English
Sağlık Hizmetleri
Kendilerinin veya ailesinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan (SGK (Emekli Sandığı, S.S.K., Bağ-Kur)) tedavi yardımı almadığını belgeleyen öğrencilerimizin tedavileri ve muayeneleri yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik ve Kararlar çerçevesinde Mefharet Koçman Sağlık Merkezimizde ve sağlık merkezine bağlı sağlık birimlerinde yapılmaktadır. 2009 yılı içinde 579 öğrencimizin adına “Öğrenci Sağlık Karnesi” düzenlenmiş ve kendilerine verilmiştir. Bugün toplam 3642 öğrencimizin tedavi ve muayene giderleri Dairemizce karşılanmaktadır. 2009 yılında öğrencilerimiz adına sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelere toplam 173.000 TL tedavi gideri ödenmiştir.

Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği'nin kapsam dışı bıraktığı öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde sağlık merkezi ve sağlık merkezine bağlı diğer sağlık birimlerinde, diş hastalıkları tedavisi hariç tedavi ve muayenelerini yaptırabilmektedirler. Ancak muayene ve tedavilerine ilişkin giderler (tahlil, tetkik, ilaç bedelleri vb.) karşılanmamaktadır.

Sağlık Merkezimizde hizmetler tıbbi hizmetler ve danışmanlık hizmetleri olarak yürütülmektedir. Tıbbi hizmetler; kurum hekimliği, genel poliklinik, periyodik sağlık taraması polikliniği, sigarayı bırakma polikliniği, ilk yardım polikliniği, izlem üniteleri, laboratuar hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri olarak verilmektedir.

Muayene ve tedavilerini yaptırmak üzere merkezimize başvuran öğrencilerimizden, Yükseköğretim Yürütme Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda tedavi katılım payı olarak 2009 yılında 1,00 TL alınmıştır.

Danışmanlık hizmetleri ücretsiz olup; sosyal güvencesi olma durumuna bakılmaksızın ihtiyaç duyan bütün öğrencilerimiz bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Danışmanlık hizmetleri; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, üreme sağlığı danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, engelli danışmanlığı, sağlıklı yaşam danışmanlığı olarak yürütülmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık