English
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık(İKMEP)

Kazanılan Derece

Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans mezunu.

Kabul Koşulları

Üniversiteye, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme(ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup, üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından sınavsız geçiş ile yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2011-2012 Eğitim - Öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci almıştır.

Program Profili

Programın öğrenci kontenjanı Normal Öğretim 40 kişi ve İkinci Öğretim 30 kişidir. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu lise mezunu öğrenciler oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir

Program Yeterlilikleri

1- Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak ara eleman bilgisine ve becerisine sahiptir.
2- Finansal piyasalarda yaşananları takip edebilir.
3- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
4- Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
6- Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve bankacılık ve sigortacılık alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
7- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar. Daha fazla bilgi edinmek için araştırma ve çalışma yapabilir.
8- Temel düzeyde yabancı dil bilgisine ve alanındaki terimlerin bilgisine sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders gereksinimlerine bağlı olarak projeler ve yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olanlar başta bankalar olmak üzere her türlü finansal kuruluş da, sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde ve acentelerinde çalışabilecekleri gibi istedikleri taktirde kendi sigorta acentelerini de açabilmektedirler. Özellikle son yıllarda ülkemizde sigorta sektöründe çok büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır ve bu durum Dünya’daki birçok büyük uluslar arası sigorta ve finans sektörlerinin de dikkatini çekmiş ve çok sayıda global ölçekli firma ülkemizde yatırım yapmaya başlamıştır ve bunun sonucunda bu sektörde çok büyük bir eleman açığı vardır ve sektör bu alanda eğitim görmüş nitelikli, dinamik ve genç personele büyük ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz; 1. Bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde istihdam edilebilir, 2. Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir, 3. Bunun yanı sıra sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir, 4. Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Özel Emeklilik Fonlarında da çalışma kabiliyetine sahip, 5. Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim, tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir, 6. Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, Bu yönüyle Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun olan öğrencilerin iş bulma gibi bir sorunları olmayacaktır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde şu bölümlere geçiş yapabilmektedirler: • Aktüerya, • Bankacılık ve Finans, • Bankacılık ve Finansman, • Bankacılık ve Finansman, • Ekonometri, Ekonomi, • Ekonomi ve Finans, • İktisat, İşletme, • İşletme Enformatiği, • İşletme-Ekonomi, • Lojistik Yönetimi, • Sermaye Piyasası, • Sigortacılık, • Sigortacılık ve Risk Yönetimi, • Uluslar arası Finans, • Uluslararası İşletme, • Uluslararası İşletmecilik, • Uluslararası Ticaret, • Uluslararası Ticaret ve Finansman, • Uluslararası Ticaret ve işletmecilik

Eğitim Türü

Ön Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Yalçın ÖZTÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yalçın ÖZTÜRK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BKS1001 BANKACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
BKS1003 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
BKS1497 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
MUH1801 FİNANSAL MUHASEBE Zorunlu 3 0 4
PZR1805 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 3
SGP1801 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 3
TDB1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 ALMANCA I Zorunlu 2 0 2
İSG1901 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1803 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 3
İŞY1807 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 3
İŞY1809 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 3
İŞY1825 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BKS1002 HAYAT DIŞI SİGORTALAR I Zorunlu 3 0 4
BKS1004 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 2 0 3
BKS1006 KURUMSAL BANKACILIK Zorunlu 2 0 2
BKS1498 MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ) Zorunlu 0 0 4
BİP1824 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 3
DŞT1812 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 3
MUH1808 BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE Zorunlu 3 0 4
MUH1810 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 3
TDB1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 ALMANCA II Zorunlu 2 0 2
İŞY1806 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
ATBY2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
BKS2001 BİREYSEL BANKACILIK Zorunlu 3 0 4
BKS2003 BANKACILIK HUKUKU Zorunlu 3 0 4
BKS2005 HAYAT SİGORTALARI I Zorunlu 3 0 4
BKS2007 HAYAT DIŞI SİGORTALAR II Zorunlu 3 0 4
BKS2501 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 4
BKS2503 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 4
BKS2505 RİSK VE HASAR EKSPERTİZLERİ Seçmeli 2 0 4
BKS2507 PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 4
MUH2813 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 2 0 4
MUH2819 HİZMET İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 4
PZR2801 PAZARLAMA VE SATIŞ Seçmeli 2 0 4
RTV2801 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 4
RTV2803 ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 4
SGP2801 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 4
İŞY2805 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
ATBY2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 2
BKS2002 HAYAT SİGORTALARI II Zorunlu 3 0 4
BKS2004 HAYAT DIŞI SİGORTALAR III Zorunlu 3 0 4
BKS2502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 4
BKS2504 İLERİ FİNANS TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 4
BKS2506 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 4
BKS2508 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 2 0 4
DŞT2812 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 4
MUH2816 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 4
MUH2818 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 2 0 4
PZR2806 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 4
İŞY2804 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 4
İŞY2808 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 4
İŞY2810 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 4
İŞY2830 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 4
İŞY2840 DAVRANIŞ BİLİMİ Seçmeli 2 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
BANKACILIĞA GİRİŞ55553351
SİGORTACILIĞA GİRİŞ55543151
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)55555553
FİNANSAL MUHASEBE54443441
HALKLA İLİŞKİLER43454441
ÇEVRE KORUMA31135251
TÜRK DİLİ I 5    4 
TÜRK DİLİ I 5    4 
İNGİLİZCE I24422555
FRANSIZCA I33333344
ALMANCA I33333345
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 5    
İŞLETME YÖNETİMİ55543151
TEMEL HUKUK42235151
TİCARİ MATEMATİK55553351
MİKRO EKONOMİ 5    44
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
HAYAT DIŞI SİGORTALAR I55554241
SİGORTA HUKUKU54435241
KURUMSAL BANKACILIK55554341
MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)55555553
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ55442552
ELEKTRONİK TİCARET55452441
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE55453541
MALİ TABLOLAR ANALİZİ55541431
TÜRK DİLİ II54    4 
TÜRK DİLİ II54    4 
İNGİLİZCE II24422555
FRANSIZCA II33333345
ALMANCA II33333345
MAKRO EKONOMİ5 2   4 
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I53325251
BİREYSEL BANKACILIK55544451
BANKACILIK HUKUKU54344351
HAYAT SİGORTALARI I55553351
HAYAT DIŞI SİGORTALAR II55554351
MESLEKİ YABANCI DİL I45432555
MESLEK ETİĞİ21215151
RİSK VE HASAR EKSPERTİZLERİ55554451
PAKET PROGRAMLAR52332451
FİNANSAL YÖNETİM44443351
HİZMET İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ44433351
PAZARLAMA VE SATIŞ54343351
İLETİŞİM43332251
ETKİLİ ve GÜZEL KONUŞMA33225251
İLKYARDIM11115151
ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ55543451
         
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık