English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora

Kazanılan Derece

Doktora- PhD

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Sağlık Yönetimi Doktora Programı, 4 ders ve 4 tez yarıyılı içeren toplamda 4 yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Ders döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından, doktora yeterlilik sınavının başarı ile sonuçlanması sonrasında doktora tezlerine de tamamladıklarında "doktor" ünvanını almaya hak kazanmış olurlar.

Program Yeterlilikleri

1- Sağlık kurumlarının idari, mali, teknik, hukuki ve tıbbi süreç ve faaliyetlerini yönlendirebilme ve analiz etme
2- Sağlık kurumlarnda hizmetlerin etkili ve verimli sunulmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip olma
3- Çağdaş sağlık kurumlarını yöneticilerinin rol ve sorumluluklarını öğrenme, anlama ve uygulayabilme becerisine sahip olma ve yeni bilimsel gelişmleri takip eder
4- Sağlık kurumlarında modern karar verme tekniklerinin bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme
5- Sağlık sektörünü makro ve mikro boyutlarıyla analiz edebilme ve yorumlayabilme
6- Sağlık Kurumları Yönetimi alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.
7- Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
8- Alanı ile ilgili sorunların tesbitinde bilimsel yöntemleri kullanma, projelerde görev alma, araştırma planlama, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlama, raporunu yazma ve bilimsel toplantılarda sunma veya yayınlama
9- Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik değerleri gözetme
10- Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizi ve yaratıcı düşünme ile sentezleyebilme
11- Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. İlayda GÜZEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
SAY6501 Sağlık Politikası Seçmeli 3 0 8
SAY6503 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Seçmeli 3 0 8
SAY6505 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 8
SAY6507 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 8
SAY6509 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 8
SAY6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6502 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 8
SAY6504 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 8
SAY6506 Sağlık Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 8
SAY6508 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 8
SAY6510 Sağlık Sektöründe Girişimcilik Seçmeli 3 0 8
SAY6512 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli 3 0 8
SAY6514 Sağlık Yönetiminde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
SAY6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6090 Seminer Zorunlu 0 2 8
SAY6511 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz Seçmeli 3 0 8
SAY6513 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 8
SAY6515 Sağlık Sistemleri Analizi Seçmeli 3 0 8
SAY6517 Sağlık Turizmi Seçmeli 3 0 8
SAY6519 Sağlık Yönetiminde Sayısal Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 8
SAY6521 Sağlık Yönetiminde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
SAY6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SAY6800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SAY6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SAY6901 Tez Çalışması (TİK 1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SAY6902 Tez Çalışması (TİK 2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SAY6903 Tez Çalışması (TİK 3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği           
Proje Geliştirme ve Yönetimi           
Sağlık Politikası           
Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri           
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim           
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış           
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Sağlık Ekonomisi           
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi           
Sağlık Bilişim Sistemleri           
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi           
Sağlık Sektöründe Girişimcilik           
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama           
Sağlık Yönetiminde Nicel Araştırma Yöntemleri           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Sağlık Kurumlarında Mali Analiz           
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim           
Sağlık Sistemleri Analizi           
Sağlık Turizmi           
Sağlık Yönetiminde Sayısal Karar Verme Teknikleri           
Sağlık Yönetiminde Nitel Araştırma Yöntemleri           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık           
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Önerisi           
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Çalışması (TİK 1)           
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Çalışması (TİK 2)           
            
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık