English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Doktora

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TSE 6099 Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
TSE 6501 Çocuklarda Bilimsel Okuryazarlık Gelişimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6503 Fen Eğitiminde Güncel Konular Seçmeli 3 0 8
TSE 6505 İlkokul Eğitiminde Program Geliştirme Seçmeli 3 0 8
TSE 6507 İlkokulda Ders Dışı Etkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6509 İlkokulda Eğitim Teknolojileri Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6511 Hayat Bilgisi Öğretimi Değerlendirmeleri Seçmeli 3 0 8
TSE 6513 Lisansüstü Öğretimde Akademik Yazma Seçmeli 3 0 8
TSE 6515 Okuma ve Yazma Becerilerinin Gelişimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6517 Teoriden Uygulamaya ilkokulda Matematik Eğitimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TES 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6502 İleri İstatistik ve Modelleme Zorunlu 3 0 8
TSE 6504 İlkokul Matematik Öğretiminde Somut ve Dijital Materyaller Seçmeli 3 0 8
TSE 6506 İlkokulda Beceri Temelli Fen Öğretimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6508 İlkokulda Uzaktan Eğitim Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6510 İlkokullarda Değer Perspektifinden Eğitim Seçmeli 3 0 8
TSE 6512 İlkokuma yazma Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Seçmeli 3 0 8
TSE 6514 Karma Yöntem Araştırmaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6516 Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Program ve Politikaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6518 Okul Yönetiminde Güncel Sorular ve Çözüm Önerileri Seçmeli 3 0 8
TSE 6520 Okuma Yazma Güçlüklerinin Belirlenmesi ve Giderilmesi Seçmeli 3 0 8
TSE 6522 İlkokullarda Sosyal Bilgiler Öğretimi Değerlendirmeleri Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6100 Seminer Zorunlu 0 2 8
TSE 6519 Çocuklara Yönelik Metinler ve Anlam Kurma Seçmeli 3 0 8
TSE 6521 İlkokul Programlarını Değerlendirmede Yeni Yaklaşım ve Modeller Seçmeli 3 0 8
TSE 6523 İlkokul Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Seçmeli 3 0 8
TSE 6525 İlkokulda Beceri Eğitimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6527 İlkokulda Bilim Tarihi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6529 İlkokulda Geometrik Düşünme Eğitimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6531 İlkokulda Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi Seçmeli 3 0 8
TSE 6533 İlkokulda Yaratıcı Drama: Kuramsal Temeller ve Uygulamalar Seçmeli 3 0 8
TSE 6535 Sınıf Eğitiminde Araştırma sentezi Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
TSE 6537 Teknoloji Destekli Nitel Veri Analizi Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
TSE 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6900 Tez Önerisine Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6901 Tez Çalışması(1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6902 Tez Çalışması(2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 6903 Tez Çalışması(3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık