English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora

Kazanılan Derece

Doktora-PhD

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Yaşlı Sağlığı Doktora Programı, 4 ders ve 4 tez yarıyılını içeren 4 yıllık bir programdır. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra tez çalışmasına başlayabilir ve tezini tamamlayıp savunma sınavında başarı göstermesi durumunda mezun olabilir

Önceki Öğrenim

Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü eğitim kurumundan aldığı derslere ilişkin belgeleri lisans üstü uyum komisyonun tarafından ders içeriği ve ders saati/kredisi açısında değerlendirilir. Uygun görülmesi durumunda daha önce aldığı derslerden muaf sayılabilir

Tarihçe

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde ilk öğrencileri ile eğitime başlanmıştır

Program Profili

Yaşlı Sağlığı Doktora programı inter disipliner özellikte olup üniversitemiz Tıp Fakültesinden 14 ayrı anabilim dalından öğretim üyelerinin yanısıra Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi-İstatistik Bölümü, Edebiyat Fakültesi-Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden, Sağlık Bilimleri Fakültesi- Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümlerinden öğretim üyelerinin katılımı ile yaşlı sağlığı alanında inter disipliner bir eğtim kadrosuna sahiptir. Üniversitemizin yaşlı sağlığı alanında sahip olduğu altyapı ve diğer olanaklarla bu programın etkin sürdürülmesine olanak sağlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Uzmanlık Alanlarındaki çalışmalarda yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili konularda liderlik etme
2- Bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etme
3- Alanda çalışanlar ile akademisyenler arasında köprü görevi üstlenebilme
4- Toplumun ihtiyaçlarına uygun projeler üretme
5- Bu alanda çalışan kendi meslektaşlarına rehber olma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış ve mezun not ortalamasına sahip olmak

Mezun İstihdamı

Yaşlı Sağlığının öncelikli alanlar arasında yer alması ve dünya nüfusunun hızla yaşlanmasına parelel olarak ülkemizde de yaşlı nüfustaki öngörülen artış nedeniyle öncelikli alanlar arasında yer aalan yaşlı sağlığı farklı mesleklerde yaşlı sağlığı uzmanı yetiştirilmesi nedeniyle ilgili tüm alanlarda kolaylıkla çalışma olanakları olacaktır

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora sahibi kendi mesleğinin yaşlı sağlığı ile ilgili tüm alanlarında akademik kadrolara başvurabilir

Eğitim Türü

Örgün- Yüz yüze

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Gülnihal Kutlu

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Müesser Özcan

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
YSA6001 Yaşlı Sağlığına Giriş Zorunlu 2 0 8
YSA6501 Yaşlanmanın Hücresel ve Moleküler Temelleri Seçmeli 2 0 8
YSA6503 Yaşlılık Biyokimyası Seçmeli 2 0 8
YSA6505 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 2 2 8
YSA6507 Yaşlanma ve Beyin Seçmeli 2 0 8
YSA6509 Yaşlı Sağlığı Huzurevi Uygulamaları Seçmeli 0 4 8
YSA6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6002 Sağlıklı Yaşlanmada Spor ve Egzersiz Zorunlu 2 0 8
YSA6004 Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk Zorunlu 2 0 8
YSA6502 Yaşlıda Acil Sorunlar ve İlk Yardım Seçmeli 2 0 8
YSA6504 Yaşlılık Psikolojisi ve Yaşlılıkta İletişim Seçmeli 2 0 8
YSA6506 Yaşlılık ve Kanser Seçmeli 2 0 8
YSA6508 Yaşlılık ve Ortopedik Sorunlar Seçmeli 2 0 8
YSA6510 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 8
YSA6512 Yaşlılık Fizyolojisi Seçmeli 2 0 8
YSA6514 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 8
YSA6516 Yaşlılarda Kuşaklararası İlişkileri Geliştirme Uygulamaları Seçmeli 2 0 8
YSA6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6003 Yaşlılık Epidemiyolojisi Korunma ve Sağlığı Geliştirme Zorunlu 2 0 8
YSA6090 Seminer Zorunlu 0 4 8
YSA6511 Yaşlanma, Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 8
YSA6513 Yaşlı Sağlığı Politikaları Seçmeli 2 0 8
YSA6515 Yaşlıda Kas İskelet Sistemi Sorunları ve Rehabilitasyonu Seçmeli 2 0 8
YSA6517 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 8
YSA6519 Yaşlı Sağlığı Hastane Uygulamaları Seçmeli 0 4 8
YSA6521 Yaşlılık ve Beslenme Seçmeli 2 0 8
YSA6523 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Makale Yazımı Seçmeli 2 0 8
YSA6525 Yaşlı Sağlığı Evde Bakım Uygulamaları Seçmeli 0 4 8
YSA6527 Yaşlanma Sosyolojisi Seçmeli 2 0 8
YSA6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YSA6800 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YSA6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YSA6901 Tez Çalışması (TİK 1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YSA6902 Tez Çalışması (TİK 2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YSA6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YSA6903 Tez Çalışması (TİK 3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği     
Proje Geliştirme ve Yönetimi44555
Yaşlı Sağlığına Giriş44444
Yaşlanmanın Hücresel ve Moleküler Temelleri23234
Yaşlılık Biyokimyası24432
Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik51511
Yaşlanma ve Beyin43 44
Yaşlı Sağlığı Huzurevi Uygulamaları44444
Uzmanlık Alan Dersi55555
      
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Sağlıklı Yaşlanmada Spor ve Egzersiz34353
Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk34545
Yaşlıda Acil Sorunlar ve İlk Yardım22322
Yaşlılık Psikolojisi ve Yaşlılıkta İletişim42243
Yaşlılık ve Kanser33342
Yaşlılık ve Ortopedik Sorunlar33333
İleri İstatistiki Uygulamalar22242
Yaşlılık Fizyolojisi22222
Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım24354
Yaşlılarda Kuşaklararası İlişkileri Geliştirme Uygulamaları23331
Uzmanlık Alan Dersi55555
      
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Yaşlılık Epidemiyolojisi Korunma ve Sağlığı Geliştirme44454
Seminer44545
Yaşlanma, Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı33322
Yaşlı Sağlığı Politikaları44444
Yaşlıda Kas İskelet Sistemi Sorunları ve Rehabilitasyonu22222
Yaşlanma ve Genetik22222
Yaşlı Sağlığı Hastane Uygulamaları44444
Yaşlılık ve Beslenme43452
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Makale Yazımı34444
Yaşlı Sağlığı Evde Bakım Uygulamaları44444
Yaşlanma Sosyolojisi34445
Uzmanlık Alan Dersi55555
      
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Uzmanlık Alan Dersi55155
Yeterlik Sınavı55555
      
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Uzmanlık Alan Dersi55555
Tez Önerisi55555
      
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Uzmanlık Alan Dersi55555
Tez Çalışması (TİK 1)55555
      
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Uzmanlık Alan Dersi55555
Tez Çalışması (TİK 2)55555
      
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Uzmanlık Alan Dersi54555
Tez Çalışması (TİK 3)55555
      
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık