlkeleri - I Zorunlu 2 2 6
BDB1005 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB1501 Beslenme ve İşletmecilik Seçmeli 2 0 3
BDB1503 Sağlık Terminolojisi Seçmeli 2 0 3
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu Seçmeli 3 0 3
KİM1003 Temel Kimya Zorunlu 2 0 5
TDB1801 Türk Dili - I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca - I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG1901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BDB1006 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 3 0 4
BDB1008 Beslenme İlkeleri II Zorunlu 2 2 6
BDB1502 Beslenme Antropolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB1504 Besinlere Giriş Seçmeli 2 0 3
BDB1506 Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
KİM1808 Organik Kimya Zorunlu 2 0 4
PSİ1804 Temel Psikoloji Zorunlu 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca -II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB2001 Beslenme Biyokimyası I Zorunlu 3 0 3
BDB2003 Anatomi I Zorunlu 3 0 4
BDB2005 Fizyoloji I Zorunlu 3 0 4
BDB2007 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 5
BDB2009 Besin Kimyası ve Analizleri I Zorunlu 2 0 5
BDB2501 Beslenme ve Diyetetikte Etik Seçmeli 2 0 3
BDB2503 Beslenme ve Genetik Seçmeli 2 0 3
BDB2505 Temel İmmunoloji Seçmeli 2 0 3
BDB2507 Besinlerin Muhafazası ve Depolama Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB2002 Beslenme Biyokimyası II Zorunlu 3 0 3
BDB2004 Anatomi II Zorunlu 3 0 4
BDB2006 Fizyoloji II Zorunlu 3 0 4
BDB2008 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 0 5
BDB2010 Besin Kimyası ve Analizleri II Zorunlu 2 0 5
BDB2502 Toplum ve Sağlık Seçmeli 2 0 3
BDB2504 Besin ve Personel Hijyeni Seçmeli 2 0 3
BDB2506 Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi Seçmeli 2 0 3
BDB2508 Demografik Yapı ve Sağlık Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fıransızca IV Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB3001 Ana ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 2 5
BDB3003 Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
BDB3005 Toplu Beslenme Sistemleri I Zorunlu 3 0 4
BDB3007 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Zorunlu 2 2 5
BDB3009 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 2 0 3
BDB3501 Besin Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB3503 Besin Ambalajlama Seçmeli 2 0 3
BDB3505 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji Seçmeli 2 0 3
BDB3507 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB3509 Beslenme Eğitimi Seçmeli 2 0 3
BDB3511 Mesleki İngilizce-I Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB3012 Toplu Beslenme Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
BDB3014 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Zorunlu 2 2 6
BDB3016 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 2 2 5
BDB3018 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi Zorunlu 2 2 5
BDB3502 Beslenme Bilimlerinde İstatistik Seçmeli 2 0 3
BDB3504 Besin Biyoteknolojisi Seçmeli 2 0 3
BDB3506 Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri Seçmeli 2 0 3
BDB3508 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Seçmeli 2 0 3
BDB3510 Diyetetikte İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3
BDB3512 Sürdürülebilir Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB3514 Mesleki İngilizce-II Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB4009 Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I Zorunlu 3 24 21
BDB4501 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 3
BDB4503 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 3
BDB4505 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 3
BDB4507 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar Seçmeli 2 0 3
BDB4509 Hastalıklar Biyokimyası Seçmeli 2 0 3
BDB4513 Proje ve Seminer I Seçmeli 2 0 3
BDB4515 Enteral ve Parenteral Beslenme Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BDB4010 Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II Zorunlu 3 24 21
BDB4502 Fiziksel Aktivitelerde Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB4504 Yaşlılıkta Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB4506 Kanser ve Beslenme Seçmeli 2 0 3
BDB4508 Erişkinlerde Yeme Bozuklukları Seçmeli 2 0 3
BDB4510 Menü Planlama Seçmeli 2 0 3
BDB4514 Proje ve Seminer II Seçmeli 2 0 3
BDB4516 Beslenme Davranışı Bozuklukları Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I111121212
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I         
Beslenme İlkeleri - I545535   
Sağlık Sosyolojisi111441111
Beslenme ve İşletmecilik 114331115
Sağlık Terminolojisi511111551
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı111121531
Temel Kimya444111111
Türk Dili - I311111313
TÜRK DİLİ I         
İngilizce I111111221
Almanca - I121112121
Fransızca - I111211331
İş Sağlığı ve Güvenliği         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111121313
Tıbbi Biyoloji ve Genetik441115111
Beslenme İlkeleri II545535   
Beslenme Antropolojisi111141141
Besinlere Giriş54511111 
Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği         
Organik Kimya554114111
Temel Psikoloji111443111
Türk Dili II211111312
İngilizce II111111331
Almanca -II121112121
Fransızca II121112121
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası I554 15111
Anatomi I311144111
Fizyoloji I331144111
Genel Mikrobiyoloji453111111
Besin Kimyası ve Analizleri I555111111
Beslenme ve Diyetetikte Etik111114445
Beslenme ve Genetik141135111
Temel İmmunoloji         
Besinlerin Muhafazası ve Depolama         
İngilizce III555544455
Almanca III121112121
Fransızca III121111221
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Beslenme Biyokimyası II555115111
Anatomi II311144111
Fizyoloji II311144111
Besin Mikrobiyolojisi555441111
Besin Kimyası ve Analizleri II555111111
Toplum ve Sağlık         
Besin ve Personel Hijyeni155541134
Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi154411111
Demografik Yapı ve Sağlık453355   
İngilizce IV444554544
Almanca IV111111221
Fıransızca IV444555445
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Ana ve Çocuk Beslenmesi 515544451
Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri 411454554
Toplu Beslenme Sistemleri I112554334
Hastalıklarda Diyet Tedavisi I443455445
Beslenme Ekolojisi515451441
Besin Teknolojisi144111451
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji155111111
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme133511111
Beslenme Eğitimi411144541
Mesleki İngilizce-I114531   
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Toplu Beslenme Sistemleri II512554134
Hastalıklarda Diyet Tedavisi II443455445
Çocuk Hastalıklarında Beslenme542555444
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi111544554
Beslenme Bilimlerinde İstatistik111111551
Besin Biyoteknolojisi144112451
Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri155513111
Besin Kontrolü ve Mevzuatı111412135
Diyetetikte İletişim Becerileri235523   
Sürdürülebilir Beslenme555454   
Mesleki İngilizce-II114531   
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I555555   
Sporcu Beslenmesi 544151111
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi114511111
Fonksiyonel Besinler445144111
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar111114155
Hastalıklar Biyokimyası151155111
Proje ve Seminer I555555   
Enteral ve Parenteral Beslenme543555   
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II555555   
Fiziksel Aktivitelerde Beslenme 554151111
Yaşlılıkta Beslenme 554355322
Kanser ve Beslenme454135111
Erişkinlerde Yeme Bozuklukları 454155331
Menü Planlama114555113
Proje ve Seminer II55 555   
Beslenme Davranışı Bozuklukları543555   
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık