English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Arıcılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arıcılık Önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar

Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 120 AKTS kredisi almak zorundadırlar. Not ortalaması üst üste 3.00 ve 3.49 arasında olanlar Onur Öğrenci, ortalaması 3.50 ve 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Şeref Öğrencisi olarak listelenir.

Önceki Öğrenim

Arıcılık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan bir ders içeriğinin, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde verilen ilgili dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Tarihçe

1994 yılında kurulan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne ilk kez 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu yıldan itibaren bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı belirlenen maximum kontenjan çerçevesindedir.

Program Profili

Lisans eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Arıcılık eğitimi vermek; uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ülkemiz araştırma merkezlerinin ve endüstrisinin, tarımsal araştırma enstitülerinin, yöresel arıcılık yapan halkın gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuar ve teorik bilgi birikimine sahip Arıcılar yetiştirmektir. Ülkemizdeki Arıcılık eğitimi veren bölümler arasında en iyiler arasına girmek, Her bir öğretim üyesinin ulusal kaynaklardan destek alan (TÜBİTAK,, TAGEM, DPT, BAP gibi) araştırma projesi yürütüyor olması, Öğretim üyelerinin her yıl bilimsel dergilerde yayınlarının olması, Önlisans eğitimi sırasında yüksek akademik potansiyel gösteren öğrencilerin, son sınıflarında, Bölümdeki ileri araştırma projelerinde çalışmalarına fırsat verilmesi, onların Yatay Geçiş Sınavı ile uygun bir Lisans programına geçişlerine teşvik edilmesi, Mezun olan lisans öğrencilerinin ileri düzeyde İngilizce ve Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması, Ulusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin hayata geçirilebilmesi program profilimizdir.

Program Yeterlilikleri

1- Arıcılık ile ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözebilme
2- Teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme
3- Grup içi çalışmalarda uyumluluk gösterebilme
4- Mesleki bilgileri güncelleme
5- Konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip etme
6- Mesleki etik kuralları bilme
7- Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları (programları) ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
8- Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
9- Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek
10- Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilmek
11- Atatürk ilkeleri ile Türkiye cum. tarihini bilmek, tarihsel olayların neden ve sonuçlarını irdeleyip değerlendirebilme
12- Arıcılıkla ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bağıl Değerlendirme Sistemi «Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği» hükümlerine göre, 29 Ağustos 2012 tarih ve 465/11 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olacak öğrencinin minumum AKTS 'si 120 olmalıdır. Bölümden mezun olacak öğrencilerin Merslek Stajı dersi alması zorunludur.

Mezun İstihdamı

Bölümümüz mezunları Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlıklarında, Çevre, ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su Bakanlığında, ayrıca Özel sektörde Arı ve Arıcılık ürünleri eldesi yapan birçok işletmede tekniker olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Ziraat Fakültelerinin ilgili lisans programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Önlisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Rahşan İVGİN TUNCA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Okan ÖZGÜL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARI1001 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 3
ARI1003 ARICILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
ARI1005 ARI ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 1 5
ARI1007 ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 0 3
ARI1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
BAH1811 GENEL BOTANİK Zorunlu 3 1 5
MAP1803 MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARI1002 KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM I Zorunlu 2 0 2
ARI1004 ARI HASTALIK VE ZARARLILARI Zorunlu 3 1 4
ARI1006 ARI DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 3
ARI1008 ARI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 3
ARI1010 ARICILIKTA MEVZUAT Seçmeli 2 0 3
ARI1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
BAH1810 BALLI BİTKİLER VE POLİNASYON Zorunlu 3 1 4
BİP1814 WEB SAYFASI TASARIMI Seçmeli 2 0 3
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1808 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARI2001 KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM II Zorunlu 3 1 4
ARI2003 ARICILIK MALZEMELERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 4
ARI2005 BAL VE BAL TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 5
ARI2501 ZİRAİ MÜCADELE VE ARICILIK Seçmeli 2 0 3
ARI2503 ARI BESLEME Seçmeli 2 0 3
ARI2505 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 3
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 3
İŞY2813 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARI2002 KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM III Zorunlu 3 1 4
ARI2004 ANA ARI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 4
ARI2006 ARI GENETİĞİ VE ISLAHI Zorunlu 2 0 3
ARI2008 ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 5
ARI2010 ARICILIKTA SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli 2 0 3
ARI2012 BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 3
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
PZR2802 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
SGP2804 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
İŞY2802 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli 2 0 3
İŞY2814 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
GENEL KİMYA            
ARICILIĞA GİRİŞ533334122212
ARI ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ333322122212
ENTOMOLOJİ            
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)55555553    
GENEL BOTANİK442222122212
MATEMATİK44444143 241
TÜRK DİLİ I 5    4     
TÜRK DİLİ I 5    4     
İNGİLİZCE I24422555    
FRANSIZCA I333 3344    
ALMANCA I33333345    
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM I554333122212
ARI HASTALIK VE ZARARLILARI553532122212
ARI DAVRANIŞLARI443322122212
ARI EKOLOJİSİ443243122212
ARICILIKTA MEVZUAT332435132112
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)55555553    
BALLI BİTKİLER VE POLİNASYON444232122212
WEB SAYFASI TASARIMI            
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ54342552    
TÜRK DİLİ II54    4     
TÜRK DİLİ II54    4     
İNGİLİZCE II24422555    
FRANSIZCA II33333345    
ALMANCA II33333345    
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5        
İSTATİSTİK133111251112
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM II553333122212
ARICILIK MALZEMELERİ ÜRETİM TEKNİĞİ553443122212
BAL VE BAL TEKNOLOJİSİ543353122212
ZİRAİ MÜCADELE VE ARICILIK443334122212
ARI BESLEME553335122212
MESLEK ETİĞİ 53215122212
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I53325251    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251    
İLETİŞİM43332251    
İLKYARDIM11115151    
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ335554352425
İŞLETME YÖNETİMİ I55543151    
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
KOLONİ BAKIM VE YÖNETİM III            
ANA ARI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ353452122212
ARI GENETİĞİ VE ISLAHI343442122212
ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ            
ARICILIKTA SUNİ TOHUMLAMA            
BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ            
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II22234151    
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II22234151    
HALKLA İLİŞKİLER355533122533
ÇEVRE KORUMA            
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI31335251    
İŞLETME YÖNETİMİ II55543151    
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık