English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ortak Doktora

Kazanılan Derece

Doktora derecesi

Kabul Koşulları

Eğitim Yönetimi doktora programına başvuru yapacak adayların, Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans mezunu olmaları, YDS’den (İngilizce-Almanca-Fransızca) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Başvuruda bulunacak olan öğrenci lisanstan mezun olduğu alandan ALES puanına ya da sözel ALES puanına sahip olmalıdır.

Yeterlilik Koşulları

Doktora Programı mezuniyet şartı en az otuz altı (36) kredidir.

Önceki Öğrenim

Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tarihçe

Doktora programı 2013-2014 Bahar Yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Program Yeterlilikleri

1- Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, Eğitim Yönetimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek.
2- Eğitim Yönetimi bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilmek.
3- Eğitim Yönetimi ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
4- Eğitim Yönetimine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
5- Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve denetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
6- Eğitim Yönetimine ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
7- Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
8- Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilmek.
9- Eğitim Yönetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilmek.
10- Eğitim Yönetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilmek.
11- Eğitim Yönetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşamboyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
12- Eğitim Yönetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
13- İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilmek.
14- Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak.
15- Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS'dir.

Mezun İstihdamı

Eğitim Yönetimi doktora mezunları öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler isterlerse doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet DUMAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EYT 6013 Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 8
EYT 6015 Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
EYT 6541 Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 8
EYT 6543 Eğitimde Stratejik Planlama Seçmeli 3 0 8
EYT 6545 Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 8
EYT 6547 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 8
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6014 Eğitim Ekonomisi ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 8
EYT 6016 Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
EYT 6540 Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 8
EYT 6542 Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 8
EYT 6544 Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri Seçmeli 3 0 8
EYT 6546 Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6017 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 8
EYT 6019 Çağdaş Denetim Yaklaşımları Zorunlu 3 0 8
EYT 6100 Seminer Zorunlu 0 2 8
EYT 6549 Eğitim Ütopyaları Seçmeli 3 0 8
EYT 6551 Yükseköğretimin Yönetimi ve Sorunları Seçmeli 3 0 8
EYT 6553 Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Sorunları Seçmeli 3 0 8
EYT 6555 Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6900 Tez Önerisine Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
EYT 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Proje Geliştirme ve Yönetimi               
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar455554544544455
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği334343433443443
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi444444535345433
Eğitimde Stratejik Planlama334444333343333
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme343443444343433
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi554454354544455
Uzmanlık Alan Dersi454535445544544
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi444435443544554
Eğitim Ekonomisi ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar343333443344333
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği34541 324555542
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış444455452322233
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi444444545454344
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri111111212233411
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi454353544354435
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi544544554455354
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi444445555555445
Çağdaş Denetim Yaklaşımları444554442444445
Seminer555555555555555
Eğitim Ütopyaları444444454545454
Yükseköğretimin Yönetimi ve Sorunları454535443544554
Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Sorunları 444444353432444
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi335445544555544
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi544544544544544
Yeterlik Sınavına Hazırlık544555544544345
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Önerisine Hazırlık445555555555555
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi545544545354554
Tez Çalışması (1.TİK)445555555 55555
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi544544544544545
Tez Çalışması (2.TİK)445555555555555
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi544544544544545
Tez Çalışması (3.TİK)445555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık