English
Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı

Kazanılan Derece

Gemi İnşaatı programı, Seviye 5-Ön lisans seviyesinde eğitim veren bir programdır. Program başarı ile tamamlayan öğrencilere “Gemi İnşaatı Ön Lisans Diploması” verilir.

Kabul Koşulları

Gemi İnşaatı programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın TYT puanı ile öğrenci kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Akademik eğitim dört yarı yıldan oluşmaktadır. Ön Lisans derecesi elde edebilmek için programa kayıtlı bir öğrencinin toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlaması, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Ülkemizde ve dünyada denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış denizcilik alanında çalışacak meslek elemanı yetiştirmek amacıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı olarak Bodrum Ortakent Yerleşkesinde, 2011 yılında YÖK onayı ile Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokulumuzda bulunan Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı Gemi İnşaatı programına 2020 – 2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir.

Program Profili

Gemi İnşaatı Programı mezunu öğrencilerin öncelikle temel düzeyde gemi inşaatı, teknik resim, atölye, gemi geometrisi, gemi üretim yöntemleri, ana tahrik güç sistemleri, gemi sevk sistemleri, tersane organizasyonu bilgileriyle ve gemi inşaatı sektöründe özel bir alan olan yat inşaatı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeni inşa ve bakım-onarım konularında uzmanlaşmış teknik personel olarak donatılmaları hedeflenmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Gemilerin ve yatların üretim yöntemleri ile yapım malzemeleri konularında bilgi sahibi olur.
2- Mesleki çizim yapabilir ve perspektif algılayabilir.
3- Gemilerin ve yatların türlerini tanır ve yapısal özellikleri konularında bilgi sahibi olur.
4- Gemilerin ve yatların donatımı konularında bilgi sahibi olur.
5- Gemilerin ve yatların bakım ve onarımları konularında bilgi sahibi olur.
6- Gemilerin ve yatların imalat projelerini okuma, yorumlayabilme, takip, kontrol ve raporlama bilgilerine sahip olur.
7- Mesleki problemleri belirleme ve problemlere çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahip olur.
8- Tersane organizasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
9- Takım çalışmalarında görev alma yetisine sahip olur.
10- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
11- Mesleki etik kavramlarına hakim, kalite, çevre ve sürdürülebilirlik standartları kapsamında yaşam boyu öğrenme ve sürekli iyileştirme algısı ve becerisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma işlemleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne tabidir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet hakkı elde edebilmek için programa kayıtlı bir öğrencinin toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlaması, not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Gemi İnşaatı programı mezunları tersanelerde, tasarım ofislerinde ve, gemi bakımı ve onarımı alanında hizmet veren yan sanayilerde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda Gemi İnşaatı programına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar.

Eğitim Türü

Uygulamalı mesleki eğitim. Tam zamanlı normal eğitim 4 yarı yıl boyunca toplamda 2 yıl süreyle verilmektedir. Ülkemizde ve dünyada denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış denizcilik alanında çalışacak meslek elemanı yetiştirmek amacıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı olarak Bodrum Ortakent Yerleşkesinde, 2011 yılında YÖK onayı ile Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokulumuzda bulunan Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı Gemi İnşaatı programına 2020 – 2021 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilmektedir.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Şeyma BAYAZIT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
GİP1001 GEMİ VE YAT İNŞAATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GİP1003 GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ I Zorunlu 2 0 3
GİP1005 GEMİ VE YAT ÜRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 0 3
GİP1007 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 5
GİP1009 MESLEKİ FİZİK Zorunlu 2 0 3
ISG1801 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 3
MAP1809 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 4
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
GİP1002 GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ II Zorunlu 2 0 3
GİP1004 GEMİ YAT ÜRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 0 3
GİP1006 GEMİ GEOMETRİSİ Zorunlu 1 2 3
GİP1008 ATÖLYE UYGULAMASI Zorunlu 1 0 5
GİP1502 GEMİ VE YATLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 3
GİP1504 MESLEKİ KİMYA Seçmeli 2 0 3
MAP1810 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 4
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GİP2001 GEMİ VE YAT DONATIMI I Zorunlu 3 0 4
GİP2003 PROJE OKUMA Zorunlu 1 2 4
GİP2005 GEMİ VE YAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ Zorunlu 2 0 4
GİP2007 GEMİ HİDROSTATİĞİ Zorunlu 2 0 4
GİP2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ ÇİZİM Zorunlu 1 0 5
GİP2501 YAT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 3
GİP2505 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 3
GİP2507 KALİTE, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
YDB2941 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GİP2002 GEMİ VE YAT DONATIMI II Zorunlu 3 0 4
GİP2006 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 1 2 8
GİP2502 YELKEN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ Seçmeli 2 0 3
GİP2504 GEMİ SEVK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 3
GİP2506 GEMİ KAYNAKLI ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
GİP2508 TERSANE İŞLETME VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 3
GİP2510 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GİP2512 PROJE VE SÖRVEY SÜREÇLERİ Seçmeli 2 0 3
GİP2514 GEMİ VE YAT BAKIM ONARIM Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I           1
GEMİ VE YAT İNŞAATINA GİRİŞ31321122212
GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ I54433341111
GEMİ VE YAT ÜRETİM YÖNTEMLERİ I51332244212
TEKNİK RESİM15131421132
MESLEKİ FİZİK           
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ13433 451 3
MATEMATİK I12 1 33   3
TÜRK DİLİ I 1212112332 
İNGİLİZCE I            
ALMANCA I           
FRANSIZCA I           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
ATATÜRK İLK. VE İNKİLAP TARİHİ II 1    1     
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ        143
GEMİ VE YAT YAPIM MALZEMELERİ II51225251122
GEMİ YAT ÜRETİM YÖNTEMLERİ II513223442 2
GEMİ GEOMETRİSİ15221522212
ATÖLYE UYGULAMASI52215341522
GEMİ VE YATLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ32 33442  1
MESLEKİ KİMYA           
MATEMATİK II12 1 33   3
TÜRK DİLİ II 1212321322 
İNGİLİZCE II1212211222 
ALMANCA II           
FRANSIZCA II           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
GEMİ VE YAT DONATIMI I11133441111
PROJE OKUMA 344445411 1
GEMİ VE YAT ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ11143311111
GEMİ HİDROSTATİĞİ11113411113
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ ÇİZİM25323521  1
YAT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ42543431  1
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI11111152344
KALİTE, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARI11111132115
MESLEKİ İNGİLİZCE11321311141
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
GEMİ VE YAT DONATIMI II13255451112
BİTİRME PROJESİ33333322442
YELKEN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ22322311  1
GEMİ SEVK SİSTEMLERİ21222121111
GEMİ KAYNAKLI ÇEVRE KİRLİLİĞİ11221131213
TERSANE İŞLETME VE ORGANİZASYONU21111125212
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ UYGULAMALAR11   1    1
PROJE VE SÖRVEY SÜREÇLERİ21223442213
GEMİ VE YAT BAKIM ONARIM31323252  1
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık